Rejs så meget du kan …

De fleste kender Rundetårn, H.C. Andersens Hus og Råbjerg Mile. Vi har fundet fem spændende udflugtsmål i hele landet.

 

FET_Liebhaverboligen_Sommerferie_aalborg_cablepark

 

Aalborg Cable Park

Aalborg Cable Park  ligger gemt bag en blanding af gammel industri og nybyggeri. Den blev anlagt i 2012 og er den tredje af sin slags i landet. Ved hjælp af kabler bliver man trukket rundt i vandet, og både øvede som nybegyndere kan hygge sig på wakeboard eller vandski. Prøvetur inkl. board, dragt, hjelm, vest og instruktion koster 150 kr.

Aalborg Cable Park, Rapsgade 4, 9000 Aalborg, www.aalborgcablepark.dk

 

FET_Liebhaverboligen_Sommerferie_æbelø

 

Æbelø

Hvis man gerne vil være Robinson Crusoe, så gå en tur ud på Æbelø nord for Fyn. Det meste af øen er dækket af skov – hovedsageligt gamle ege- og bøge-træer – så man føler sig nærmest, som var man i
junglen. Der bor kun to personer på øen, som for øvrigt kun kan nås gennem vandet. Turen er ca. 4 km lang, hvoraf de 1½ km foregår i vand. Ved højvande går vandet ca. til livet på en voksen person. Ved lavvande går vandet ca. til anklerne på en voksen person.

Æbelø, lige nord for Bogense på Fyn

 

FET_Liebhaverboligen_Sommerferie_SagnlandetLejre_Familier 195 (1) copy

 

Skal du slå Lejre?

Sejl med vinkeskibet Aslak og nyd din frokost højt i trætoppene med udsigt over den smukke dyrehave ved Ryegaard Gods. Eller hvad med en tur ud i naturen med fortællingen om sporene fra de gamle kongeslægter i landskabet ved Gl. Lejre, og derefter ind i kunsten med et besøg hos arbejdende kunstnere i deres værksteder langs Skjoldungestien. Du kan også udfordre dine børn med en dag blandt ”krigere, soldater og andre helte”, hvor I blandt andet møder Sagnlandets gæve vikinger og ser våben fra 2. verdenskrig på det fantastiske våbenmuseum på Egholm Slot.

Find og book dine oplevelser på visitlejre.dk

 

FET_Liebhaverboligen_Sommerferie_Koldkrigsmuseum Stevnsfort

 

Koldkrigsmuseum Stevnsfort

Det lyder måske lidt gammelt og kedeligt, men intet kunne være mere forkert. Koldkrigsmuseum Stevnsfort er sjovt for hele familien – blot en times kørsel fra København. Her er tanks, atomsikre gange langt under jorden og flot natur. Under Den Kolde Krig var Stevnsfort en hemmelig brik i Danmarks og NATO’s forsvar og klar til krig hele tiden. Det er bevaret som dengang og er en oplevelse værd.

Koldkrigsmuseum Stevnsfort, Korsnæbsvej 60, 4673 Rødvig

 

FET_Liebhaverboligen_Sommerferie_bornholm

 

Blåskinsdalen på Bornholm

De fleste kender Jons Kapel, mens næsten ingen har hørt om Blåskinsdalen, som ligger godt gemt ganske tæt på. Det er absolut en af Bornholms flotteste sprækkedale med masser af blå anemoner, der blomstrer om foråret i en eventyrlig naturoplevelse. Man kan parkere bilen ved Jons Kapel og derfra følge vandrestien ca. 400 meter, indtil man finder skiltet mod Blåskinsdalen, der fører dig ind i landet. Vær opmærksom på, at terrænet i Blåskinsdalen kan være en smule bakket.

Jons Kapelvej 1, 3790 Hasle

 

klikher

Besøgende på Fænø bliver overvældet af den smukke natur med mange forskellige landskaber uden udsigt til elmaster, vejskilte og parcelhuse. Her kan man opleve en blanding mellem natur, kultur og arkitektur

 

FET_Liebhaverboligen_Fænø__W7Q9832

 

Flere heldige sammenfald gjorde, at fabrikant Flemming Skouboe fra Lunderskov ved Kolding i 2000 blev ejer af en af Danmarks største privatejede øer. Han kendte allerede Fænø fra sin barndom på den jyske side af Lillebælt.

Og med salget af familievirksomheden LM Windpower, som producerede glasfiberdele til vindmølleindustrien, blev der basis for at skaffe det jagtrevir, familien længe havde været på udkig efter.

Chancen for at erhverve et unikt stykke Danmark opstod, da Fænøs hidtidige ejer, fabrikant Mads E. Damgaard, afgik ved døden. Siden gav købet af øen grobund for, at Flemming Skouboes visioner kunne realiseres i konkrete bygge-, anlægs og beplantningsprojekter.

Der var dog ikke ubegrænsede muligheder for Fænøs udvikling, idet Skov og Naturstyrelsen også havde en del at skulle have sagt. Myndighederne ønskede nemlig øen, som før delvist havde været udlagt til landbrug, i højere grad omlagt til skov. Der er på øen kun bebygget, hvor tidligere boliger var opført. Det er endt ud i flere, nye spektakulære bygninger i moderne arkitektur og renovering af en tidligere fyrmesterbolig på øens sydspids. De bygninger erstatter tidligere idylliske men forfaldne bindingsværkshuse. De har måttet lade livet, da de var i for dårlig stand efter at have været overladt til råd og rotter.

Efter overtagelsen af øen og de omfattende byggerier (som krævede en særfærge til byggematerialer indsat), er der under Flemming Skouboes ejerskab plantet 700.000 træer. Der er udviklet nye såter til jagter samt anlagt og renoveret flere asfalterede veje og grusveje på grundlag af fortidens hjulspor rundt om og på tværs af øen.

 

Bakker og dale

På Fænø er store der højdeforskelle med et højeste punkt på 39 meter over havet og stejl skrænt mod nord. På øens sydlige del, hvor en forfalden spejderhytte fra 1935 stadig ligger gemt i skoven, er der mose- og vådområder og et langt smalt stykke med badestrand og udsigt til kyster og næs både på Fyn og i Jylland.

