Unik have med behov for løft

Unik have med behov for løft

Forstbotanisk Have i Charlottenlund er en af landets ældste skovhaver med sjældne planter, træer og buske. Stedet trænger dog til nyt liv blandt andet med fældning af gamle træer og plantning af nye. Den lokale forening, Forstbotanisk Haves Venner, har derfor søgt fondsmidler til at sætte haven på Bregnegårdsvej i stand.

Charlottenlund Skov og Forstbotanisk Have har en historie helt tilbage til Christian den fjerdes tid og udgør kulturarv, som bidrager til borgernes livskvalitet. Området skæmmes dog af et ”uskønt areal”, som for år tilbage blev eksproprieret fra Forstbotanisk Have med henblik på benyttelse af DSB. Men nu henligger området som en trist, grusbelagt plads mellem jernbanen og haven, forklarer Claus Winberg, formand for Forstbotanisk Haves Venner siden 2021:

”Vi ønsker området tilbagekøbt fra DSB, så der kan genetableres et sammenhængende naturområde med den nuværende Forstbotanisk Have. Dels for at beskytte den eksisterende have, dels for at udvide naturområdet og forbedre levestedet for sjældne planter og dyr. Og så vil vi også gerne fremme borgerens interesse for og viden om et stykke unik dansk natur og kulturhistorie”.

Han tilføjer dog, at tilbagekøb og genetablering udelukkende kan realiseres med støtte og velvilje fra én eller flere fonde. Pt. har Forstbotanisk Haves Venner to fondsansøgninger ude for at få hjælp til at genoprette den 3,5 hektar store have i udkanten af Charlottenlund Skov. Svaret venter bestyrelsen på efter allerede at have modtaget én fondsbevilling, som finansierede landskabsarkitekters detaljerede beskrivelse af, hvad der bor ordnes i haven.

Undgik boligblokke

Forstbotanisk Haves Venner er blandt de borgere, som fik forhindret opførelsen af boligblokke klos op ad haven og jernbanen på den DSB-ejede grusplads ved Bregnegårdsvej. Samtidig var haven stærkt misligholdt og på vej til at glide tilbage til naturen. I dag ejer Naturstyrelsen haven, mens Gentofte kommune og Forstbotanisk Haves Venners godt 140 medlemmer står for den daglige vedligeholdelse.

Ud over at prøve at holde trit med brombærkrat med kraftige torne og selvsåede planter arrangerer Forstbotanisk Haves Venner løbende aktiviteter som fugleture, rundvisninger og koncerter i haven, som året rundt er åben for offentligheden.

Medlemskab koster 100 kr. om året. Læs hvordan man bliver medlem m.m. i Facebookgruppen ”Forstbotanisk Haves Venner” eller på www.fbhv.dk

Forstbotanisk Have var tidligere del af Arboretet i Hørsholm til uddannelse af botanikere ved Københavns Universitet. I haven findes 600 arter af træer og buske, hvoraf mange var hjemmehørende i andre egne af verden, før de prøvede kræfter med det danske klimas ekstremer. Viden fra haven har bidraget til forskningen og til drift af andre haver og parker. Haven blev grundlagt i 1838 og blev i 1936-70 holdt af bestyreren Carl Syrach Larsen, som var søn af havens tidligere gartner. Siden har haven været holdt ekstensivt og blev i højere grad til vildtvoksende natur, da der ikke længere var brug for den til undervisning. Det er dog gået bedre efter Skov- og Naturstyrelsens overtagelse i 2008, hvor Forstbotanisk Haves Venner også kom på banen.

I Forstbotanisk Have findes sjældne træer som kinesertræ, vandrende lind, kæmpetuja, tarmvrid-røn, mammuttræ, canadisk poppel, abetræ, duetræ og sjældne rododendron.