What’s up? Generel april 2024

Flere formår at gøre alvorlige emner som læsetræning, børns bevægelse og opsamling af skrald til givende forårsaktiviteter.

Kloak-tidsplan på plads

Tidsplan og rækkefølge for separatkloakering er på plads for flere områder i Rudersdal Kommune med en tidshorisont på op til 30 år. Forsyningsselskabet Novafos skal udføre arbejdet og begynder med Holte i 2027. Derefter følger Holte Syd, Øverød Nord, Rundforbi Nord og det sydlige Birkerød i 2028. I 2029-2034 separatkloakres Dronninggård Syd, Trørød, Gl. Holte Nord og Vedbæk Kyst Nord. I Birkerød udpeges yderligere to-tre delområder, når erfaringer fra projekter for at mindske overløb til Sjælsø er høstet. Rækkefølgen er blevet til ud fra en prioritering for at begrænse overløb af forurenet spildevand fra husholdninger til søer, vandløb og hav, hvilket sker 90 steder i Rudersdal. Desuden skal forsyningssikkerhed og hensynet til fremkommelighed for beboere, virksomheder og trafikanter sikres, mens der graves. Grundejerne skal selv betale for arbejdet og får besked mindst fem år før. www.rudersdal.dk

Udlånet sætter rekord

Bibliotekerne i Lyngby-Taarbæk oplevede i 2022 og 2023 et forøget udlån af bøger og andre materialer på ti procent. Siden 2019 giver det en samlet stigning på 17 procent. En række nye initiativer som mere levende formidling spiller formentlig ind og trækker flere lånere til. Især udlånet af faglitteratur springer i øjnene. Det kan skyldes indkøb af flere fagbøger – ikke bare efter emne men også sproglig kvalitet og indholdsmæssig værdi. At der bliver gjort mere reklame for fagbøger har også påvirket udlånene. Børnebibliotekernes indsats for at fremme læselysten er sket ved målrettet at indkøbe mere letlæst faglitteratur, flere tegneserier og grafiske noveller har også haft en virkning. Et andet fokus har været at gøre bogsamlingen indbydende, overskuelig og aktuel med stakke bøger og nye titler, der bugner på bordene ligesom hos boghandleren. www.ltk.dk

Hjælp til børns motion

Halsnæs er blandt fem kommuner – som også tæller Odsherred, Vordingborg, Randers og Syddjurs – i et forskningsprojekt, der inddrager lokalsamfundet for at finde nye måder at øge aktivitetsniveauet blandt de 6-12-årige. Projektet hedder ”Lokalsamfund i Bevægelse” og foregår i samarbejde med Steno Diabetes Center. Omdrejningspunktet er at borgere, forskellige lokale kræfter og kommunale medarbejdere sammen finder på initiativer og løsninger, der kan foregå lokalt og få mere bevægelse ind i børnenes hverdag. Lige nu kan lokale foreninger, virksomheder og ildsjæle i Hundested-området melde sig til workshops for at få gode ideer på bordet. Ønsker man at bidrage, kan man skrive til tinma@halsnaes.dkwww.halsnaes.dk

Læsetræner med hund

Frederikssund Bibliotek har fået et team af læsehunde. Det betyder, at børn op til femte klasse, som har knækket læsekoden med mangler motivationen til at læse, kan komme på biblioteket og læse op for en læsehund. Hunden er der med sin ejer, der har været på kursus i at hjælpe børn til at (gen-)finde læseglæden. ”At gå til læsehund” betyder, at hunden ligger tålmodigt og lytter til oplæsningen uden at grine, hvis der læses forkert. Hunden skaber ro omkring læsningen og giver roen videre til barnet, som får mulighed for at opleve læsning som en hyggelig og sjov aktivitet. Barn, hund og hundeejer mødes en time en gang om ugen i en særligt indrettet læsekrog. www.bibliotekerne.frederikssund.dk

Allerød betaler bedst

Flere danskere har i 2023 haft svært ved at betale deres regninger og er derfor havnet i RKI-registeret. Der står i alt 171.093 dårlige betalere, hvilket er det højeste tal i tre år. Det skriver Vores Gentofte. Indbyggerne i Region Hovedstaden er dog økonomiske dukse, og bedst er borgerne i Allerød. Blandt de ti kommuner med færrest RKI-registrerede er otte i hovedstadsområdet, og det er blandt andet Dragør, Gentofte, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Hørsholm og Egedal. I Region Hovedstaden er 2,9 procent registreret i RKI mod 4,31 procent i Region Sjælland. Top ti med flest RKI-registrerede omfatter blandt andet Lolland Kommune med 8,25 procent registrerede, Ishøj med 5,86 procent og Slagelse med 5,39 procent.

www.experian.dk www.vores-gentofte.dk

Samler selv skrald op

Vær med til at holde Frederiksberg ren. Sådan lyder opfordringen fra en gruppe lokale borgere, som kalder sig ”Dråben i Havet”. 20. april kl. 10 står de klar uden for Frederiksberg Centret med redskaber til at gribe og fjerne det affald de og andre hjælpsomme Frederiksberg-borgere forventer at finde på en to-timers gåtur gennem byen. Bevæbnet med plastsæk og en såkaldt snapper samles alt fra henkastede øldåser og kaffekrus til slikpapir og cigaretskod. Arrangørerne krydser fingre for godt vejr og opfordrer så mange som muligt til at gå med på gader og stræder og i parker for gøre byen renere. www.draaben-i-havet.dk