Her er områder med grantræer fra den tidligere ejers tid, men på øen er de også skovområder med flere hundrede år gamle krogede egetræer og bøgetræer med tykke stammer. De store ”Soldaterbøge” på den sydlige del af Fænø bærer ridsninger fra soldater, som ved krigen i 1864 lå parat til at forhindre tyskerne i at komme videre til Fyn.

Alle former for dansk natur er repræsenteret på Fænø, hvor der foruden strandenge, moser, granskov mm er stejle skrænter. Dyrelivet består foruden udsatte fasaner, rådyr og dåvildt også af hejrer (her findes en af Nordeuropas største hejrekolonier), ænder, ræve og harer. Ved jagter er det stort set kun fuglene, der jages. Alle jagter lejes ud, men derudover reguleres bestanden af øens skytter med videresalg for øje.

Gående vil turen rundt om Fænø tage en halv dag, men ellers klarer øens jeep ruten, som blandt andet passerer ”Tivolibakkerne”, som det ikke kan anbefales at forcere i en almindelig personbil.

På øen er der hverken park eller slotspark, for dens herlighedsværdi er bundet op på det naturlige, som stort set passer sig selv.

Her ses ikke kun det umiddelbart velholdte men også væltede træer og sjældne selvsåede planter, der sikrer mangfoldigheden og levesteder for dyrelivet.

 

Gudsvelsignet ro

Fænø har en hejre som sit logo, der ses på både øens jeep og porcelæn (!).  Fænøgård er ikke en herregård i almindelig forstand. Øen og herregården bruges til jagt og til selskabelige formål og markedsfører sig som en nicheforretning men lejes ud på en atypisk måde. Udlejning sker til private eller erhvervsvirksomheder, som lejer øen for et tidsrum til for eksempel gallafest og overnatning.

Klientel og priser er i den eksklusive ende, og formålet kan være bestyrelsesmøde, strategimøde, jubilæum eller noget helt fjerde. Maden leveres af Henne Kirkeby Kro ved den jyske vestkyst, som Familien Skouboe også ejer.

I følge øens arrangementschef Annette Reimann er stedet forbeholdt gæster, som vil på ”diskret ophold uden for kategori og have en unik og uforglemmelig oplevelse, de ikke kan få andre steder.” Og så kan gæsterrne være sikre på, at der kun vil være det ene arrangement for dem. ”Man ejer øen for den tid, man er her,” som hun udtrykker det.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

En perle med fortid

Fænø i Lillebælt syd vest for Middelfart er 400 hektar (4 km2) med et højdepunkt på 39 meter over havet. Øen er ti km i omkreds og vejene tilsammen cirka 20 km. Mellem Fænø og Middelfart ligger det 30 meter dybe Fænøsund.  På øen findes stadig rester af skanser fra krigen mod svenskerne i 1600-tallet, hvor Danmark tabte Skåne, Halland og Blekinge.  

Hindsgavldolken, en flintedolk fra 1900-1700 f.Kr., blev fundet på øen i 1867. Hindsgavldolken er det ene af to motiver på de nuværende 100-kr.sedler fra 2010. Dolken findes på Nationalmuseet i København. 

Fænø hørte oprindelig under kongemagten indtil 1695, hvor kronen satte Fænø med hele Hindsgavl Gods til salg på en offentlig auktion. Gennem tiderne har øen hørt under forskellige godser og ha ri nyere tid været på private hænder.

Fænø er bevokset med både løv- og nåleskov og har flere søer, moser, enge, damme, strande og højdedrag

Fænøgård fra 2004 er bygget på det sted, hvor den tidligere Fænøgård med avlsbyg-ninger lå. Den er en af de få nyopførte herregårde i Danmark. Gården på 2600 m2 er i røde mursten og tegnet af det århusianske arkitektfirma Schmidt, Hammer & Lassen. 

Den nuværende ejer har opført fire individuelle gæstehuse i moderne arkitektur, hvor der før lå bindingsværkshuse blandt andet en smedje. Disse projekter har tegnestuerne Schmidt, Hammer & Lassen, Århus, Mejeriet og Kolding, stået for. Sidstnævnte har desuden renoveret og indrettet en gammel fyrmesterbolig på øens sydside til gæstehus samt opført en større jagthytte.

Til opvarmning af blandt andet Fænøgård er investeret i et flisanlæg. Øen er selvforsynende med flis fra egne skove.

Kilder: Wikipedia, www.faeoe.dk og ”Øen – en bog om Fænø” af Per Hjort.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

FET_Liebhaverboligen_Fænø_SKO 7-1_re

Fire individuelt designede gæstehuse spredt på øen. Skovløkken på øens nordlige del er 120 m2 gæstehus med en dam i baghaven. Huset med de højloftede, lyse rum er tegnet af Schmidt, Hammer & Lassen og har udsigt til et stort engareal.

 

FET_Liebhaverboligen_Fænø__W7Q9833

På Fænøs nordlige side findes stejle skrænter og spor af de skanser, man byggede som værn mod fjenden ved svenskekrigene i 1600-tallet (da Danmark mistede Skåne, Halland og Blekinge).

 

FET_Liebhaverboligen_Fænø_FYR 4-3_re

Det fredede fyrhus fra 1900 var tidligere kombineret fyr og bolig for fyrmesteren og hans familie. Det var et af datidens mange fyr op gennem Lillebælt, der med tiden mistede sin betydning. Sidste beboer på Fænø ved Skouboe-familiens overtagelse i år 2000 var den gamle fyrmester, som kom på plejehjem. Huset er nu bygget om til gæstehus og indrettet af Tegnestuen Mejeriet, Kolding.

 

FET_Liebhaverboligen_Fænø_IMG_1559

 Købet af Fænø kom i stand i forbindelse med familien Skouboes søgen efter et jagtrevir. Øen bruges i dag til private jagter primært af fasaner. Råvildtet fodres dagligt af øens skytter.

 

FET_Liebhaverboligen_Fænø_N20_3

Terrænet på Fænø er kuperet og varieret med høje bakker og udsigter, granskove, bøge- og egeskove, sjældne planter, søer, damme, skrænter, strande, enge og moser. Naturen er trimmet og tilrettelagt, men får også lov at forfalde så dyr og planter kan leve på, ved og af faldne træer mm. Hvad der derimod ikke længere ses på Fænø er haver og kornmarker.

