Vikingeborge vil på verdensarvsliste

Vikingeborge vil på verdensarvsliste

Danmark har flere bygninger og steder, som er umistelige for hele menneskeheden. De har længe stået på Unescos verdensarvsliste, og flere er på vej.

Danmark søger om at få fem ringborge fra Vikingetiden – som blandt andet Trelleborg ved Slagelse – på Unescos verdensarvsliste, og det afgøres til september. Foto: Nationalmuseet

At få et sted optaget på Unescos Verdensarvsliste er en blåstempling af stedets globale betydning. Det forpligter at beskytte, bevare og udbrede kendskabet til et unikt sted. I Danmark er syv steder – flere med bygninger på – for tiden på listen. I vores område er det parforcejagtlandskabet i Nordsjælland og Kronborg Slot. Dertil kommer Roskilde Domkirke og Stevns Klint samt Vadehavet, Christiansfeld og Jellingmonumenterne i Jylland. Der er også tre steder på Grønland.

I Nordsjælland er to lokaliteter på Unescos Verdensarvsliste over umistelig kultur- og naturarv. Det er Parforcejagtlandskabet og Kronborg. Foto: Daniel Overbeck/VisitNordsjælland

Danmark søger om at få flere steder på Verdensarvslisten herunder Harald Blåtands fem danske ringborge fra Vikingetiden, hvoraf Trelleborg ved Slagelse er den bedst bevarede. Ringborgene ansøgte allerede i 2021, men afgørelsen blev udskudt sidste år, hvor Rusland havde formandskabet. De danske ringborges skæbne afgøres i stedet til september i Saudi-Arabien. Ansøgningen er et værk på 400 sider om ringborgene Trelleborg på Vestsjælland, Fyrkat og Aggersborg i det nordlige Jylland, Borgring ved Køge og Nonnebakken i Odense.

Kan man tages af igen?

Det er en lang proces at blive godkendt som Unesco-verdensarv. Flere tusinde steder i verden er allerede udnævnt. En optagelse forudsætter, at stedet først kommer på den såkaldte tentativliste og er ”på prøve”. Dér kan man stå i over ti år, hvor stedet yderligere skal kvalificere sig og redegøre for en lang række forhold. En enkelt bygning optages sjældent som verdensarv, med mindre der er tale om et helt unikt bygningsværk, oplyser Slots- og Kulturstyrelsen, som har ansvar for det danske rigsfællesskabs verdensarvsarbejde. På tentativlisten findes forslag inden for kultur- og naturarv, og en plads på listen giver ikke automatisk adgang til verdensarvslisten. Det er Unescos Verdensarvskomité, der træffer beslutningen ud fra krav og kriterier om forskning, beskyttelse, forvaltning og formidling.

Dragør står på Unescos tentativliste men vil ikke gå videre med processen, som indebærer udgifter til vedligehold. Det er penge, man hellere vil bruge andre steder. Foto: Dragør Strandhotel

Verdensarvskonventionen forpligter lande til at bevare umistelig kultur- og naturarv. Når et sted optages, markeres det, at det er betydningsfuldt for hele menneskeheden og ikke kun lokalt. En stat er forpligtet til at orientere Verdensarvskomiteen om væsentlige ændringer. Overholdes reglerne ikke – måske ved krige og kriser – kan pladsen på Verdensarvslisten gå tabt.

Hvad er Unesco?

Det er FN`s organisation for uddannelse, videnskab og kultur. Unesco blev stiftet i 1945 med hovedkvarter i Paris. Medlemskab følger FN-medlemskabet, så alle medlemmer har ret til også at være i Unesco. Ikke-medlemmer kan optages på anbefaling af Unescos styrelsesråd. Eksklusion af FN betyder også eksklusion af Unesco. Organisation er finansieret af de enkelte medlemslande, som arbejder sammen med 350 ikke-statslige organisationer.