Producér din egen strøm!

Tænk at kunne producere sin egen strøm og energi og være helt uafhængig af andet end vind og vejr. Med en husstandsvindmølle kan det blive virkelighed for det private hjem, grundejerforeningen eller boligforeningen. Der er dog visse regler, der skal overholdes. Læs med her og bliv klogere.

Hvad er en husstandsvindmølle

En husstandsvindmølle er en vindmølle på maksimalt 25 meter i højden, som er placeret på en privat grund. Den kendetegnes ved, at være en lille vindmølle med en ydelse på mellem 0 og 25 kW. De mindste husstandsvindmøller er så små, at de kan sidde på et hustag. De største må højst have en højde på 25 meter og et rotorareal på 200 m2.

Regler og godkendelser

Hovedreglen er, at møllen skal være placeret 20-25 meter fra boligen og minimum 4 x møllens højde til nærmeste nabo. Derfor er det som oftest kun muligt med en husstandsvindmølle i landzoner.

Støjniveauet fra vindmøllen må ikke overstige hhv. 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s og 42 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s, når det måles 15 meter fra nabobeboelse i det åbne land.

Godkendelsesproceduren kan være ret forskellig fra kommune til kommune.

Effektivitet

De største og mest effektive hsstandsvindmøller kan i områder med meget vind genere mere end halvdelen af dit elforbrug.

Mikro- og minivindmøller

Et alternativ til de store husstandsvindmøller er mikro- og minivindmøller. Mikro- og minivindmøller er maksimalt 8,5 meter høje og har en rotordiameter på mindre end 2 meter. De egner sig godt til at sidde på taget. Du får dog ikke den store hjælp til elregningen, da effekten kun er 1-10 kW, men den kan levere 230 volt til el-apparaterne i hjemmet.

Godkendelse

Selv en mikro- eller minivindmølle kræver godkendelse. Det er dog en del lettere at få godkendelse til denne type vindmølle, så længe vingefanget er under 2 meter. Men spørg altid kommunen først. Men en mikro- eller minivindmølle er oplagt, hvis du bor i byzone og de kræver generelt meget lidt vedligehold.