 

FET_Liebhaverboligen_Fænø_SH 8-1_re

 Smedehuset er en gæstehytte i moderne arkitektur bygget på grunden, hvor øens oprindelige smedje lå. Her på vestsiden af Fænø er der udsigt til Lillebælt og Østjylland. Huset på 120 m2 er tegnet af Schmidt, Hammer & Lassen, Århus.

 

FET_Liebhaverboligen_Fænø_N47

”Soldaterbøgene” er en gruppe meget gamle bøgetræer, der blev snittet i, da danske soldater i 1864 var sat til at bevogte Fænø. Øen har flere gange gennem historien fungeret som militært knudepunkt

 

FET_Liebhaverboligen_Fænø_facebook 28.01.2014

Flere bygninger findes ikke længere på Fænø. Som f.eks. et badehotel ved færgelejet. Det blev revet ned i 1930´rne, da publikum søgte gæstgiverier i Middelfart for at spare sejlturen. Andre bygninger, der nu er fortid, er blandt andet skolen, Jagtgården, Tolderhuset, det lange hus, Grevindehuset, møllen og Hjulmands- huset.  

 

FET_Liebhaverboligen_Fænø_N14_2

 

 

En investering på 200 million kr. i Vejrø i Smålandsfarvandet har gjort øen til et udsøgt ferieresort med luksushotel og restaurant samt selvforsyning af økologisk kød, frugt og grønt. Her findes marina, 680 meters landingsbane, tennisbane og flere naturtyper på ét sted for de, som vil trække stikket ud og rekreere sig langt fra det øvrige samfund.

 

FET_Liebhaverboligen_Ø_Vejrø_Fodpåegenø_AT8V34491791

 

“Danmarks hyggeligste hide away og selvforsynende luksusø”. Sådan lancerer Vejrø sig selv som ø med nybygget hotel, gourmetrestaurant, nybygget tropisk orangeri i victoriansk stil, økologisk køkkenhave, petanquebane og meget mere.

Fra at være en veritabel losseplads med bunker af flasker og udtjente hvidevarer og med graffiti og smadrede ruder mm, har Vejrø med privat bådforbindelse fra Kragenæs på det nordlige Lolland oplevet en sand transformation. Øen har siden 2006 været privatejet af Saxo Bank-direktør Kim Fournais, som har fået omdannet stedet til luksusparadis for turister, som kommer til øen fortrinsvis i sommerhalvåret i eget lystfartøj, med øens egen limousinefærge Vejrø III, med helikopter eller privatfly.

Vejrø var i forgangne tider isoleret og hjemsøgt af sørøvere. Senere blev det et lille samfund med op mod 80 sjæle, som levede af landbrug, jagt og fiskeri og havde egen skole, købmandsforretning, mejeri og kirkegård. Men siden 1950´erne var affolkningen næsten total, og selv fyrmesteren forlod fyrmesterbolig og fyr bygget i 1846.

Øen blev købt af en entreprenør, som byggede havn og landingsbane og satte fasaner ud, inden han gik fallit.

Efter Vejrøs lidt omtumlede tilværelse fik Kim Fournais for ni år siden mulighed for at virkeliggøre sin ø-drøm og lægge 25 millioner kr. for de 155 ha fordelt på 2,6 km i længden og 700 meter i bredden. De første udfordringer var at få kommunen med på at udfærdige en lokalplan, som gav mulighed for mere udvikling end hidtil samt at bortskaffe 100 tons affald, som havde samlet sig i de naturskønne omgivelser.

Her er på ét sted, som det tager et par timer at spadsere rundt om, mange forskellige landskabstyper som marker, levende hegn, strandenge, skov og krat. Samt de menneskeskabte rekreative muligheder som tennisbane og legeplads i balance med natur og dyr.

Et tidligere cafeteria med forvalterbolig er revet ned, og på fundamentet står nu en gårdbutik med øens økologiske frugt og grønt til salg for gæsterne sammen med økokød fra kvæg og lam. De lokalt dyrkede, økologiske råvarer forsyner også øens restaurant. Det eneste, øen ikke er selvforsynende med, er æg, mælk og andre mejeriprodukter.

Derimod er her drivhuse med blandt andet agurker, tomater, chili, bananer, citroner, peberfrugter, meloner, urter, druer og oliven.

 

Navne er bevaret 

Restaurant Skipperlyst og Hotel Blæsenborg har 12 suiter.

Karlekammeret har 12 studier med to soveværelser i hver. Dertil kommer en række feriehuse indrettet i fortidens øvrige oprindelige beboelseshuse og gårde, som enten er genopbygget fra grunden eller totalrenoveret. I alt er plads til 75 overnattende gæster på øen, plus de 85 havnepladser, som betaler 350 kr. pr. nat for en kajplads og for at benytte faciliteter som bad, tøjvask, tennisbaner mm.

Udover det sekskantede fyrtårn råder øen over syv huse, der bærer historiske navne. De er enten opkaldt efter tidligere beboere eller deres oprindelige funktion -blandt andet øens ældst bevarede gård Blæsenborg (nu hotel), fyrassistent Skrivers hus eller den Gamle Skole, som lejes ud til turister.

”Vi ønsker at skabe en ø i balance, aktivitet og produktion. En ø, hvor mennesker som privatpersoner eller i firmaregi kan fornemme det unikke med god samvittighed og få en oplevelse af jordnær luksus”, som General Manager Pernille Rosenkær Rasmussen udtrykker det og tilføjer:

”Vejrø er en smuk, men virkelig illusion. Øen er et velfungerende organisk samfund, hvor der altid bor 2-20 medarbejdere alt efter sæson. De har ansvar for den i højsæsonen 300 store besætning af får, Dexter-kvæg og Durox-grise”.

At holde ferie på en næsten øde ø, hvor de eneste tre biler på grusvejene er arbejdsbiler, er fascinerende. Her oplader man energi og kommer i harmoni ved døgnet rundt at kunne gøre, hvad man vil.

