Er venskabsbyer stadig en gevinst?

Ja og for Gentoftes vedkommende især venskabsbyen i Grønland. I Gentofte kommune har de fleste mødt et grønlandsk barn fra bygden Tasiilaq og har lært om stedets levevis. Enten har de selv haft et skolebarn boende eller kender nogen, der har.

Elever fra femte klasse på Tasiilaq skole i Sermersooq kommune har flere gange været på udveksling i Danmark og boet hos familier i Gentofte.

Mens flere kommuner siger farvel til venskabsbyer til fordel for ligesindede i andre mere relevante netværk, holder Gentofte fast ved sine. Kommunen har kun få venskabsbyer sammenlignet med andre danske byer af samme størrelse. Flere har en lang række venskabsbyer ikke kun i Europa men også mere fjerne og eksotiske steder som Kina og Malaysia. Men især venskabet med Tasiilaq i Østgrønland har en både nyttig og aktiv side, forklarer kommunaldirektør Torben Frølich, som senest selv har været til venskabsbytræf med borgmester Michael Fenger i Hanko i det sydlige Finland:

”Med Tasiilaq har vi et formelt samarbejde. Med de øvrige venskabsbyer er samarbejdet skåret ind til benet til et to dages træf hvert andet år, hvor lokalpolitikere og embedsmænd mødes for at inspirere hinanden til blandt andet klima og borgerinddragelse. Samarbejdet er neddroslet til et arbejdsvenskab, og antallet af venskabsbyer udvides næppe grundet den benhårde prioritering af økonomi, som foregår nu”.

Torben Frølich medgiver, at begrebet venskabsbyer er endt mere symbolsk i dag, hvor danskerne rejser til alverdens steder på jordkloden og ikke længere finder Halland så fremmedartet. Kendskabet til særligt Grønland fik dog en heldig sideeffekt, da Gentofte i 2018 blev udnævnt til Unicef-kommune. Da gjorde mange af kommunens borgere, foreninger og institutioner en indsats for i løbet af året at samle penge ind til blandt andet at styrke børns rettigheder på Grønlands østkyst, hvor Tasiilaq ligger. Det blev til i alt 1,2 million kr.

I Gentofte kommune har næsten alle mødt et grønlandsk skolebarn fra venskabsbyen Tasiilaq. Enten har barnet boet hos dem eller hos andre familier.

Foreningen Nordens idé

Flere danske kommuner har mange venskabsbyer, mens andre har ingen eller få. Til sidste kategori hører Gentofte, som foruden venskabsbyer i Grønland og Finland også er venskabsby med Stord i Norge og Halmstad i Sverige. Venskabsbyerne er ret forskellige både i indbyggertal og areal. Foreningen Norden opfandt oprindelig begrebet for at styrke kontakter mellem de nordiske lande og fremme forståelsen for samfundsforhold, kultur og sociale forhold landene imellem ved gensidige besøg. Nogen opbyggede også netværk i forbindelse med eksport, partnerskaber og andet. Gennem årene er venskabsby-ideen udvidet til også at omfatte lande uden for Norden. Som regel foregår samarbejdet ved at kommunalpolitikere, myndigheder og foreninger tager initiativ til arrangementer, som gør kendskabet til hinandens byer større. Konkret sker det ved besøg, udstillinger, sportskampe og andet.

På Gentofte kommunes hjemmeside hedder det, at venskabsbyer er et internationalt samarbejde, hvor byerne deler inspiration med hinanden for at udvikle sig. Repræsentanter for venskabsbyerne besøger derfor hinanden på tværs af landegrænser.