Mange grunde til at hyre en privatdetektiv!

Philip Marlowe anno 2022

Samværsager, utroskab, uberettiget sygefravær, overtrædelse af konkurrenceklausuler, svind fra lager, kontraktbrud, trusler og chikane. Der er mange grunde til at hyre en privatdetektiv til opgaver, politiet ikke tager sig af eller som supplement til ordensmagtens indsats, fortæller detektiver i Storkøbenhavn.

”Alle grupper i samfundet er udsat for bedrag”

Uffe Bodeholt, detektiv gennem 22 år og indehaver af UIP Consult Aps i København.

Hvilke opgaver har du som detektiv?

”For private er det samværssager over landegrænserne, hvor børn er involveret, samt sager om utroskab. For virksomheder kan det være mistanke om uberettiget sygefravær og overtrædelse af konkurrenceklausuler”.

Hvordan er en typisk dag på jobbet?

”De fleste opgaver medfører overvågning for eksempel fra en bil. Men i dag klares meget via nettet”.

Hvilke opgaver er i fremgang, og hvilke er på retur?

”De er blevet mere komplekse men er ellers meget det samme. Hvor vi kommer ind i billedet, foreligger der en eller anden form for bedrag eller forsøg på omgåelse”.

Er der opgaver, du ikke vil tage?

”Vi går ikke ind i opgaver, hvor motivet er hævn eller hjælp til kriminalitet”.

Hvor mange detektiver er der i firmaet, og hvad er jeres baggrund?

”Vi er 18 freelancere fordelt på hele landet og på alder, køn og baggrund. Det kan være alt fra pensionerede fra politiets efterretnings- og efterforskningstjeneste til husmødre. Derfor kan vi caste den rette agent til opgaven. Min egen baggrund er revision, regnskab og forsikring”.

Kan I komme ud for farlige situationer?

”Vi planlægger os ud af potentielt risikofyldte indsatser”.

Hvad må I som detektiver – og ikke?

”Vi arbejder altid inden for dansk lovgivning”.

Hvem er jeres kunder?

”Alle grupper i samfundet er udsat for bedrag. Men da det har en pris at udføre en opgave, begrænser det sig til dem, der har den økonomiske formåen”.

Kan du give realistiske priseksempler?

”Alt for 8.000 kr. til 350.000 kr.”.

Er detektiv en uddannelse, en ung kan vælge efter afsluttet skolegang, eller skal man være moden med erhvervserfaring?

”I Danmark findes der ikke en uddannelse som privat efterforsker. Spanien er det land i Europa, der er længst fremme på området med en treårig universitetsuddannelse”.

”Kunderne står med problemstillinger, de ikke selv kan løse”

Ulla Vang Christensen, indehaver af CIS Gruppen Aps. i Søborg har 12 års brancheerfaring.

Hvilke opgaver har I?

”80 procent af vores sager er for erhvervslivet. Det kan være tyveri fra lagerbeholdninger, CEO-svindel, kontraktbrud samt trusler og chikane. Det kan også være forsikringssager, brud på IT-sikkerhed m.m. For private er det ofte samværssager”.

Hvordan foregår jobbet?

”I dag er en stor del ved skrivebordet, men der er også opsøgende opgaver i marken for at sikre beviser ved hjælp af blandt andet observationer, fotografering, interviews og mystery shopping.

Hvor mange er I?

”12 med baggrund i politi, forsvar og det civile”.

Er der en risiko ved arbejdet?

”Ja under tiden men så er vi altid flere på opgaven afhængig af situationens alvor”.

Hvad må I i følge loven?

”I princippet har vi ikke flere beføjelser end andre samfundsborgere. Blot har vi specialiseret viden, træning og erfaring”.

Hvem er jeres kunder?

”Et bredt udsnit af virksomheder og private. Ofte står kunderne med komplekse problemstillinger, de ikke selv kan løse”.

Hvad gør man, hvis man vil være detektiv?

”Jeg kan anbefale at læse bogen ”Profession privatdetektiv” af Iben Danielsen”.

Kendte fiktive detektiver – nogen med tilknytning til politiet

 • Sherlock Holmes
 • Hercule Poirot
 • Philip Marlowe
 • Dick Tracy
 • Miss Marple
 • Christer Wijk
 • Harry Callahan (“Dirty Harry”)
 • Lord Peter Wimsey
 • Ironside
 • Van der Valk
 • Culombo
 • Martin Beck
 • Tom Barnaby
 • Kurt Wallander
 • Vera Stanhope
 • Dupont & Dupond

Privatdetektiver påtager sig jævnligt sager, politiet af mange grunde ikke kan gå ind i.