Bortset fra mejeriprodukter transporteres der ikke fødevarer ind på øen. Her er både bærhave og nøddehave, her høstes egne grøntsager og frugter, og her hentes tang fra havet og laves egen havsalt.

16 bi-familier producerer i sæsonen op mod ét ton økologisk honning, som træder i stedet for sukker i madlavningen:

”Gæsterne værdsætter hver lille detalje, som kræver en væsentlig logistik, hvor meget skal organiseres for at fungere”, påpeger Pernille Rosenkær Rasmussen

Læs mere på: www.vejroe.dk.

 

FET_Liebhaverboligen_Ø_Vejrø_Fodpåegenø_udefoto hotel

Den klassiske bygning, som rummer Restaurant Skipperly, er genopbygget fra grunden og pudset sart lysegul.

 

FET_Liebhaverboligen_Ø_Vejrø_Fodpåegenø_vejrø luftfoto

FET_Liebhaverboligen_Ø_Vejrø_Fodpåegenø_båd i marina

FET_Liebhaverboligen_Ø_Vejrø_Fodpåegenø_AT8V35011843

FET_Liebhaverboligen_Ø_Vejrø_Fodpåegenø_AT8V34791821

FET_Liebhaverboligen_Ø_Vejrø_Fodpåegenø_AT8V34611803

Vejrø marina har plads til 85 lystfartøjer, som betaler 350 kr. pr døgn for adgang til hele øen og faciliteter som tennis og petanquebane.

 

FET_Liebhaverboligen_Ø_Vejrø_Fodpåegenø_tennisbane

Øens tennisbane ligger i læ for vind og vejr i en lille løvskov på Vejrøs sydside.
I nærheden findes petanquebane og legeplads.

 

FET_Liebhaverboligen_Ø_Vejrø_Fodpåegenø_gårdbutik

Med sig hjem fra Vejrøs gårdbutik kan man købe Vejrø-øl, Vejrø-honning, Vejrø-kød, Vejrø-grøntsager mm.

 

FET_Liebhaverboligen_Ø_Vejrø_Fodpåegenø_cykel-p

Det er muligt at låne cykler og køre øen tynd ad grusveje og uden for. Spadserer man, tager ø-rundturen to timer.

 

FET_Liebhaverboligen_Ø_Vejrø_Fodpåegenø_vejrø chutney

På Vejrø produceres chutney og andre delikatesser af egne råvarer. Produkterne sælges i gårdbutikken.

 

FET_Liebhaverboligen_Ø_Vejrø_Fodpåegenø_Vejrø-bryg

 Vejrø producerer øl fra eget bryggeri. Øllet er brygget med lokale produkter, blandt andet humle.

 

FET_Liebhaverboligen_Ø_Vejrø_Fodpåegenø_øko-salat

Bortset fra æg, mælk og fjerkræ er Vejrø selvforsynende med alle økologiske råvarer på friland og i drivhus/orangeri.

 

FET_Liebhaverboligen_Ø_Vejrø_Fodpåegenø_morgenkomplet

Alle morgensbordets råvarer er lokalt dyrkede, -slagtede og -fremstillede. Det er for eksempel brød af egen hvede og pølser af eget kød. 

 

FET_Liebhaverboligen_Ø_Vejrø_Fodpåegenø_hotelværelse

Værelserne på det totalrenoverede Hotel Blæsenborg er lyst og smagfuldt indrettet med brændeovn og badekar integreret i rummet.

 

FET_Liebhaverboligen_Ø_Vejrø_Fodpåegenø_dagligstue

FET_Liebhaverboligen_Ø_Vejrø_Fodpåegenø_orangerier

Orangeriet – Danmarks måske smukkeste drivhus i klassisk, victoriansk stil. Her dyrkes et utal af grøntsager og spændende krydderurter.

 

FET_Liebhaverboligen_Ø_Vejrø_Fodpåegenø_fyrtårn

Fyrtårnet

 

Enkelte af Danmarks cirka 450 navngivne øer er ejet af private. At eje sin egen ø er ultimativt liebhaveri og et privilegium for de få. Grethe Marup i Kulhuse har arvet øen Alholm i Isefjorden og er kommet der, siden hun var ét år i 1939. Trods slanger i paradiset som tyve, hærværksmænd og indtrængere har den ni tønder land givet hende ro og glæde.

FET_Privatejede_Øer_Liebhaverboligen_Øliv_Økultur_1185391_35394731

 

For 24 år siden flyttede Grethe Marup ind i sit nuværende hjem, et mindre sommerhus i Kulhuse nord for Jægers-pris. Bortset fra udsigten til hav, så langt øjet rækker, er huset ikke unikt og trænger endda til en kærlig hånd, det aldrig nåede at få. Men stedet har én særlig kvalitet, som betyder alt for Grethe Marup, 76 år og pensioneret sygeplejerske: Huset ligger ud til stranden og Isefjorden og – ikke mindst – den ø hun har arvet efter sine forældre.

Øen Alholm er ni tønder (cirka 50.000 m2). Til Alholm kan hun vade, hvilket hun har gjort utallige gange siden sin tidlige barndom. Først med sine forældre og sin storebror og fra først i 1960´erne med sin egen familie, venner, kolleger med flere. Alholm har været omdrejningspunkt i hendes liv, og den har betydet både glæder og sorger, men flest af de første, forsikrer Grethe Marup og ridser historien op:

”Min far var kaptajn i et datterselskab til ØK, hjemmehørende i Siam i det nuværende Thailand, hvor jeg blev født i 1938. Han var fiskersøn fra Kulhuse og drømte om et otium med lystfiskeri. Vi flyttede i 1939 hjem til Danmark til en villa i Lyngby. Samme år fik min far tilbud om at købe Alholm for 4000 kr. af et par lokale fætre, som havde erhvervet den af entreprenørfirmaet Christiani & Nielsen”.

