Landsbyer opslugt af de nye tider

,

Kettinge, Sjælsmark, Grønnegade, Usserød og Vallerød. Flere af landsbyerne i Hørsholm Kommune er vokset sammen til én stor by.

 

FET_Hørsholm_Landsbyer_Billede_Ejendommen_60.jpg

I Grønnegades mejeri fra 1937, der også har været vaskeri, er for nylig solgt en ejerlejlighed på 118 m2 med terrasse. Ejendommen blev renoveret og delt i otte enheder for 11 år siden. Beboerne deler en stor have, og under ejendommen findes underjordisk P-kælder. 

 

KETTINGE

Er den vestligste landsby i Hørsholm Kommune lige før Blovstrød. Den ligger i udkanten af det tidligere militære øvelsesterræn ved den ældre kaserne Sandholm-lejren, som i dag er flygtningecenter. Landsbyen er ældgammel med enkelte gamle gårde men ellers fortrinsvis nyere boligbyggeri.

 

SJÆLSMARK 

Er en landsby nord for Sjælsø med få gårde, der ligger som for 200-300 år siden. Landsbyens byplan er uforandret, da her stort set ikke er bygget nyt. Det skyldes en naturfredning fra 1950, så landbrugene ikke kunne udvikles og udvides. Tendensen forstærkedes, da jorde blev eksproprieret i forbindelse med påbegyndelsen af byggeriet til Sjælsmark Kasserne i 1951.

 

GRØNNEGADE

Ligger vest for Helsingørmotorvejen og er egentlig ingen landsby i traditionel forstand. Stedet er en bydannelse mellem det bymæssige og det landlige. Her er gårde og en nedlagt skole, som nu er boliger. I Grønnegade fandtes et mejeri, der senere blev omdannet til vaskeri. I dag er der ejerlejlighedskompleks i bygningerne.

 

USSERØD

Er en landsby fra Middelalderen. I flere hundrede år levede byen afsondret, men i 1791 skete en ændring. Da åbnede den militære klædefabrik ved Usserød Kongevej for at udnytte vandkraften fra Usserød Å. Gennem 1800- og 1900-tallet blev der opført arbejderboliger, og ved Blovstrødvej opstod et selvstændigt bysamfund. Usserød, som indtil 1938 hørte til Birkerød Kommune, gik fra landsby til industriby med en homogen befolkningssammensætning, som arbejdede og boede lokalt. Siden åbnede også Usserød Bryggeri og Usserød Sygehus, hvis første afdeling er fra slutningen af 1800-tallet. Sygehuset blev frem til 1960’erne udvidet yderligere.

 

VALLERØD

Er også en middelalderlig bosættelse, hvor gårdene blev udskiftet i 1798.
Med anlæggelse af jernbanen Klampenborg-Helsingør i 1897 kom der skub i landsbyens udvikling og sammenvoks- ning med Rungsted mod øst. Det skete ved udstykning af gårde til byggegrunde frem til omkring 1950, hvorfor mange byggestile er repræsenteret. I dag bebos bydelen af den solide middelklasse. Kernen af det gamle Vallerød med gårde og gadekær findes stadig i forening med nyere arkitektur.

Kilde: Museumsinspektør Hans Jørgen Winther Jensen, Museum Nordsjælland.

 

FET_Landsbyer_Hørsholm_Billede_Ejendommen_11

Den stråtækte idyl fra 1827 er en del af den gamle Usserød landsby og ligger mellem Usserød Kongevej og Helsingørmotorvejen. Gården på 243 m2 med 15 m2 kælder er ombygget for 23 år siden. Ejendommen er til salg for 7,25 millioner. 

Foto: Estate, Marlene Hammerborg