Hvilke udfordringer står kommunen overfor?

Opgaverne står i kø

Liebhaverboligen har spurgt borgmester Sofia Osmani om, hvilke udfordringer Lyngby-Taarbæk kommune står over for i 2023. Pres på daginstitutioner og skoler, udligning til andre kommuner, mangel på arbejdskraft, inflation, svær fremkommelighed ved letbanebyggeri og stigende udgifter på det specialiserede socialområde er nogen af dem.

Hvad er de største udfordringer, kommunen står overfor det kommende år?

”Vi er en attraktiv kommune, hvor mange gerne vil bo, og det giver pres på dagtilbud og skoler. Særligt hvad angår dagtilbud, skal vi have bygget nyt, så vi kan passe flere børn, og det er det svært at finde plads til”, siger Sofia Osmani og tilføjer:

”Vi er også en kommune, som udligner en stor del af indtægterne til andre kommuner. Derfor er vi som kommune ikke bedre stillet end andre, selv om det er nærliggende at tro. Som de fleste andre kommuner har vi en stram økonomi, og den bliver ikke bedre af øget inflation, mangel på arbejdskraft og stigende udgifter på det specialiserede socialområde. Men heldigvis har vi et godt udgangspunkt med lav gæld og en sund kassebeholdning”.

Lyngby-Taarbæk er en populær bosætnings- og erhvervskommune, men det har sine udfordringer, erkender Sofia Osmani (kons.), som har været borgmester i ni år.

Hvordan adskiller udfordringerne sig i forhold til nabokommunerne?

”Det afhænger af, hvilke kommuner der sammenlignes med. Rudersdal og Gentofte løfter en endnu større del af udligningsregningen. Til gengæld har de to kommuner markant færre almene boliger end Lyngby-Taarbæk. I Gladsaxe kommune er det omvendt”, lyder det fra borgmesteren, som fortsætter:

”Det er dog mit indtryk, at vi har mange af de samme strukturelle udfordringer, men at presset i forhold til tilvækst på børneområdet er større her. Dertil kommer, at vi som universitetsby har flere studerende. Og så oplever vi stor interesse især fra de videnstunge erhverv, som gerne vil etablere sig og udvikle sig i Lyngby-Taarbæk qua nærheden til DTU”, forklarer Sofia Osmani og bemærker:

”Vi har et stærkt handelscentrum og er dermed en naturlig magnet for omegnskommunerne, men anlægget af letbanen udfordrer os på fremkommeligheden. Det er jeg super ærgerlig over, men vi gør vores yderste for at få det bedste ud af situationen”.

Nødvendige renoveringer

Hvilke kommunale projekter vil borgerne i Lyngby-Taarbæk opleve i 2023?

”Renoveringen af Lundtofte Skole står klar her efter årsskiftet. Om alt går vel, er rådhuset også færdigrenoveret inden udgangen af året. Det sidste betyder, at vi kan spare på den dyre husleje i lokaler i Lyngby Storcenter, fordi vi får plads til flere medarbejdere på selve rådhuset”, siger borgmesteren, der kommer med en mere generel afsluttende bemærkning:

”Vi arbejder videre med helhedsplanen for Lyngby Centrum, hvad angår bæredygtighed, biodiversitet og klimatilpasninger. For blot at nævne nogle af indsatserne”.

Flere familier med børn giver ekstra pres på Lyngby-Taarbæks daginstitutioner og skoler. Lundtofte skole fra 1953 har netop gennemgået en større renovering.