Skole med elever fra over 70 lande

Forskelligt

Undervisningen foregår på engelsk på International School of Hellerup på Rygårds Allé. Skolen har de senere år været voldsomt søgt af et stigende antal expats fra udlandet, danskere som har været udstationeret eller som planlægger en udstationering.

Internationale skoler, hvor undervisningen foregår på engelsk, er populære i disse år og mange steder er der ventelister. Sådan er det også på International School of Hellerup, hvor byggeriet af en ny gymnasieafdeling i Nordhavn på Østerbro indviet i 2020 dog har hjulpet på situationen. Den stigende efterspørgsel til en skole som denne skyldes, at flere expats kommer til Danmark fra andre lande for at arbejde i kortere eller længere perioder. Deres børn har allerede gået i internationale skoler i udlandet og skal derfor helst fortsætte skolegangen et lignende sted for senere måske at uddannede sig videre i udlandet. Omvendt er der forældre, som allerede har været udstationeret, og ser en mening i at lade deres børn fortsætte skolegangen i et internationalt miljø frem for i en dansk skole. Endelig er der en elevgruppe, hvor forældrene arbejder for internationale firmaer eller i ministerier, hvor de står overfor en kommende udstationering og derfor ser en international skole som det bedste valg for deres børn.
Den Internationale Skole på Rygårds Allé er en såkaldt World School og en af to skoler (Copenhagen International School er den anden), som tilbyder de tre hovedprogrammer af såkaldt IB-pensum. Foruden børnehave og SFO er der på skolen indskoling, mellemskole og diplomprogram, som svarer til studentereksamen og er adgangsgivende til videregående uddannelser herhjemme såvel som i udlandet. Skolen med flere end 70 nationaliteter repræsenteret har fået et internationalt IB-diplom, hvilket garanterer en faglig undervisning på et vist niveau med interkulturel forståelse – fra de små klasser og op til overbygningen.

”Vi arbejder med en spørgende, videbegærlig og respektfuld tilgang til undervisningen. Elevernes opmuntres til at være aktive, entusiastiske og søgende med forståelse for andre til trods for menneskelige forskelle”.

Nedzat Asanovski, rektor

Makedonskfødte Nedzat Asanovski, 39, er universitetsuddannet i København og London og har været rektor på International School of Hellerup siden den start.

Skole-facts

Er lærerne også fra andre lande?
De fleste lærere er fra engelsktalende lande.

Hvad koster det at have et barn i skolen, og får skolen støtte?
Cirka 3.000 kr. om måneden. Skolen får statsstøtte som andre privatskoler.

Er grundskole og gymnasium kompatibelt med lignende dansk skolegang?
Ja.

Undervises der i fremmedsprog?
Fransk og spansk er valgfag.

Er skoledagene længere end i danske skoler?
En typisk skoledag er fra kl. 8.30 til kl. 15.15.

10/01/2022    Mette Andersen