’Djævlens Advokat’

Fra og med denne udgave inviterer vi en spændende person til at sætte sig i den røde og stol og forsvare sig mod Djævlens Advokat. Første mand i stolen er seniorforsker, læge og iværksætter Søren Ballegaard – manden bag lanceringen af Danmarks første Stresscare klinik beliggende i Hellerup.

Soren_Ballegaard_0574

Søren Ballegaard har forsket i stress i over 35 år. Ud over at tilbyde den skelsættende form for stressbehandling i lægeklinikken Ballegaard StressCare er Søren fortsat seniorforsker på Herlev Hospital.

Er det ikke for nemt i dag at påberåbe sig stress, bare fordi man har travlt?
Nej, men kun få forstår at sondre mellem sund og usund stress. Den travle stress kan være super sund og få os til at yde vores allerbedste og i alle livets forhold. Den type kan vi også arbejde med i klinikken Ballegaard StressCare og den skal vi på ingen måde undgå, men det skal vi til gengæld med den ved- varende usunde stress.

Stress bliver usund, når den skaber en ubalance i vores ubevidste del af hjernen. Her er det nye, at vi nu kan måle stress, og at vi med Danmarks Tekniske Universitet har udviklet et instrument (Stressmeter), som kan måle ens eget stressniveau derhjemme. Det gør det igen muligt rent fysiologisk at sondre mellem sund og usund stress og er centralt idet at jo mere stresset du er, jo ringere bliver din egen evne til at mærke det.

Kan man selv helbrede stress?
I Og i så fald: De tre vigtigste ting man skal gøre/ikke gøre Hvis du kun er let stresset så ja, men er du meget stresset eller endda sygemeldt pga. stress, så skal du have lægehjælp. I min nye stresscare lægeklinik, måler og behandler vi stress baseret på årtiers stressforskning og det til gavn for den enkelte – og samfundet – og uden brug af medicin. Helt overordnet: Er du alene, så er øvelser med fokus på fysisk aktivitet og temperatur-vekslende aktivitet samt bekymringsreduktion vejen frem. Du skal genfinde glæden over ting, der lykkes, forsøge at ændre på forhold, der bekymrer dig, og som kan ændres, og stoppe med at bekymre dig om ting, du ikke kan ændre. Er du en del af et par, så når man tillige langt med langvarig god sex og masser af gensidig kærlig omsorg. Begge dele frigør et omsorgshormon i hjernen, der reducerer stress og øger den positive gensidige tilknytning, hvilket i sig selv giver en stressreducerende tillægsgevinst.

Hvad man ikke skal gøre, er at slå vedvarende stress hen og fortsætte i ’hamsterhjulet’, da det er en uhensigtsmæssig tilstand, som påvist øger risikoen for udvikling eller forværring af sygdom. — Hvordan ser fremtiden ud for danskerne… er stress-tendensen stigende eller faldende? Statistisk set er stress stigende og der er talrige faktorer, der øger risikoen for vedvarende stress: Øgede krav på arbejdsmarkedet, krav til omskiftelighed, ustabile familieforhold, større krav til småbørnsfamilier, ustabile arbejdsforhold, højt livstempo med en markant digital tilstedeværelse, voksende sociale belastninger fra de sociale medier, etc. Endvidere lider personer med ’folkesygdomme’ såsom hjertesygdom, diabetes og kræft ofte af vedvarende stress dog uden at føle sig stressede i traditionel forstand, hvilket ofte medfører en forværring af tilstanden.

Hidtil har vi ikke sondret mellem livgivende sunde stress og vedvarende usund stress. Vi har heller ikke haft behandlinger med dokumenteret effekt på vedvarende fysiologisk stress og/eller evnen til at bringe den stress sygemeldte tilbage i arbejde, men de eksisterende tilbud ’føles dog rare og gode’ og værdsættes af både samfund, arbejdsgiver og den enkelte. Det nye er, at vi, efter årtiers forskning og solide videnskabelige forsøg sammen med professor Jens Faber på Herlev Hospital, nu har påvist og udviklet en metode til at måle, behandle og forebygge vedvarende stress uden brug af medicin. Nu kan vi derfor tilbyde skræddersyede personforløb, hvor vi med en ret så stor portion egen indsats, kan genskabe – eller toptune – en persons sunde stress balance.

Tror du, at en ugentlig fridag vil hjælpe?
Vi har jo allerede to af slagsen. En positiv effekt af en tredje fridag skulle i så fald fordre, at vi rent faktisk evner at bruge den nye fridag mere konstruktivt end de to eksisterende fridage…

Er det ikke bare svage mennesker uden mental robusthed, der får stress?
Nej, stress er en balance mellem ressourcer og belastninger. Begge faktorer omfatter såvel reelle forhold som tænkte forhold, inklusive forhold som vi forestiller os eller forventer, men som måske ikke har hold i virkeligheden. Vi er forskellige hvad angår de forhold, der påvirker vores balance, men balancen fungerer – rent fysiologisk set – ens hos os alle. Ergo kan vi, uanset hvor mange belastninger vi er udsat for, helbrede og forebygge vedvarende stress, såfremt vi evner at tiltrække eller får tilført de nødvendige ressourcer.

Et råd og kun ét: Hvad er det allerbedste man kan gøre for at undgå at få stress?
At skal tage stress ganske seriøst og se at få gjort noget ved det. — Har du haft patienter, som du ikke kunne kurere og i så fald: Hvorfor kunne du ikke? Hele forløbet tager udgangspunkt i patientens egen indsats, så vi kan ikke hjælpe en person, der ikke vil hjælpe sig selv, og det finder vi hurtigt ud af under den indledende samtale i klinikken.

Hvad er det dummeste spørgsmål, som en patient med stress har stillet dig?
Kan jeg ikke nøjes med at tage en pille? Dumheden består i ønsket om fravær af selvindsigt og eget ansvar. — For mere information besøg: ballegaardstresscare.dk Du kan også besøge StressCares Facebook profil hvor det er muligt at fortage en stress test.