What’s up? Generel maj 2024

Der er mange positive tiltag og gode intensioner fra kommuner og andre i denne tid.

Festival med vokseværk

Copenhagen Photo Festival er klar til at markere sit 15-årsjubilæum 6.-11- juni på Refshaleøen. Der præsenteres et program under temaet ”Entanglement” (sammenfiltring). Med overskriften ”15 Copenhagen Photo Selectes 2024 – 15 years of celebrating photography” er der udvalgt 15 kunstnere, som bidrager med hver deres unikke fortolkning af temaet. Der er særligt fokus på vækstlaget, og derfor udstiller fem nordiske unge fotograftalenter også i festivalens centrum. Desuden sættes spot på samhørighed og fællesskab. Copenhagen Photo Festival har været igennem en udvikling fra primært at være et lokalt event til at være Nordeuropas største, der tiltrækker fotokunstnere og gæster fra hele verden. www.copenhagenphotofestival.com

Halvt så mange indbrud

På fem år er antallet af indbrud i Gentofte halveret fra 655 til 353. Kommunen figurerer ikke mere på top tre-listen over danske kommuner med flest indbrud. Æren for dette er blandt andet Gitte Larsen Dalskovs. Hun har en fortid i politiet og er ansat til at stå i spidsen for indsatsen ”Gentofte – fri for tyveri”. Hun driver et mobilt kontor, som ses i gadebilledet i form af bil med logo. Nogen dage står hun desuden på Charlottenlund station, hvor kampagnen har et lokale på perronen for at få borgerne i tale og få dem til at melde sig som nabohjælpere via Nabohjælp-appen m.m. Gitte Larsen Dalskov får hjælp af 240 lokale tryghedsambassadører, som tager ud og fortæller borgerne, hvordan de forhindrer indbrud og tyveri. Det kan være ved at bruge sensorstyret lys på boligen og anden forebyggelse. www.frifortyveri.gentofte.dk

Dronen finder varmefejl

For at forebygge varmespild overflyver Gentofte Fjernvarme dette forår fjernvarmenettet med drone og termisk kamera. Dronen tager billeder, som viser varmestrålingen fra fjernvarmerørene nede i jorden. Lækager kan ses, hvor der er varmeudstråling fra røret. Med dronen kan man opdage utætheder, og udbedringen af skaden kan i nogle tilfælde foregå uden at lukke for varmen imens. Fjernvarmenettet kan altså vedligeholdes og akutte driftsforstyrrelser undgås i husstandene. Dronen flyver i 120 meters højde og er oftest usynlig. På billederne kan mennesker og biler ikke identificeres. Termisk fotografering kræver bestemte vejrforhold for at vise et resultat. Så vejret styrer, hvornår dronen sættes op. www.gentoftefjernvare.dk

Vil satse på cyklisterne

En ny strategi for cyklister skal på otte år næsten fordoble antallet af cyklister i Lyngby-Taarbæk kommune. I dag er andelen af cyklister i kommunen 12, 8 procent, men den skal gerne op på 21 procent i 2032. Og samtidig skal tilfredsheden med at være cyklist i kommunen helst stige. Der vil derfor komme forskellige tiltag, som gør det mere attraktivt og trygt at færdes på cykel inden for kommunegrænsen. Det skal blandt andet foregå i samarbejde med cyklistforbundets lokalafdeling. Foruden nye tiltag skal der også ske en bedre udnyttelse af den eksisterende infrastruktur for cyklister, uanset alder, strækning og tidspunkt. Ved at få flere op på de tohjulede mindskes trængsel og forurening fra den øvrige trafik som en sidegevinst. www.ltk.dk

Tilskud til lokale påfund

Kommunalbestyrelsen i Rudersdal har afsat en million kr. årligt til aktiviteter, der støtter byliv og lokalområder. Pengene skal gå til lokale arrangementer, initiativer der fremmer fællesskaber og initiativer, der styrker byrum og byliv. Desuden har budgetforligspartierne afsat en ekstra million kr. til legepladser og andre uderum, hvor borgere kan mødes. Tilskud går til borgere bosat i kommunen, detailhandlere, foreninger m.fl. For at komme i betragtning skal en række kriterier som minimum opfyldes. Ideer skal for eksempel styrke lokale fællesskaber, inddrage flere aktører, fremme oplevelsesrige byrum og gøre en positiv forskel for bylivet, også på sigt. Ansøgninger under 50.000 kr. vil kunne behandles hurtigt, mens øvrige skal over økonomiudvalget. www.rudersdal.dk

Hjælp til misbrugerbørn

Ved at indgå et samarbejde med TUBA tager Gentofte Kommune et skridt for at hjælpe 14-35-årige med gratis og anonym terapi og rådgivning. Målgruppen er dem, der aktuelt lever i eller er vokset op i familier med misbrugsproblemer. En barndom og ungdom med misbrug af stoffer og alkohol i hjemmet kan forårsage ensomhed, usikkerhed i relationer, grænseløshed og andre konsekvenser senere i livet. TUBA, der står for Terapi og Rådgivning til Unge, som er børn af misbrugere, leverer specialiseret hjælp til denne gruppe. Rådgivningen foregår i TUBA`s lokaler på Vesterbrogade 69 i København. Yderligere information om tilbuddet til dem, der falder inden for aldersgruppen og bor i Gentofte, findes på organisationens hjemmeside. www.tuba.dk

En kendt guldsmed flytter

Guldsmed Jytte Kløve åbnede butik og værksted i Lyngby C i 1975. Men nu flytter hun sit virke til skovens dybe stille ro på Raadvad Fabrik, hvor hun er inviteret indenfor af sin tidligere elev Kasia Gasparski. Jytte Kløve har gennem årene udstillet i ind- og udland og har modtaget flere legater, herunder Hæderslegatet fra Nationalbankens Jubilæumsfond af 1968 for syv år siden. Kløve er repræsenteret på Designmuseum Danmark i Bredgade, Museet på Koldinghus, i Statens Kunstfond og i private samlinger. Det nye guldsmedeværksted ligger på adressen Raadvad 40K, 1.tv., hvor man kan finde den erfarne guldsmed torsdag-lørdag samt efter aftale. Frem til Sankt Hans er der desuden flyttesalg af smykker i den snart forhenværende guldsmedeforretning på Lyngby Hovedgade 44. www.kloeve.dk