Verdens bedste nyheder

Truede dyr og natur får det lidt bedre og det samme gælder rettigheder for kvinder

Arbejdsløse motorsave
U.S.A. freder Tongass-regnskoven i Alaska som den største intakte tempererede regnskov i verden. Skovens ældste træer er 800 år og 75 meter høje, og de er hjem for 400 dyrearter som ulv, ørn og bjørn der spiser laks fra vandløbene. Samlet er der regnskov med megen regn og kystnære bjerge fra Alaska via Canada til Californien. Tongass-skovens unikke natur har længe været truet af hugst og minedrift. Præsident Joe Biden ønsker at stadfæste fredningen ved lov, så hans efterfølgere ikke kan ophæve fredningen uden også at ophæve loven. Lokale ønsker at bevare skoven, som der kun har været få arbejdspladser i sammenlignet med fiskeri og turisme. Og de jobs er afhængige af at vandløb og skov, som opsuger en stor mængde CO2, forvaltes bæredygtigt.

Hvaler befries fra show
Spækhuggere i fangenskab har talte dage i Europa og U.S.A. Unger adskilles fra deres mødre for at optræde i små bassiner. 57 af de kloge hvaler lever i fangenskab, men publikum i den vestlige verden vil ikke tolerere det mere, og flere lande forbyder hvaler i kommercielle anlæg. Det fører til lidelser for de intelligente og sociale dyr, som i oceanerne svømmer 150 km om dagen med 56 km i timen. Næsten alle U.S.A.´s og en tredjedel af alle verdens spækhuggere i fangenskab ejes af Sea World. En dokumentarfilm viste en spækhuggers liv i fangenskab, hvor den dræbte to af sine trænere. Siden vil 80 procent af briterne og over halvdelen af amerikanerne ikke besøge hval- og delfinanlæg. Canada har forbudt fangst og avl af hvaler, delfiner og marsvin til underholdning. Mange lande tillader dog stadig havpattedyr i fangenskab, og 3000 delfiner og hvaler lever i zoo´s og akvarier. Selv om Sea World har stoppet avl, optræder 20 spækhuggere stadig. Kina har i dag over 80 parker a la Sea World.

Beskytter lidende hvaler
Truede spækhuggere ved U.S.A.´s kyst får udvidet deres beskyttede område med et areal på størrelse med Danmark. Regeringen har nemlig tilføjet 41.000 kvadratkilometer som beskyttet område. Nu er havet langs kysten fra den canadiske grænse til Point Sur i Californien blevet kritisk habitatområde for den sort-hvide kæmpedelfin. Det betyder, at alle nye eller igangværende aktiviteter, som staten giver tilladelse, licens eller finansiering til – som vindmøller og fiskeri – ikke må påvirke spækhuggere negativt. Spækhuggere lever godt ved det øde Antarktis men mangler føde i det østlige Stillehav på grund af overfiskeri, støj fra skibstrafik og hvalsafarier. Disse aktiviteter skal også begrænses, hvis beskyttelsen skal batte, mener Peter Teglbjerg Madsen, professor og forsker i havpattedyr ved Århus Universitet.

Tre ud af fire kan læse
Flere afrikanske kvinder og piger syd for Sahara lærer at læse og skrive, hvilket gavner hele regionen. For 20 år siden kunne under halvdelen af kvinderne syd for Sahara læse og skrive. Siden er det steget til næsten 60 procent, selv om en del er droppet ud under corona. For de yngre kvinder går det bedst, idet tre ud af fire i dag kan læse. De kan i højere grad end før indgå i samfundet og følge med i aviser og vigtige informationer. Desuden ved man, at uddannede kvinder bliver gift senere, får (færre) børn senere, bliver mindre syge og tjener mere. Lønnen stiger gennem arbejdslivet med 10-12 procent for hvert år en pige går i skole. På lang sigt kan skolegang desuden øge landets bruttonationalprodukt, hvis alle piger får en grunduddannelse.

Abort ikke ulovlig mere
I Mexico har højesteret vedtaget at love, der straffer kvinder for at få foretaget abort, er i strid med forfatningen. Det udløste glædestårer fra mange men også vrede fra abortmodstandere. Beslutningen kommer under et år efter, at det argentinske senat vedtog, at abort skal være fri, lovlig og sikker. I Latinamerika er der kun fem ud af 33 lande, som ikke straffer kvinder for at få foretaget abort. I Mexico var det tidligere kun tilladt i fire ud af 31 delstater at få foretaget abort inden for 12 uger – herunder i Mexico City. Flere hundrede kvinder sidder stadig i fængsel for at have fået foretaget illegale aborter, ofte under farlige forhold. Med højesteretsdommen er det ikke længere lovligt at straffe kvinderne for dette. Næste skridt bør være at legalisere abort, mener kvinderets-organisationer. I Mexico får en million kvinder hvert år foretaget en illegal abort.

Kilde: Verdens bedste nyheder