Byggeri i naturområder var dengang slet ikke så restriktivt som i dag. Da Grethe Marups far endegyldigt gik i land i 1950, havde han byggeplaner og fik tilladelse til at opføre et hus i to etager, som med tiden skulle være pensionistbolig. En arkitekt udfærdigede tegningerne, men projektet blev snart skrinlagt:

”Der var lige den detalje, at en bro til øen samt kloak, vand og strøm ville koste lige så meget som at bygge huset. Derfor slog min far drømmen ud af hovedet og købte i stedet Hjortegården i nærheden, og den blev vores hjem fra 1952. Han beholdt dog øen og anskaffede en udtjent tombola-bygning, som i flere dele blev transporteret derud på heste- kærre. Træhytten var primitiv men et hyggeligt tag over hovedet.

Her var køkken, stue og et værelse med petroleumslamper, das ude mellem tæerne og en brønd, som først blev ødelagt ved stormen Bodil i 2013”.

 

Natur i forandring

Grethe Marup og hendes forældre, bror og diverse gæster elskede at komme på Alholm. Forsyninger blev ind i mellem sejlet ud med robåd, men for det meste vadede man ud og bar endda barnevogne og andre større genstande over det lave vand:

”Vi var ikke sarte men havde masser af sportsånd. Det fascinerende var nok netop manglen på moderne bekvemmeligheder, hvor man måtte bo i hytten eller i telt og vaske sig i brøndvand. Men vigtigst var og er friheden, roen, freden og den uspolerede natur med selvsåede træer og buske og dyreliv med sæler, fugle og ræve, som jeg selv har set svømme derud”.

Alholm har gennem alle årene fået lov at stå uberørt, og naturen har derfor gået sin gang og har ændret form og vegetation. For 40 år siden havde øen en naturlig havn, som siden har lukket sig til en indsø. En tange mod øst er forlænget efter storme og vandenes vandring, så øen på et tidspunkt kan blive landfast med Sjælland. Og så er en udsat skrænt mod vest reduceret som følge af stormen Bodil, som også har væltet træer, der får lov at blive liggende:

”Min far lod øen beplante med fyrretræer i en U-formet bræmme. De træer er der stadig og har udviklet sig i overraskende, smuk og kroget retning. Som mange andre steder i landet har den invasive, rynkede rose domineret øen og bredt sig, så vi på et tidspunkt prøvede at skrælle jord med roser på væk med en stor skovl monteret på en traktor. Men ellers har vi ikke blandet os i bevoks- ningen, som har en sjælden flora som den grønlandske Koklear, som ingen aner hvordan er kommet herud”, siger Grethe Marup.

 

Ikke lutter lagkage  

Selv om vinteren kommer Grethe Marup på Alholm med sine tre hunde og med hundevenner, som værdsætter at kunne slippe deres dyr fri. Men hun ser altid særligt frem til forår og sommer, hvor hun flere gange om ugen tager til sin ø for at vandre, slappe af og nyde naturen. Men der er slanger i paradiset:

”I 1969 kom den nye naturfredningslov, som gav fri adgang til alle strande også private. Derefter begyndte ødelæggelserne. Vores robåd blev smadret og stjålet. En campingvogn blev ødelagt og udsat for indbrud. Det samme gjaldt hytten, hvor tyve stjal vores gasdrevne køleskab, gasflasker, ja sågar sukker og tandpasta. Nogen brændte bål på øen og fældede træer for at skaffe brænde. Vi så det aldrig, for ødelæggelserne pågik, når vi ikke var her”, husker Grethe Marup.

Hun fortæller, hvordan familien de første år reparerede det ødelagte. De anmeldte også hærværket, men Politiet pågreb ingen gerningsmænd. I 1972 orkede familien ikke mere og besluttede at sætte øen til salg. De fandt dog ingen køber, og det er Grethe Marup taknemmelig for i dag:

”I 1979 var hytten totalt væk og ødelagt. Vi gav op og besluttede ikke at genopføre den for ikke at tiltrække nyt hærværk. Det har betydet, at vi har tabt retten til at bebygge øen igen”, erkender hun, som ikke lider af bitterhed men mere er ked af, at det kunne ske igen og igen.

”Trods besværlighederne, som gjorde mig trist, ville det have været synd at sælge. Heldigvis opnåede vi dengang ingen fristende bud. Vi har haft stor for- nøjelse af stedet, og øen er et vidunderligt sted til trods for knuste flasker og det affald, ”turister” kan finde på at efterlade”.

At fremmede jævnligt går i land på tangen og videre ind på øen, hvor de bader, camperer med mere, skyldes ikke kun ond vilje men også simpel uvidenhed:

”Øen er privat ejendom lige som en villahave. Men da private øer er så sjældne, formoder badegæster og andre sikkert, at det er et offentligt sted, de frit kan benytte og boltre sig på. Og jeg kan jo ikke bevogte og patruljere stedet døgnet rundt. Møder jeg fremmede derude, giver jeg mig altid til kende, og mange overraskes over, at øen er privat. De frækkeste beder MIG tage mine hunde i snor og trasker derefter direkte igennem det sted, hvor jeg sidder med gæster”.

 

Et trygt univers

Da Grethe Marups børn, født 1961 og 62 var små, fandtes hytten stadig.
Børnene holdt fødselsdage med saftevand og røde pølser i noget mere eksotiske omgivelser, end deres kammerater kunne tilbyde. Grethe Marup holdt også sin 50 års fødselsdag herude og indførte den tradition hvert år at invitere sine kolleger på en årlig ø-tur med proviant:

”Om foråret modtager jeg opringninger fra kajakklubber, efterskoler og spejdere, som beder om lov til at campere i forbindelse med ekskursioner. Jeg giver dem altid lov fordi de, som pænt spørger om lov, skal have glæde af øens herligheder. Det er i min nu afdøde brors ånd at låne stedet ud til venligstemte mennesker med natur som hjertesag”, forklarer Grethe Marup og tilføjer:

”Når jeg går i land på tangen, nyder jeg naturen, der møder mig og de smukke buske, blomster og græsser. Hvad der egentlig er fascinerende ved en ø og ved at eje sin egen ø? Tja, jeg tror, det er vandet uden om, som gør det, og den isolerede og trygge stemning, der hersker herude”.

