Drømmeslottet i Asserbo

Drømmeslottet i Asserbo

Luksusbadehotellet Asserbohus, der lå i plantagen ved Asserbo på den plads, hvor de omstridte kæmpesommerhuse i dag ligger, var oprindelig resultatet af en drøm hos en foretagsom antikvitetsforhandler. Siden blev det til en benhård efterskole og en del af den ligeledes omstridte efterskole Tvind.

Asserbo ligger dejligt ved vandet nær skov og Nordsjællands største hede, og her ligger mange dejlige sommerhuse i området. Desværre er der de seneste år blev opført en række kæmpe sommerhuse, der udelukkende er placeret der for at blive udlejet. Pludselig lå der et ’mini-Lalandia’ med store, ens udseende sommerhuse på række. Ikke just charmerende i et ellers dejligt sommerhusområde. Grunden, de blev opført på, husede i forne tider luksushotellet Asserbohus, der blev opført som et ønskeprojekt i 1933 af antikvitetshandler Henry Skånstrøm. Her er den korte historie om et luksushotel, der blev så forsømt, at det i den sidste blev revet ned og røg ud i glemslens tåger.

Drømmeslot med søjler fra et sejlskib
Da Henry Skånstrøm i starten af 1930’erne erhvervede området for at opføre Asserbohus, var området et hedelandskab, domineret af lyng og buske. Umiddelbart efter opførelsen af Asserbohus, anlagde man den plantage, som også i dag karakteriserer naturen omkring sommerhusene. Skånstrøm havde en vision om at skabe et drømmeslot, som ikke bare skulle have formen af et drømmeslot, men også udseende og fungere som sådan. Det virkeliggjorde han ved at benytte bygningsmaterialer, som kom fra nedrivningsprojekter fra København. Blandt andet stammede søjlerne i gildesalen fra et større sejlskib, og der blev også brugt egetræ fra Christiansborg Slot samt en trappe fra en bygning i Nyhavn. Derved fik bygningerne også præg af at have været opført for flere hundrede år siden. Selve hovedbygningen blev bygget ud fra et kobberstik, som Henry Skånstrøm var kommet i besiddelse af, i sin egenskab som antikvitetshandler. De første bygninger er opført som bindingsværk, hvilket gjorde, at bygningerne senere ikke blev fundet bevaringsværdige. Asserbohus bestod af hovedbygningen samt flere mindre bygninger, lidoen, som var et stort og enestående badeanlæg, et friluftsteater, en tennisbane, en ridebane m.m.

2. verdenskrig slukkede drømmen

Henry Skånstrøms drøm om at drive luksushotel i Asserbo blev slået i stykker af 2. verdenskrigs udbrud og den tyske besættelse af Danmark. Under og efter krigen var der ikke økonomisk basis for at drive hotellet videre, og det blev i 1957 solgt til P. Wiberg Jørgensen, Esbjerg, som lejede det ud til Nødebo Kostskole med rektor Jacob Friis (søn af maleren Andreas Friis) i spidsen. Kostskolen blev flyttet til Asserbo under navnet Asserbo Kostskole, hvor man videreførte en streng og disciplineret pædagogik, som blandt andet indebar stor adskillelse mellem skolens drenge og piger. Både advokat Knud Foldschack, musiker/komponist Sebastian og skuespiller Lotte Tarp har beskrevet de barske forhold på skolen. I 1978 lukkede kostskolen og ejendommen blev solgt til Tvind-koncernen, som etablerede en efterskole og senere en friskole. Især i Tvind-tiden er en del fine detaljer i hovedbygningens indre fjernet eller ændret, mens det ydre stort set forblev uændret.

Hovedbygning som olde-kolle
I 2004 ophørte Tvinds aktiviteter på ejendommen og i 2006 blev den sat til salg. Først i 2014 var der seriøs interesse om køb af ejendommen. Bjørn Ibsen fra Risskov ved Århus præsenterede således et projekt om bevaring af hovedbygningen med indretning af fem hotellejligheder og opførelse af ni luksussommerhuse på den resterende del af arealet. Bjørn Ipsen søgte Halsnæs kommune om at få hævet bebyggelsesprocenten i lokalplanen for Asserbohus fra 10 til 15 procent for at kunne gennemføre projektet, og det blev imødekommet af Halsnæs Kommune, som allerede i februar 2008 gav dødsstødet til hovedbygningen ved at tillade eventuel nedrivning i lokalplan 01.37. Bjørn Ipsen blev siden overhalet af Hans Lybecker. Ejendommen var sat til salg for 5 mio. kr., men for at være helt sikker på at erhverve ejendommen tilbød Hans Lybecker 5,75 mio. kr. og blev dermed ejer af den. Tanken var ifølge ham selv dengang, at hovedbygningen skulle indrettes som en slags olde-kolle med boliger og adgang til sundhedscenter og fysioterapi, men økonomien var ikke til det, fortalte han. Siden blev alt revet ned, og der blev gjort plads til 300 m2 store sommerhuse på et sted, hvor et gammelt luksushotel, en efterskole og en friskole sikkert ville kunne fortælle en masse spændende historier.