Tre fantastiske døgn uden søvn

To gymnasieelever stod bag den første Roskilde Festival i 1971. Den ene er gået bort, mens den anden fortæller om optakten, forberedelserne og udfordringerne. Ingen af dem vidste, at de havde skudt Europas største musikfestival i gang.

Mogens Sandfær, 70 år og kontorchef, havde i 1967-68 boet uden for San Francisco, hvor hans far var gæsteforsker. Mogens var highschool-elev og vidne til Summer of Love, protester mod Vietnam-krigen og hippier, som havde sat diverse regler i samfundet ud af spil. Alt dette satte sig i teenageren, som fulgte fænomenet Woodstock Festivalen, da familien kom hjem til Danmark igen, og hans skulle på Roskilde Katedralskole:

”Det var midt i ungdomsoprøret, som mange af os præget af. Jeg var 17 år og næstformand i gymnasiets elevråd, hvor Jesper Switzer var formand”, fortæller Mogens Sandfær om det, der gik forud for ideen om Sound Festival på lejet kommunal jord på Dyrskuepladsen:

”Vi ville samle penge ind til forskellige aktioner på gymnasiet ved at holde en musikfestival med Woodstock som forbillede. I forsommeren 1971 tog vi til Nyborg for at opleve musikfestivalen dér og suge til os”, husker Mogens Sandfær, som sammen med Jesper Switzer fik hjælp fra to gymnasievenner fra Køge og fra den noget ældre promotor Karl Fischer, som var vant til at hyre bands til gymnasiefester.

De unges overordnede formål var alt fra at reformere gymnasiet til at gøre op med tidens koldkrigslogik ved hjælp af aktioner, og det krævede penge i kassen. De var musikinteresserede, for musikken var uundværlig og bar ungdomsoprøret i de år, hvor der også skete andre skelsættende ting i samfundet såsom Thy-lejren og grundlæggelsen af Fristaden Christiania:

”Jesper og jeg var meget forskellige. Men vi arbejdede godt sammen om den festival, der var tænkt som en enlig svale. Den tog vores engagement videre end det, vi hidtil havde arrangeret på gymnasiet”.

Truet med udsmidning

Sound Festival forløb over al forventning. Det år spillede blandt andre Gasolin, Poul Dissing og Burnin Red Ivanhoe på festivalen, og der kom 12.000 publikummer. Halvdelen betalte 30 kr. for billetten, mens resten kravlede over eller igennem hegnet som gratister. Det gav rundt regnet 180.000 kr., der gik til kontant betaling af musikerne og til leje af pladsen. Da Roskilde Festivalen senere fortsatte, kunne man lære af erfaringerne fra det første eksperiment og begynde at generere et overskud, der via Roskilde Fonden gik til lokale, velgørende formål.

Da de unge kom i skole efter sommerferien, blev de kaldt ind på den nye rektors kontor:

”Han gjorde det klart, at det var slut med forsømmelser, som der jo havde været mange af for at forberede Sound Festival. Fortsatte vi med at skulke, røg vi ud. Det tog vi til efterretning og gik i gang med at passe vores skole, for vi ville jo gerne have vores studentereksamen”, lyder det fra Mogens Sandfær.

Han har siden haft en imponerende karriere, men den begyndte lidt tilfældigt: Han studerede filosofi men droppede ud, rejste med en teatergruppe og var arbejdsmand. Da arbejdsløsheden kom senere i årtiet, tog han på højskole og mødte en bibliotekar, som inspirerede ham til at blive det samme. Det førte ham til flere topjobs blandt andet i udlandet. Senere var han en af dem, som fik internettet udbredt herhjemme blandt ved at lave Danmarks første hjemmeside på DTU.

Men hvordan huskes pionerdagene som grundlægger af festivalen, der siden er blevet Europas største af sin slags?

”Vi havde planlagt ud fra 4.000 besøgende, men der kom tre gange så mange. Jeg husker det som en fantastisk intens tid, hvor jeg ikke sov i tre døgn. Vi brugte vores fantasi og gå på mod til spontant at skaffe mad fra frugtleverandør, slagter og andre og lærte noget af at stå midt i problemerne, som vi selv var nødt til at løse – øjeblikkeligt”.

Mogens Sandfær og hans kammerater blev truet med udsmidning af gymnasiet, fordi de pjækkede for at forberede den første musikfestival i Roskilde.

Den anden Roskilde-forfar

Jesper Switzer (1952-2021) var socionom og arbejdede blandt andet som projektleder og konceptudvikler. I sin tidlige ungdom var han optaget af yogier og var med Den Rejsende Højskole i Tvind i Fjernøsten. Han blev for tre år siden fundet druknet i Roskilde Havn, og i den anledning skrev tidligere festivalchef Leif Skov en nekrolog i den lokale avis. Om den spæde Roskilde Festival stod der blandt andet:

”Jesper og hans kammerater havde ikke arrangørerfaring fra store sammenhænge. Men deres tro på nye tiders smukkere liv gjorde, at rationelle barrierer ikke bremsede dem. Selve arrangementet var ikke så vellykket. Alt for spinkelt lydanlæg. Silende regn. Mangelfuld sanitet, renovation, madforsyning og opsyn. De fleste af indtægtskronerne forsvandt med de københavnske idémænd, mens de hårdtarbejdende og idealistiske Roskildedrenge hæftede for en lang række leverandøromkostninger”.

Jesper Switzer og Mogens Sandfær, stiftere af Roskilde Festival, mødtes endnu engang på festival i år 2.000. 

Nedslag i udvalgte festival-år:

1971: Roskilde Festival grundlægges under navnet Sound Festival af Mogens Sandfær og Jesper Switzer samt promotor Carl Fischer med hjælp fra elever fra Køge Gymnasium og Roskilde Katedralskole.

1972: Folkesangeren Tony Bush står i spidsen for den anden Roskilde Festival under navnet Fantasy Festival.

1978: Festivalen erhverver Orange Scene, som siden har været et ikonisk vartegn.

1982: U2 spiller, og besøgstallet stiger til 49.000 – og året efter til 60.600.

1990: Det år finder 70.600 vej til Dyrskuepladsen. Bob Dylan og D-A-D spiller.

1994: Over 90.000 ankommer til festivalen, som snart kan fejre sølvbryllup.

1998: Nøgenløbet på festivallørdagen startes op.

2000: Tragedien rammer, da ni unge mister livet under Pearl Jams koncert. De presses ihjel af menneskemasserne.

2003: Festivalen udvides til at vare otte dage.

2006: Den nye badesø bliver et tilløbsstykke, og over 170 bands spiller.

2007: Efter heftig regn strør frivillige 1.000 tons træflis ud for at dække mudderet.

2009: Festivalens varmeste sommer. Året efter optræder Prince på Orange Scene.

2012: Der etableres en mobil scene, og sælges 77.500 billetter. Bruce Springsteen spiller.

2020 og 2021: Festivalen aflyses på grund af corona.

2024: 29. juni til 6. juli løber festivalen af stablen med navne som Foo Fighters, Gilli og Kali Uchis.