 

Udpluk fra familie albummet, Alholm, 1960 til nu:
 
FET_Privatejede_Øer_Liebhaverboligen_Øliv_Økultur_inde i hytte
 
FET_Privatejede_Øer_Liebhaverboligen_Øliv_Økultur_barn på skulder
 
FET_Privatejede_Øer_Liebhaverboligen_Øliv_Økultur_Alholm regntøj
 
FET_Privatejede_Øer_Liebhaverboligen_Øliv_Økultur_Alholm opvask
 
FET_Privatejede_Øer_Liebhaverboligen_Øliv_Økultur_Alholm hytte
 
FET_Privatejede_Øer_Liebhaverboligen_Øliv_Økultur_Alholm sø
 
FET_Privatejede_Øer_Liebhaverboligen_Øliv_Økultur_Alholm tåge
 
FET_Privatejede_Øer_Liebhaverboligen_Øliv_Økultur_Hundetræf
 

 

Zell am See-Kaprun i Østrig er klassisk ski-ferie, når det er bedst. Høje bjerge, dybe dale og den smukke gletsjer Kitzsteinhorn skaber tilsammen et overflødighedshorn af oplevelser. Også til de, som ikke står på ski…

 

FET_Østrig_Liebhaverboligen_rejser_Skiferie_Udsigt fra terrassen på Kitzsteinhorn-gletsjeren

 

Her er en af Europas reneste søer og evig is året rundt. En romantisk promenade med et gammelt luksushotel, og rundt omkring ligger den hyggeligste by med fine forretninger og de snedækkede Alper som baggrund.

Vi er på skiferie i Zell am See og Kaprun, et af Østrigs bedste skiområder med mulighed for både ski og vandring næsten hele året. For selvom temperaturen viser over 20 grader i dalen, er der altid sne på gletsjeren ved Kitzsteinhorn, og her er pister i alle sværhedsgrader.

Rent faktisk kan man i området – som dækker selve Zell am See med det tilhørende Kaprun – boltre sig på 138 km velpræparerede pister – og der er noget for alle. Toptunede ski-hajer såvel som børn og nybegyndere, men også for de som måske slet ikke vil stå på ski, kan området byde på rigtig spændende ferieoplevelser i det hvide element.

Fra Salzburg lufthavn tager man turen til Zell am See kun godt en time i bil, og vel ankommet er det blot at vælge mellem de mange romantiske hoteller i bedste tyroler-stil, som byen kan tilbyde. Omkring selve byen ligger det ”nære” skiområde, Schmitten, og her fører bl.a. Areitbahn – med verdens første designergondol udviklet af Porsche – op til ”Danskerbakken”, som er en oplagt begynderbakke. Her kan man komme på ski sammen med andre begyndere i en ski-skole, eller man kan vælge at hyre en privat skilærer – en god ide hvis man er en familie med børn.

For formålet med en ski-ferie er jo – udover at lære at stå på ski – også glæden ved at være sammen. Og med en privat skilærer kan hele familien lære sammen og få sjove minder for livet.

 

Oplevelsesmekka

Men…. man kan også køre en anelse væk fra Zell am See (der går skibusser hele tiden) til byen Kaprun, hvor store ski-gondoler tager både nybegynderne og de rigtig dygtige op til Zell-områdets top.

Her findes et ski-mekka af de store, hvor det hele ikke bare handler om at stå på ski, men også om middag med fantastisk udsigt, om vandring i en bjergtunnel og afslapning i solstole med udsigt til begge byer og de mange mange kilometer pister, med sværhedsgrader af alle slags.

Kitzsteinhorn gletsjeren er den eneste gletsjer i Salzburgerland, og turen op til toppen er en oplevelse i sig selv. Hele tre kabinelifte fører op i 3029 meters højde, hvor flere plateauer byder på hyggelige restauranter og gode ski-butikker og så naturligvis liggestole, hvor solen kan nydes i fulde drag – gerne med et glas glühwein i hånden.

På samme plauteau finder man også ”Ice Camp”, en verden af is-igloer, bygget af den østrigste kunstner Max Seibald. Her gemt i fantastisk belyste is-huler kan man bl.a. gå på bar, høre musik og beundre is- skulpturer, eller man kan sole ovenpå ”Ice Camp”, – på et kæmpemæssigt soldæk, helt deroppe hvor skyerne kun sjældent skygger.

 

I Bjergenes verden

Gipfeltwelt 3000 er navnet på den absolutte top af Kitsteinhorn-gletsjeren. Man kan tage derop på ski og stå ned, men man kan også bare tage derop for at nyde udsigten. En god restaurant tilbyder klassisk østrigsk wienerschnitzel med rigtig fine vine til, og fra en svimlende udendørs terrasse har man den mest fantastiske udsigt ud over dalen – helt ned til den smukke sø i byen Zell am See. I klart vejr kan man oven i købet se helt til Grossglockner, Østrigs højeste bjerg på hele 3789 meter.

Det er også i Gipfelwelt, at man kan vandre ud i National Parken Hohe Tauern, endog med gratis guide. Hohe Tauern Nationalpark har et rigt dyreliv og bla. viser en biograf her på toppen af gletsjeren en flot film om området og dyrelivet på alle årstider. Fra samme plateau findes også en tre km. lang tunnel, boret ind i bjerget, som fører ud i selve nationalparken, og i tunnellen kan man se en flot og meget interessant udstilling om bjerge og geologi. Via spændende ”oplysnings-stationer” føres man gennem bjerget, hvor der et sted dybt inde i tunellen er pla-ceret en tragt. Det ligner højtaleren fra en gammeldags grammofon med håndsving, og herfra kommer der med sekunders mellemrum mærkelige lyde.

Det lyder som svag torden, men er i virkeligheden ”live-lyde” fra bjerget, som bevæger sig. Alperne flytter sig simpelthen. Ikke meget, måske kun 5 mm på 10 år, men lydene, når de kæmpemæssige bjergformationer ”giver” sig, er meget tankevækkende at lytte til.

 

Kælk, kane eller wellness

Kælketure om aftenen, skøjteløb, kaneture med hest eller en romantisk middag på Zell am See´s fine Grand Hotel, som ligger majestætisk for enden af søen i byen, er blot få af mange oplevelser, som en skiferie bør indeholde. Udover en god omgang after-ski naturligvis, som byen også altid kan byde på i rigt mål.

