Nu falmer skoven …

FET_autumn-branch-countryside-798916

Sommeren er smuk, men næsten intet slår skoven og naturen om efteråret. De brændte farver, den lavtstående sol, kastanjer, svampe og løvfaldsdækkede stier. Vi guider til danske skov- og naturområder, som bestemt er et besøg værd.

 

FET_Hesede_skov_-_panoramio_(2)_Mads-Sabroe

 

SJÆLLAND

Hesede Skov

Ved Gisselfeld Kloster på Sydsjælland ligger den historiske Villa Gallina fra 1852, der er omgivet af Hesede Skov. Skovområdet er privat og ejes af klostret, men der går flere stier gennem det smukke løvskovsområde, som blandt andet byder på flotte skovsøer, opstået i gamle dødishuller, og huser et meget rigt fugleliv. Samtidig byder skoven på vilde dådyr og krondyr, hvis flokke har været fredede, så de kunne vokse sig større. Tag turen gennem skovenes stier og forbi den 25 meter dybe Svenskekløften for måske at ende op i Paradishaven, der er en gammel forstbotanisk have anlagt i 1813. Både Svenskekløften og Paradishaven er kendte fra Gøngehøvdingen.

Kom derhen: Parker ved Villa Gallina og lad skovturen tage sit udspring derfra.

 

FET_autumn-close-up-color-267313

 

FYN

Krengerup Gods

I et bakket morænelandskab på Vestfyn finder du et 900 ha stort skovområde, der bærer tydeligt præg af stormen i 1999, og derfor finder du større åbne arealer, der dog igen er ved at vokse op midt inde i skoven som et tydeligt symbol på naturens hærgen. Det er værd at bemærke skovens forskellighed, da den i sin tid var produktionsskov og er blevet beplantet efter behov. Derfor finder du både tårnhøje douglasgraner, dunkle områder med rødgran og cypres og store beplantninger med gamle bøgetræer fra omkring 1900. Indimellem ses imponerende gamle ege. Her i efteråret er skovbunden rig på smukke paddehatte.

Kom derhen: Parker enten ved Golfbanen eller kør efter skilte mod Krengerup Gods.

 

FET_troldeskoven-1-mh_VisitVejen

 

SYDJYLLAND

Troldeskov

I det sydlige Jylland finder du en af de særlige Troldeskove, som især er et besøg værd i efteråret. Skoven ligger i den smukke og historiske Stursbøl Plantage ved Jels, men en del af den gamle troldeskov gik desværre til under stormen i 1999. Men der er stadig dele af de gamle krogede skovfyrtræer tilbage, der siges at have fået deres udseende på grund af en særlig sommerfuglelarve, der ødelægger de nye skud. I dag er der skåret troldefigurer ud i mange af de gamle træer. Mens andre af de gamle træer står som en slags døde, bare monumenter. Skoven er udlagt som naturskov, hvilket betyder, at der ikke er ryddet op efter stormen, og du på den måde kommer ret tæt på naturens naturlige gang.

Kom derhen: Parker på Troldeskovens parkeringsplads på Klovtoftvej.

 

FET_Poet_Mill_Lake-Old_watermil_in_Denmark_2009_06-06b_S.Juhl

 

MIDTJYLLAND

Frijsenborgskovene

Rundt omkring godset Frijsenborg i Favrskov Kommune finder du et meget stort skovareal bestående af mindre sammenvoksede skovområder, der går under fællesbetegnelsen Frijsenborgskovene. Naturen er meget vekslende med ådale og bakker – søer og åløb. Her er der blandt andet mulighed for at møde godsets vildsvin på engen omkring Pukkeldammen, se dværgflagermus ved Pøt Mølle eller støde på rovfuglen Hvepsevåge. Her i skovene kan du også finde nogle af de største og ældste grantræer i Danmark, hvor enkelte af dem er over 40 meter høje.

Kom derhen: Du kan parkere vest for Pøt Mølle på en lille parkeringsplads ved Kragelundvej.

 

Gjern Bakker

Gudenådalen bugner med naturoplevelser, men skal du vælge et sted at starte, skal du besøge Gjern Bakker. Det kuperede landskab, der er opstået som en randmoræne under istiden, består af høje bakker, stejle skrænter og dybe dale. Tag den stejle opstigning til Store Troldhøj, hvor en helt fantastisk udsigt ud over Gudenådalen møder dig, og i den lave efterårssol og med områdets løvfaldsbrændte farver er udsigten ekstra smuk. Området består af både kommunalt- og privatejede områder med både plantager, skovstykker, ege og bøgekrat samt åbent hedeland – hold øje med skiltene og tag en af stedets mange markerede vandreruter.

Kom derhen: Parker for eksempel ved kommunens p-plads, hvis du kører ind i skoven fra Svostrupvej.

 

FET_Tolnne_Skov_Lake_da_081101_Jørgen-Larsen

 

NORDJYLLAND

Tolne Skov

I Vendsyssel lige mellem Frederikshavn og Hjørring finder du et imponerende skovområde kaldet Tolne Skov. På turen gennem det smukt kuperede skovområde kan I gå på opdagelse efter de mange fortidsminder som for eksempel gravhøje. En stor del af skoven er fredet, da den nogle steder er lige så gammel, som dengang skoven igen tog sit indtog efter sidste istid, og den ret urørte skov byder på både imponerende nåletræer og smukke løvtræer af forskellige arter.

Kom derhen: Hold ved parkeringspladsen på Dvergetvedvej i den sydlige ende af Tolne Bakker.

 

FET_abstract-autumn-autumn-colours-688830

 

SKOVENES REGLER

I privatejede skove er der adgang fra kl. 6 morgen til solnedgang, mens man må færdes døgnet rundt, hvis skoven er offentlig. 

Al motorkørsel er forbudt og man skal færdes på skovejene, og stierne og rette sig efter skiltningen. 

I en privat skov må man ikke slå sig ned nærmere end 150 meter fra bygninger. 

I nogle skove er der opstillet shelters, hvor man kan overnatte, og der findes også en del såkaldte “primitive overnatningspladser.” 

Desuden er det nu tilladt at overnatte i sit eget telt i et antal udvalgte skove.

Har I hund med, så hold den altid i snor.


Læs mere om reglerne på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk