Kongerige med egne regler

I Roskilde Fjord ligger et mikrorige, som hvert år i uge 32 udlever sin egen styreform, love, møntfod, frimærker, flag, universitet, sportsgrene og meget mere. Konceptet har udviklet sig, siden en gruppe lærere købte øen i 1944 for at komme væk fra besættelsen. Nu er der fællesskab, kultur, bespisning mm på højt plan og lige så høje tanker om værdsættelse af kompetencer og opdragelse af nye generationer på programmet

 

FET_Privatejedeøer_Elleore_RoskildeFjord_Ø9

 

Det er egentlig ikke tilladt at gå i land på Elleore bortset fra én uge i august, hvor ø-ejerne holder en stor lejr, den såkaldte Elleuge. Men for Liebhaverboligens skyld gøres der en undtagelse. En båd med påhængsmotor og Dannebrog og en professionel skipper sørger for den få minutter lange sejlads på en efterårsdag fra Veddelev Havn bed Roskilde.

Ved resterne af den nedtagne landgangsbro kan man med nød og næppe komme tørskoet i land. På nær en smal strand med sten, består øen af et forsænket område med lav og tæt grøn bevoksning og enkelte engblomster – omkranset af en naturlig vold mod kysten. Her er tomt nu, så man kan kun forestille sig et mylder af liv med over hundrede mennesker i alle aldre og flere store telte. Men her midt på efteråret bor her kun fugle, som skal have ro til at leve og yngle de 51 uger om året.

Besøget bliver derfor også kort, mens to af bagmændene bag Elleore nyder hver en dåseøl og fortæller den specielle historie om øen og dens særegne ritualer. Den ene er Claus de la Porte, hvis fine efternavn stammer fra Huguenotterne.

 

Unikt fælleskab

Som 18-årig i 1976 blev han inviteret med til Elleore på anbefaling af nogle kammerater. Den unge mand, som var påbegyndt en militær uddannelse, følte sig tiltrukket af fællesskabet. Da han senere stiftede familie, kom han ikke på øen i 15 år men er siden vendt tilbage, nu som kulturminister, mm. Den unge indenrigsminister Thomas Brüggemann er derimod rekrutteret på Kildegårds Privatskole, som i dag er væksthus for nye borgere på Elleore.

”Nye borgeres egnethed undersøges. Kan de lide konceptet, før de kommer med til den årlige elleuge i august. Det er jo børn på 11-12 år, så vi må vide, om de kan leve relativt primitivt i telt og gøre en indsats for fællesskabet”, forklarer Claus de la Porte.

Helt let er det ikke for andre at forstå, hvad det med Kongeriget Elleore egentlig går ud på. Men de to mænd gør, hvad de kan for at forklare det:

”Kongeriget Elleore er en forening, hvor alle passer på hinanden, og det er et fabelagtigt sted at vokse op. Vi er forskellige aldre fra nul til 80 år, og hverdagens erhverv og position i Danmark er langt borte. Vores borgere er alt fra officerer til læger, lærere, IT-folk, studerende, skoleelever og meget andet. Så der er megen ekspertise at trække på. Men de menneskelige egenskaber tæller mest. Her accepteres man for sin indsats på øen og kongeriget frem for, hvad man er til hverdag”, siger de og fortsætter:

”Vi tager herud for at gøre en indsats, ikke kun for at slappe af. Alle får ansvar, og selv syvårige børn kan være med til at dække bord til over 100 personer. De lærer, at morskab ikke duer uden alvor, og at der er mange praktiske ting at sørge for, før man kan have det sjovt”.

 

Ingen hundeæde

På Elleore er maden et kapitel for sig. Men sådan har det ikke altid været, husker Claus de la Porte:

”Da jeg kom herud i 70’erne, fik vi bragt noget udefinerligt sammenkogt i store bøtter, som bare skulle varmes. Men livet er for kort til dårlig mad. Uden at det koster mere, laver vi i dag seriøst lækker mad fra bunden såsom julemad på vores juleaften, vildt med tilbehør på grill, byg-en-burger mm. Hver dag er der frisk morgenbrød fra fast-landet og den traditionelle fredagsbrunch er som på et femstjernet hotel. Men det kræver ledelse, koordination, og at alle gør en indsats på den ene eller den anden måde”.

 

Fortidens disciplin

De to husker ikke, at nogen er taget hjem i utide i vrede eller utilfredshed. Man kan altid tale sig frem til en løsning, og folk har kun givet op på grund af sygdom. Som for et par år siden, hvor en kvinde faldt ved sportsudøvelse og slog baghovedet i jorden. På få minutter var der ringet til 112 og en landingsplads anlagt, så en redningshelikopter kunne lande og flyve patienten til Rigshospitalet. Hun klarede uheldet uden mén.