Men et besøg i det nye Tauern Spa i Kaprun er heller ikke kedeligt.
Her kan børn og voksne boltre sig i et 20.000 m2 stort badeland med udsigt til bjergene og kæmpemæssig udendørs opvarmet pool. Vandet udenfor er varmt nok selv på den koldeste vinterdag, og naturligvis kan der købes både kolde drinks og varme drikke.

Ialt 13 forskellige saunaer og dampbade, diverse specielle wellness-behandlinger, massager osv. sørger for afslapning til de voksne, og for børnene er der kæmpevandland, rutsje-baner og legepladser.

Øverst i Hohe Tauerm S pa findes et udsøgt luksushotel, man kan indlogere sig på, men man kan også bare nøjes med at købe en dagsbillet til det hele. Under begge former er der dømt wellness i timevis.

 

Stille og naturskønt
Hvor Zell am See tilbyder ski-løb til både nybegyndere og øvede, tilbyder det nærliggende Skicirkus Saalbach Hinterglem Leogang især skiløb til de, som søger store udfordringer. Stedet har lagt pister til World Cup og WM i alpint ski-løb, og her kan man forsøge sig på alt fra pukkelpister til skrappe snowboard baner. Samtidig indbyder området til lange og naturskønne ski-løb, godt bundet sammen af pister i alle sværhedsgrader. I modsætning til Zell am See er Leogang dog et langt mindre og mere lokalt sted.

Her er ikke en stor by med mange shoppingmuligheder, men til gengæld mere stilhed og lokal festivitas. Bl.a. fænomenet ”Hyttenspringen”, som hver onsdag aften arrangeres nede i landsbyen.

”Hyttenspringen” går ud på, at dalens dygtigste skiløbere skal lande på et udvalgt hustag i byen, og rigtig mange kommer for at kigge på denne – ikke helt ufarlige disciplin. Ski-løb i Leogng foregår ikke i de samme højder, som i Zell am See, men er vejret og kulden til det, kan stedet bl.a. også byde på en ny kilometerlang skirute, som fører hen over trætoppene i Hinterglems smukke dal.
Ruten er yderst populær – ikke mindst de 200 meter af den, som bliver tilbagelagt over den 40 meter høje røde bro, som har fået kælenavnet ”Golden-Gate”

 

………………………………………………………………………………………………………………………….

REJSEFAKTA

Norwegian flyver direkte til Salzburg – både fra København Billund og Ålborg.
For priser se www.norwegian.com
Toget stopper i Zell am See, og vil man til Leogang/Hinterglemm er nærmeste togstation Saalfelden. Herfra er der lokal bus én gang i timen.
www.zellamsee-kaprun.comwww.kitzsteinhorn.at samt på www.tauernspa.com kan man finde flere oplysninger om skiløb, hoteller, restauranter, fornøjelser mv. i området.
Endvidere arrangerer mange danske bureauer skiferier med det hele og gode rabatter på liftkort/skileje/ophold osv. Enten som kør-selv-ferie eller med grupper. Søg på google efter ”skiferie i Zell am Se ”eller ”skiferie Hinterglemm”.

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

FET_Østrig_Liebhaverboligen_rejser_Skiferie_Leogang ved Saalfelden er mindre og mere lokalt. Men hyggen og skiløbet er i top. Her på bjerget findes også er bryggeri man kan besøge.

After-ski stederne i byen er mange og velbesøgte

 

FET_Østrig_Liebhaverboligen_rejser_Skiferie_Hoteller i bedste tyroler-stil præger området. Her Romantik Hotel i centrum af Zell am See. Se mere på www.romantik-hotel.at

Hoteller i bedste tyroler-stil præger området. Her Romantik Hotel i centrum af Zell am See. Se mere på www.romantik-hotel.at

 

FET_Østrig_Liebhaverboligen_rejser_Skiferie_Den fine søpromenade i Zell am See. For enden af promenaden ligger det gamle Grand Hotel

FET_Østrig_Liebhaverboligen_rejser_Skiferie_Kælk, skøjter eller kane. Mulighederne for anderledes oplevelser i Zell am See er mange

FET_Østrig_Liebhaverboligen_rejser_Skiferie_Leogang ved Saalfelden er mindre og mere lokalt. Men hyggen og skiløbet er i top. Her på bjerget findes også er bryggeri man kan besøge.

Leogang ved Saalfelden er mindre og mere lokalt. Men hyggen og skiløbet er i top. Her på bjerget findes også et bryggeri man kan besøge.

 

FET_Østrig_Liebhaverboligen_rejser_Skiferie_Der er skiløb for alle i Zell am See-Kaprun. Og naturlgvis kan man leje en skillærer som taler dansk.

Der er skiløb for alle i Zell am See-Kaprun. Og naturlgvis kan man leje en skilærer som taler dansk.

 

FET_Østrig_Liebhaverboligen_rejser_Skiferie_Den opvarmede udendørs pool i Tauern Spa. Udsigten til bjergene er formidabel.

Den opvarmede udendørs pool i Tauern Spa. Udsigten til bjergene er formidabel.

 

FET_farvet lys og flotte isskulpturer i Ice Camp ved Kitzsteinhorn.

Farvet lys og flotte isskulpturer i Ice Camp ved Kitzsteinhorn.

 

 

Jerusalem har altid fascineret. Med mere end 3000 års historie på bagen fortæller den smukke by både historien om verdensreligionernes evige stridigheder, men også historien om de moralkodeks vi alle er rundet af. Uanset om vi er jøder, muslimer eller kristne. Alle har vi altid villet have en bid af Jerusalem – og sådan er det stadig anno 2015.

FET_En etiopisk kristen pige i dyb bøn ved Den hellige Gravs Kirke i Jerusalem 2

En kristen pige i dyb bøn på pladsen foran Gravkirken – de kristnes helligste kirke i Jerusalem.

 

Når solen kaster sit gyldne morgenskær over Jerusalem og spejler sig i Klippemoskeens store guldkuppel, udspiller der sig hver dag tre forskellige slags dedikeret liv i verdens helligste by.

Ved Grædemuren rokker de ortodokse jøder med lange hårkrøller i hengiven bøn over Toraens mange skrifter, ved Den Hellige Gravs Kirke flokkes kristne pilgrimme i massevis, og i det muslimske kvarter syder basaren allerede af liv. Alt imens bønnen fra byens mange minareter gjalder ud over byen og blender med de to andre trosretningers mumlende bønner.

