Akvarierenovering er lige om hjørnet

Fitness, restaurant og kultur er på vej om kort tid i det tidligere Danmarks Akvarium, lyder det fra NPV A/S.
Firmaet ejer bygningen, som har stået tom siden 2012 og indvendig er i dårlig forfatning blandt andet på grund af hærværk.

 

FET_DanmarksAkvarium_20161219_Akvariet_Foto-fra-p-plads_Revised_06012018_

 

“En ny lokalplan for området ved Charlottenlund Slot og akvarium har været i borgerhøring og forventes vedtaget af kommunalbestyrelsen i denne måned. Derved får vi mulighed for at etablere fitnesscenter, restaurant og kultur, som vi har planer om. Hvilken slags kultur, der bliver tale om, kan jeg endnu ikke være mere konkret om på nuværende tidspunkt. Det kulturelle er et ønske fra kommunen, og vi vil selvfølgelig gå efter noget, som passer til området. Ombygningen omfatter alene akvariebygningen og ikke nabobygningen, den såkaldte Bilharziosebygning. Og der bliver ikke tale om hotel eller boliger, som det tidligere har været fremme,” siger Kim Lang Sørensen, som er COO, direktør i NPV A/S, der ejer akvariebygningen tegnet af arkitekt C. O.

Gjerløv-Knudsen og opført i 1939:

”I NPV A/S har vi overordnet store forventninger til denne ikoniske ejendom med en unik historie, som der venter en større ombygning og renovering af. Det er klart, at dele af bygningen er i en så dårlig forfatning, at dele af den må nedrives og genopbygges. Men vi har på intet tidspunkt haft planer om at rive bygningen ned og erstatte den med nybyggeri. Det ligger os stærkt på sinde at værne om det arkitektoniske udtryk fra 1930’erne. Og hele vejen har vi været i dialog med Gentofte Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen,” siger Kim Lang Sørensen om det tidligere Danmarks Akvariums fremtid efter at have stået tomt siden 2012.

 

FET_DanmarksAkvarium_IMG_5498

Det tidligere Danmarks Akvarium har stået tomt i seks år uden det kulturhus som foreningen Kulturvision Charlottenlund drømmer om. Foto: Kim Tverskov

Føler sig slået til hjørne

Foreningen Kulturvision Charlottenlund har i over seks år ønsket en form for kulturhus i det gamle akvarium. Planerne er ikke kommet i nærheden af at blive realiseret og er syltet ind i en politisk suppedas, mener foreningens formand.

 

Set fra sin vinkel ridser Poul Borring, leder af Kulturvision Charlottenlund (Tidligere: Kulturakvariet), situationen op for det tidligere Danmarks Akvarium. Da akvariebygningen blev ledig og sat til salg, var Kulturvision Charlottenlund allerede etableret. Målet var at skabe et multikulturelt hus, hvor så mange som muligt skulle ind og have glæde af aktiviteterne. Både lokal- og landspolitikere har siden været engageret i spørgsmålet om akvariets fremtid.

I første omgang blev akvariet solgt til et firma, som ville sælge det videre til forretningsformål som for eksempel et firmahovedkvarter. Det blev dog umuligt på grund af en lokalplan, som lagde vægt på kulturelle formål. I 2015 blev bygningen solgt videre til den nuværende ejer NPV A/S, som betaler leje af jorden til staten. Siden da har NPV A/S fået lavet en skitse for det daværende akvarium under hensyn til servitutter om, at bygningens ydre ikke må ændres, selv om den ikke er fredet.

Kulturvision Charlottenlund har i samme periode kontaktet et mindre arkitektfirma og senere arkitekt Kim Utzon for at få udarbejdet et eget skitseprojekt for den knap 80 år gamle bygning. Det indebærer en tagetage af glas oven på bygningen for at få plads til en kultursal med operaforestillinger m.m.

Kommunen har også haft planer om at etablere både studenterboliger og flygtningeboliger i akvariet, fordi pladsen til den type boliger er knap i Gentofte Kommune. Der har også været tale om at indrette strandhotel i akvariebygningen. Status er nu, at der er to lokalplaner for området – en for selve akvariebygningen og én for slotsparkens øvrige bygninger, herunder slottet. Akvariebygningen skal delvist indeholde kultur, som både lokale borgere og andre kan have glæde af. I følge Poul Borring behøver kultur ikke være musik, men kan også være for eksempel noget baseret på videnskab – der er masser af muligheder og ideer, påpeger han:

”For tiden føler vi os slået til hjørne ved, at intet åbenbart kan lade sig gøre. Kulturvision Charlottenlund har både tegning, tanker og budget klar, og vi er også villige til at købe akvariet med hjælp fra fonde. Men det kræver et håndslag og et principielt backup fra kommunen i form af en betinget hensigtserklæring. Kredsen bag Kulturvision Charlottenlund har erfaring med at starte kulturting op og drive kulturhus. Vi har intet ønske om at få snablen ned i kommunens kasse. Vi ser akvariet som en bevaringsværdig ejendom sommange kan huske fra barndommen, og som vi gerne ser som et multikulturelt kulturhus for alle aldre både lokalt, regionalt og på landsplan. Desværre fortoner udsigterne sig, da projektet for tiden ser ud til at være syltet ind i en politisk suppedas.”