”Da de københavnske lærere købte øen som tyskerfrit område i 1944, var reglerne herude mere rigide. Det var den sorte skole. Men Elleore er et rige i udvikling, og dermed en spejling af det omliggende samfund med en ti graders humoristisk
drejning. I dag er alt mere menneskeligt, for tiden er heldigvis løbet fra kæft, trit og retning”, forklarer Claus de la Porte.

Efter en uge i telte med fælleskøkken, bad i havet, nedgravning af latrin, specielle sportsgrene og hygge ved øens tange tager Elleores ejere hjem med værdier, de kan bruge i det omgivende samfund:

”Tiden flyver på Elleore, og inden man ved af det, er der afslutning med udnævnelser og medaljer. Kongeriget Elleore er et fristed, hvor alle bliver respekteret, også selv om man skulle komme til at træde lidt ved siden af. ”

Øen er fredet og ligger 51 uger om året hen som fuglereservat. Det fascinerende ved at eje den, er at være en del af Skandinaviens fjerdestørste kongerige med et helt unikt fællesskab og venner for livet. Thomas Brüggemann forklarer:

”Vi tænker aldrig på øen som vores ejendom. Mere som vores eget paradis med skæve mennesker med humor. Når vi råder over øen, kan den ikke misbruges af andre. Stedet repræsenterer en værdi for os, som er der for hinanden. Men ikke i penge.”

Elleore er det tætteste på et idealsamfund, man kan komme, mener ejerne. Her kan man opdage og udnytte sine spidskompetencer og lære at vende sure pligter konstruktivt.  Duoen er enig om, at projektet bygger videre på den store idé, som gruppen af lærere fik for 71 år siden.

 

FET_Privatejedeøer_Elleore_RoskildeFjord_P1000811

Elleore er et charmerende stykke land med atollignende form. Her er volde langs vandet, enkelte selvsåede træer og udsigt til Roskilde Fjord og By. 

 

FET_Privatejedeøer_Elleore_RoskildeFjord_Ø4

FET_Privatejedeøer_Elleore_RoskildeFjord_IMG_0654 (2)

Den tidligere havnefoged sejlede Liebhaverboligens journalist og to ministre fra Elleore til øen på en dejlig efterårsdag i 2015.

 

FET_Privatejedeøer_Elleore_RoskildeFjord_Ellebrog

FET_Privatejedeøer_Elleore_RoskildeFjord_Rigsvaaben lille

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Korps, ordner og titler

Elleore ligger i Roskilde Fjorde ved lystbådehavnen i Veddelev. Øen blev i 1944 solgt af den lokale præst til en gruppe lærere fra Frederik Barfods skole og Østersøgades Gymnasium (og siden Kildegårds Privatskole i Hellerup). Den lille plet land på 0,134 ha blev grundlagt som reaktion på besættelsen og udråbt som selvstændigt kongedømme med eget flag (”Ellebrog”), egen møntfød, egne frimærker, love (bøger som ”Robinson Crusoe” er f.eks. forbudt, fordi den giver et forvrænget billede af, hvordan det er at leve på en øde ø), universiteter, spil (Bl.a. Krachet, en art volleyball med en gammel læderbold), forsvar mm.

Øen omgivet af stormagten Danmark  er et konstitutionelt monarki med parlamentarisk ledelse. Elleore er nævnt i Lonely Planet-guide, som en af verdens mest seriøse mikrostater.

Elleoresamfundet med sine 300 borgere har enten gået på eller har tilknytning til Kildegårds Privatskole. Cirka 130 af dem kommer på teltlejr (”Elleugen”) i uge 32, men resten af året fungerer den fredede ø som fuglereservat. Øen har form som en atol med naturlige volde i randen og kun bevokset med enkelte træer. Beliggende under havets overflade er stedet udsat for både indstrømmende vand og højtliggende grundvand, hvorfor et par mindre søer ser ud til at brede sig. En hytte blev nedrevet i 1958, og i dag er eneste bygning toilettet i Elleugen.

Kongeriget Elleore er en forening, hvor den årlige skat på ca. 300 kr. pr. person går til nyanskaffelser, arrangementer, udbedring af både og telte mm, som i årets løb opmagasineres i en bygning ved Veddelev Havn.  Optagelse af nye medlemmer sker kun efter anbefaling af to voksne borgere på Elleore. Nye kandidater modtager undervisning på Jægerskolen om efteråret for at vide, hvad de går ind til.

På Elleore går man op i korps, forsvar, titler og ordner som anderkendelse efter særlig indsats. Der afholdes et årligt hofbal på Kildegaard Slot med deltagelse af elleborgere, fra kongehus og adel til nyeste tilkomne.

I 1907 optog Nordisk Film Kompagni – med selskabets stifter Ole Olsen som instruktør – stumfilmen ”Løvejagten” på Elleore. Det er ikke tilladt at gå i land på Elleore.

Kilder: Wikipedia, www.elleore.dk m.fl.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….