What’s up generel marts 2024

Opsætter ny odderskilte

Odderen er en truet art, som har fundet vej til Nivå efter længe at have været uddød i Nordsjælland. Men dyrene er udsatte i trafikken. Derfor er der ved fire befærdede vejbroer, som krydser Nivå` en, opsat advarselstavler. Senere anlægges odderpassager ved vandløb under vejene, hvor odderne er uden for risiko for påkørsel. Det er en del af kommunens vision om et 1.000 hektar stort område ved Nivå Engfjord med vild natur og styrket biodiversitet, hvor også odderen kan yngle. Trafikdrab er en af de største trusler mod odderen, når den krydser vejene. Med det nye initiativ for at undgå dette, udtaler Hanne Berg (SF), formand for udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig Udvikling og miljøjurist, at det er dejligt men ikke tilfældigt, at odderen vælger at bosætte sig i netop områder med vandløb og varierede økosystemer. www.fredensborg.dk

Bilhus køber kendt grund

Lyngby-Taarbæk kommune har solgt Kongevejen 93 – på grund af sin form kendt som trekantsgrunden – til bilimportør K.W. Bruun & Co A/S, som står bag Classic Car House i Sorgenfri. Salget er betinget af, at der kan vedtages en ny lokalplan for området. Den 10.000 m2 grund ligger mellem Kongevejen og Omfartsvejen nord for bilmuseet. Classic Car House har med det nye køb planer om at udvide sine aktiviteter. Direktør Casper Santin fortæller, at firmaet har øget behov for ekstra plads til udstilling af antikke biler, lager, administration, undervisning og dertil hørende byggeri. De 4.500 m2 af grunden er reserveret til en frakørselsrampe fra Lyngby Omfartsvej. Borgmester Sofia Osmani (Kons.) synes, det giver god mening med en udvidelse af netop Classic Car House i området ved Frilandsmuseet, Sorgenfri Slot og Mølleådalen. www.ltk.dk www.classiccarhouse.dk

Hjælp til at konflikterne

Hvordan håndterer man konflikter med sit lille barn? Hvordan trøster man sit spædbarn? Hvad gør man, når det er svært at være mor og far? Hvad gør man, hvis barnet har det svært i forbindelse med skilsmisse? De spørgsmål og mange flere kan man få anonym hjælp til i Småbørnshuset, som Helsingør kommune har åbnet i en ældre villa på Esrumvej ved rundkørslen lige over for Rema. Rådgivningen er gratis og anonym, men brugerne skal bo i kommunen, og henvendelserne skal dreje sig om førskolebørn op til seks år. På onsdage kl. 15-17 kan man komme og tale med professionelle fagpersoner som jordemor, sundhedsplejerske, psykolog, socialrådgiver, fysioterapeut og familiekonsulent. www.helsingor.dk

Svømmebassiner støbes

Byggeriet til Helsingørs kommende vandmekka er godt i gang. Svømmearenaen ved den eksisterende svømmehal på Borgmester P. Christensens Vej i Helsingør forventes færdig i 2025. Det bliver et anlæg på 9.000 m2 med fem bassiner og plads til diverse vandaktiviteter. Kommunen forventer 400.000 besøgende om året inklusiv dem fra nabokommunerne. Rejsegilde er til efteråret, men allerede i disse måneder bliver tre nye bassiner støbt. Det vil se ud, som om der ikke sker noget på byggepladsen, men under jorden er der aktivitet. I bassinerne vil der blive mulighed for varmtvandstræning og relax-aktiviteter, svømning, vandleg m.v. Desuden bygges og moderniseres rum, som binder gammel og ny hal sammen, nyt billet- og ankomstområde, venteområde med selvbetjeningscafé, udvidet omklædningsrum, træningscenter og møde- og undervisningsfaciliteter. www.helsingor.dk

Kan snart vente i tørvejr

For at skabe bedre venteforhold ved busstoppestederne på Frederiksberg udskifter kommunen i samarbejde med Movia alle læskærme til nye modeller i løbet af foråret. Det sker efter en tilfredshedsundersøgelse, som konkluderer, at der ved netop venteforholdene er plads til forbedring. Alligevel tilkendegiver buspassagererne, som især er seniorerne, stor tilfredshed med busdriften navnlig af de lokale Frederiksbergbusser: 93 procent af brugerne er tilfredse eller ligefrem meget tilfredse. Passagerne er mest glade for el-busser på ruterne 1A, 2A og 7A. Tilfredsheden på linje 18 og 9A er ikke så høj som for de øvrige. I følge Jan E. Jørgensen (V), som er formand for Miljø og Trafikudvalget, skyldes det blandt andet nogle langvarige omlægninger på grund af vejarbejde. Desuden er det besluttet at skære i Frederiksbergbussernes ydertimer på grund af trængt økonomi. www.frederiksberg.dk

Fitnessudstyr er forsinket

Manglende tilladelser forsinker opsættelse af fitnessudstyr, som skal være frit tilgængeligt for borgerne i Charlottenlund Strandpark. Til jul skulle ti fitnessmaskiner have stået klar til borgernes træning i det fri. Men siden beslutningen om at indkøbe maskinerne er Gentofte Kommune blevet opmærksom på, at det kræver tilladelse fra Kystdirektoratet at opstille maskiner permanent så tæt på kysten. Tilladelsen er søgt, og kommunen afventer godkendelsen, før den kan gå i gang med at montere de allerede indkøbte maskiner. Pt. er det ikke til at sige, hvornår Kystdirektoratet er klar med svar på ansøgningen. Til gengæld findes et tilsvarende og helt nyt anlæg til fri afbenyttelse ved Gentofte Gymnasium på Hartmannsvej i Hellerup. www.gentofte.dk