Udflugter i det grønne

Det sene efterår byder på mange udendørsoplevelser i netop Charlottenlund. Læs her om en række parker, anlæg og en større skov som gør, at man som Charlottenlund-borger kan blive i hjembyen, hvis man vil have frisk luft og træer langs stierne.

Petanque og træning

Ordrup Park ved Ordrupvej er en bynær park med et bredt grønt bånd, som forbinder Ordrup og Charlottenlund. Parken har åbne plæner med store gamle træer, legeplads for børnene, petanque-bane for de voksne, træningsfaciliteter og borde og bænke til picnic med kaffe, kage eller en lille drink!

Park ved ældreboliger

Ved Strandvejen syd for Charlottenlund Strandpark og Fort ligger senior-bebyggelsen Strandlund med en lille tilhørende strandpark. I området, hvor man sagtens kan gå en rask tur, vokser spredte opstammede træer. En mindre del af området udgøres af en forsænket sandstrand.

1915-have i en ny stil

I et hjørne af Ordrup Kirkegård kan man opleve en særlig villahave anlagt før Første Verdenskrig af landskabsarkitekt G.N. Brandt (1878-1945) uden stort set at være ændret siden. G.N. Brandt var i 28 år ansat som Gentofte Kommunes stadsgartner, og hans private have var i en helt ny havestil for den tid.

Urskov med høje stier

Ellemosen lige op til Ordrupgård er et lille stykke skov omgivet af private villaer og haver på samtlige sider. Der er hævede stier gennem den meget frodige mose, hvor man kan gå sig en tur måske efter besøg på museet. Bevoksningen er så varieret, at den minder lidt om en urskov.

Med gamle ege og bøge

Charlottenlund Skov og slotshave er den største og eneste ”rigtige” skov i området, som gennemskæres af flere stærkt trafikerede veje. Skovens areal er 76 hektarer, og en stor del af den er for nogle år siden udpeget til urørt naturskov. Mange høje og ældgamle bøge og ”veteranegetræer” vokser i Charlottenlund Skov, der også har en frodig underskov med lidt af hvert. I skoven findes tre de åbne områder Grøndalssletten, Skovridersletten og Brændegårdssletten. Den lille sø Graverdam ligger lidt uden for slotshaven med et lille gult bindingsværkshus ved bredden. I løvskovens vestlige hjørne findes Forstbotanisk Have med sjældne træer og buske.

Fort er også til udflugt

Charlottenlund Fort er et grønt område, man kan tage på udflugt til. Fortet blev bygget i 1883-86 som et kystbatteri, der var led i forsvaret af hovedstaden sammen med tre søforter, der tog sig af søforsvaret fra søsiden. Fortet var oprindelig et åbent jordværk med volde og voldgrav men blev i 1910-12 ombygget til et rigtigt kystfort blandt andet med kasematter og broer. De oprindelige kanoner ses stadig på deres oprindelige placering (men kan selvfølgelig ikke skyde). Fortet blev nedlagt i 1932 og er i dag campingplads og populært rekreativt område især for de unge om sommeren.