Stå imod stormen

,

Man kan gøre meget selv for at forebygge skader på hus, have og bil når vinden blæser ting omkuld og trækker ødelæggende spor efter sig. Boligekspert giver gode råd om alt lige fra at tjekke det gamle, måske rådne træ til at fastgøre løse tagsten og tøjre løsgående trampoliner og foderhuse.

Efteråret er over os og med de gyldne blade følger stormene. Ikke alle skader i den forbindelse kan undgås, især ikke hvis man bor i første række til havet, som presser vandmasser mod land med oversvømmelser af haver og kældre til følge. Der er dog meget man kan gøre, så hus og have er mindre udsatte. Det fastslår arkitekt Tine Nielsen, som er ekspertbrevkasseredaktør hos Bolius, boligejernes videncenter.

Hun understreger, at alt løst bør tjekkes på steder, hvor vind og vejr kan få fat. Og modsat hvad man skulle tro, findes det værste sug på tagets bagside. Her kan pladen eller stenen suges op og af. Samme mekanik gør sig gældende på udestuer, verandaer, halvtage, drivhuse og carporte, hvor vindstød kan komme fra siden eller nedefra og kaste taget af. ”Tænk især på ufærdigt byggeri som kan blive farligt. Det kan være et halvt færdigt eller et miserabelt hegn, et rullestillads, igangværende byggeri eller byggematerialer, som aldrig er kommet videre”, forklarer Tine Nielsen og gør opmærksom på, at netop disse ting sammen med havemøbler, grill og legesager kan flyve omkring. Især byggeri af havestuer og carporte, hvor taget måske ikke er konstrueret og gjort fast efter normerne, er værd at fokusere på. Selv en let, flyvende stålplade på sådan et tag kan anrette fatal skade, når den flagrer omkring i vinden.

Det samme kan halvrådne grene på træer samt trampoliner, havemøbler m.m., som ikke er nået i ly, da sommeren var ovre. Desuden er træer, der vokser tæt og tager hinanden med i faldet, også nødvendige at beskære.

Gå huset igennem

Det er en god idé at gå sit hus kritisk igennem for skader og tidens tand. Jernbeton i altaner kan være tæret af rust og derfor udsatte. Det samme med tærede murbindere og afstivninger af tagkonstruktionen. For eksempel kan gavltrekanter af træ have løsnet sig. Et stråtag kan være så elendigt, at det løsner sig, og hulrum under tag, gavl, tagsten m.m. kan have vokset sig så store, at der kræves reparation og mørtel for at udbedre problemet. Endnu værre ser det ud, hvis der er revner i bygningen, som tyder på, at den er generelt ustabil. Få derfor en byggesagkyndig eller en erfaren håndværker til at gennemgå huset.

”I ekspertbrevkassen får vi mange spørgsmål efter storme om, hvem der bærer ansvaret. Det kan være for skader på huset, et væltet træ, der stod på naboens grund og faldt ind over skellet. Da det næsten er umuligt at tvinge andre til at fælde deres træer, er der kun henstilling og forhandling om at fælde og beskære tilbage. Vi anbefaler aldrig, at man går rettens vej for at få et træ fældet. Det vil betyde optrapning af en konflikt og fremmer ikke det gode naboskab”, forklarer Tine Nielsen.

Undgå det værste:

– Fjern alt løst: Trampolin, cykler, legetøj, havemøbler, grill, parasol, krukker m.m. til skur, kælder mv. Trampolin kan eventuelt gøres fast med forankringssæt eller vendes på hovedet og dugen fjernes.

– Rul markiser ind.

– Gør dit hegn sikkert så det ikke blæses omkuld.

– Det kan ske ved at skifte rådne stolper ud og montere skråstivere.

– Luk alle døre, vinduer og ovenlysvinduer.

– Tjek antenne, parabol, vindskeder m.m. Ligger tagsten på lige linje? Hvis ikke eller hvis de er løse eller skæve gøres de fast.

– Det, der ikke kan fjernes, bindes fast til for eksempel træer.

– Hvis der er store træer ved huset, så fjern rådne grene, som endnu ikke er faldet af. Fæld træer hvis de står op ad huset, og hvis de er rådne.

– Sidder nedløbsrør fast? Fjern blade og andet materiale fra tagrender og nedløbsbrønde, så regn kan komme væk fra huset.

– Er dit hus under ombygning, skal stilladser fastgøres ekstra solidt.

– Parker ikke din bil under høje træer eller ved stilladser, hvor der kan falde dele ned.

– Hav lommelygte og opladet mobiltelefon parat, hvis strømmen svigter.

– Følg vejrmeldingen på www.dmi.dk samt radio og tv.

– Bliv inden døre med mindre det er strengt nødvendigt at gå ud.

Når skaden er sket:

– Forsøg aldrig at begrænse skade under storm, hvis det medfører risiko for dig selv eller andre: Kravl ikke op på taget mens stormen raser.

– Er der huller i taget, dækkes de med presenning.

– Derved forhindrer du yderligere skader, hvis det begynder at regne eller sne.

– Dæk ituslåede døre og vinduer med plader eller plast.

– Kontakt eventuelt håndværker eller Falck for at få hjælp.

– Gem kvitteringer fra nødreparationer og fotografer det ødelagte som dokumentation.

– Kasser ikke ødelagte genstande før taksator har været der og en erstatningssag er afsluttet.

– Har du sommerhus så tilse det hurtigst muligt efter stormen eller få andre til det.

Kilder: Bolius, Alm. Brand, HF Forsikring m.fl.

 

Det kan være svært at forudsige, om et træ risikerer at vælte i en storm. Derfor bør man holde store, gamle havetræer under observation. De fleste bliver stående, men vælter de, kan de kan anrette slemme skader. Løse trampoliner er en af de mest almindelige årsager til skader. De kan være særdeles farlige og også ramme mennesker. Skil derfor trampolinen ad og læg den i skur, kælder eller garage. Man kan også købe et forankringssæt og fjerne dugen for at sikre trampolinen.

Foto: Kim Gregersen, Bolius.