Slut med butikstyveri i Gentofte

Kommunalbestyrelsen foreslår blandt andet, at kommunen inddeles i fire zoner med døgnbemandede vagter efter TV2’s fokus på de store frustrationer hos butiksindehaverne over den manglende konsekvens fra politiet.

 

FET_Butikstyveri

 

TV2 har den seneste tid sat kraftig fokus på frustration hos butiksejere over, at politiet stort set ikke gør noget for at stoppe butikstyve. Politiet kommer næsten aldrig, og de forretningsdrivende er nødt til at give tyvene fripas, selvom de er taget med hånden nede i kagekassen på fersk gerning. Derfor gider mange ikke at anmelde  tyverierne, da de ikke synes, det er tiden og besværet værd.

Det er et billede, man absolut også genkender i Gentofte Kommune, som er et af de steder i landet, der er værst plaget af indbrud og tyverier. Frustrationen og magtesløsheden har medført, at kommunen med borgmester Hans Toft i spidsen selv skrider til handling.

Stresse tyvene

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at kommunen bliver nødt til at gå aktivt ind i at forebygge og bekæmpe de mange tyverier. En af metoderne bliver at stresse tyve, der er i færd med at begå indbrud eller berøve butikkerne. Vagterne skal ikke foretage civile anholdelser, men fotografere tyvene og sætte efter dem. Derfor vil man opdele kommunen i fire zoner, der har en døgnbemandet vagt, som private og butiksindehavere kan tilkalde.
”Jeg mærker hos mine borgere en stigende utryghed, en stigende magtesløshed over for det, der foregår, og jeg mærker i den grad også en vrede. Derfor vil jeg ikke længere bare se på,” forklarer borgmester Hans Toft (K) til TV2. Han tilkende- giver, at politiet gør, hvad de kan med deres ressourcer. Men det slår ikke længere til, siger borgmesteren. ”Folks tryghed er et nærproblem for os som kommune. Derfor siger vi nu stop for det tabu, der er bygget op om, at kun politiet må løse opgaven, og vi andre ikke må gøre noget.”

Meningsløst at lave anmeldelser

Jørgen Simmelsgaard, der er formand for Handelsstandsforeningen i Gentofte og som er indehaver af Kop & kande i Hellerup, genkender udmærket problemet med butikstyverierne og den manglende indsats. I foreningen er de meget utilfredse over politiets indsats eller mangel på samme. Personligt anmelder han ikke længere i butikken, selvom han har fanget én på fersk gerning. ”Det er meningsløst at lave anmeldelserne, og det tager tid at tilbageholde og få oplysninger fra de kriminelle. Så vil vi hellere sikre værdierne. Det er frustrerende som indehaver, at det er nyttesløst at give myndighederne besked,” siger Jørgen Simmelsgaard.

Burde varetages af myndighederne

Formanden udtrykker sin tilfredshed med Hans Tofts og Kommunalbestyrelsens tiltag. At butikkerne har mulighed for at tilkalde en vagt, som ifølge de foreløbige tanker kan være fremme inden for få minutter, vil kunne give noget tryghed.
”Jeg synes helt sikkert, det er en myndighedsopgave, der burde varetages af myndighederne. Men når det nu ikke sker, så bliver vi nødt til at tage aktion på det,” siger Jørgen Simmelsgaard.

I 2019 nedsætter kommunen et udvalg, der skal komme med løsninger og bud på, hvordan systemet med vagterne kan skrues sammen.

Politiet hilser forslag velkommen

Villabyerne har også set på sagen med Gentofte Kommunes forslag om vagtzoner og bedt om en reaktion fra Nordsjællands Politi:

”Vi har et godt samarbejde på indbrudsområdet med en række kommuner, og jeg hilser det sådan set velkomment, at Gentofte Kommune nu tager fat på det her ved at nedsætte et opgaveudvalg, der skal komme med forslag til, hvad kommunen kan bidrage med på området,” siger politidirektør Jens-Christian Bülow fra Nordsjællands Politi. Han slår samtidig fast, at det er en politimæssig opgave at pågribe indbruds- og butikstyve og i øvrigt efterforske sagerne.

Politidirektøren vil ikke kommentere kommunens planer om vagter, før han ser resultatet af udvalgets arbejde, men synes generelt, at det ikke er noget problem, at politiet får oplysninger fra en ordning, der skaffer flere oplysninger til politiet. De har for eksempel er udmærket samarbejde med vagter i storcentre, som tilbageholder butikstyve.

Jens-Christian Bülow mener, at politiet gør en meget tilfredsstillende indsats over for butikstyverierne, men byder det alligevel velkomment, at de får input udefra, og han vil derfor invitere Handelsstandsforeningen i Gentofte til en kop kaffe med ham.

Ifølge Nordsjællands Politi var der i 2017 hele 975 anmeldelser om indbrud i boliger i Gentofte. Oveni det kommer indbrud i butikker, biler, både og tricktyverier.