Vi er i Jerusalem. Verdens absolutte navle og centrum for verdens tre store monoteistiske religioner: Jødedommen, Kristendommen og Islam. Her har religionerne eksisteret side om side i flere tusinde år, og dengang som nu var og er Jerusalem stadig verdens centrum for de tre kontinenter – Europa, Asien og Afrika – i hvert fald mentalt set.

 

Troens by

Som turist kan man stadig opleve suset, når man står i den gamle by, omkranset af den oldgamle mur med otte underskønne porte, hvoraf de syv i hver sin retning
fører ud i den vide verden. Her er det hele sket engang, herfra sker det stadig, og herfra vil magtbalancen i den ganske verden fremover også sikkert styres på
forunderligste vis.

Alle der har besøgt Jerusalem kan fortælle historier om, hvordan de er blevet ”rørt” af at opleve byens mange hellige steder. Uanset om de er religiøse eller ej.
For barndommens historier fra biblen får fornyet liv hos de fleste og hos nogle endda så meget ”liv”, at de går i religiøs coma.

”Jerusalem-syndromet” er et velkendt begreb i byen, hvor der hvert år indlægges turister eller pilgrimme, som pludselig tror, de er Messias selv. En ganske særlig afdeling på byens sygehus tager sig derfor af dem, som gribes for meget af pludselig at opleve – i bogstaveligste forstand – at røre ved Golgata (hvor Jesus blev
korsfæstet), at gå ad Smertens Vej på Via Dolerosa (hvor Jesus bar korset), eller at besøge Getsemane Have med de oldgamle oliventræer (hvor Jesus modtog Judaskysset). Det hele findes i Jerusalem – alt hvad man som barn har lært om i skolen, såmænd også Jesu Grav. Sidstnævnte oven i købet hele to steder, for sådan er det også i Jerusalem – arkæologer og teologer strides til stadighed om, hvad der er den virkelige sandhed.

 

Et skatkammer

At se alt i Jerusalem er en krævende og måske umulig opgave. Byen byder på mange og gode museer, som forklarer meget, men en god guidebog og lidt planlægning kan også gøre det.

Ialt er den gamle by i Jerusalem opdelt i fire kvarterer. Det mindste kvarter er det Armenske, det største er det Muslimske. I det Armenske kvarter, som også er kristent, findes utrolig mange smukke og overdådigt udsmykkede kirker, og i det Muslimske kvarter bør man ikke snyde sig selv for at opleve den gamle basar ved Jaffa-porten. Det er som at træde ind i ”Tusind-og een-nats-eventyr”, hvor håndknyttede tæpper, guld og sølv samt duften af krydderier, tunge parfumer og nykværnet kaffe blander sig til en mangfoldighedens cocktail.

For et dansk folkekirkemedlem er det Kristne kvarter nok det mest interessante. Her ligger Den Hellige Gravs Kirke, for alle kristne i hele verden den allerstørste helligdom, for her siges det, at man har fundet Jesu kors.

Kirken er oprindelig bygget i år 315 under Kejser Hadrian, men under en udgravning til en tilbygning i år 335 dukkede tre kors op. Dels Jesu kors, dels de to kors, som forbryderne, der blev korsfæstet sammen med Jesus, hang på. For at finde ud af hvilket kors, der havde været Jesu kors, fik man en syg mand til at røre ved alle tre. Legenden beretter, at den syge mand mirakuløst blev helbredt, da han rørte ét af dem…

 

Muslimerne holder ro og orden.

I Den Hellige Gravs Kirke har ikke mindre end seks forskellige kristne trosretninger siden 1246 ”kæmpet” om retten til kirken og dens mange kapeller. Nøglen til kirken har derfor lige siden været overladt i to muslimske slægters varetægt – for at holde de kristne gemytter i ro. Muslimerne har ingen religiøs interesse i kirken og har derfor nu i mere end 800 år haft retten til at åbne og lukke kirken. Fra far til søn er den gamle nøgle således gået i arv, og hver dag – bortset fra fredag – kan man se to muslimske mænd sidde på en lille bænk lige ved indgangen til kirken. Er man heldig og spørger vil de gerne vise den gamle nøgle frem. Den er 30 cm lang og sort og rusten – og aldeles original!

 

To slags mure

Grædemuren i det Jødiske kvarter er nok det billede, de fleste mennesker forbinder med Jerusalem. Og det er da også en speciel oplevelse at se det fantastiske skue på næsten alle tider af døgnet, der udspiller sig her. Muren er delt på midten – for jødisk ortodoks lov kræver at mænd og kvinder ”græder” på hver deres del, og et besøg giver turisten en unik mulighed for et indblik i de ortodokse jøders liv og traditioner. Et meget specielt samfund, som i sin helt oprindelige tilstand kan studeres i Mea Shearim, Jerusalems ultra ortodokse bydel udenfor den gamle by, hvor parykklædte kvinder tager sig af hjem og børn, mens mænd med slangekrøller og fantastiske hatte studerer religiøse skrifter dagen lang. Her tiltaler man ikke personer af det modsatte køn, og fotoapparater er ikke velkomne. Men en slentretur i de små snoede gader med bibelskoler og synagoger på hvert andet gadehjørne er et fascinerende indblik i et liv langt fra verdens modernitet.

En anden mur ved Jerusalem er muren omkring Bethelem. Byen, hvor Jesus siges at være født ligger kun 10 minutters kørsel fra Jerusalem og er arabisk område, men i dag indhegnet med en meget grim betonmur, som man kan se helt fra Jerusalem af. Som turist kan man sagtens besøge Betlehem og se bl.a. Fødselskirken -verdens ældste kirke overhovedet – og så kan man se den grimme mur med de mange grafitti-tegninger på. Et sørgligt sindbillede på den evige konflikt i et land, hvor alle på en eller anden måde har deres aller dybeste rødder, og som de den dag i dag – mere end 3000 år efter Jerusalems tilblivelse – stadig ikke kan enes om at dele.

Som turist også et vigtigt monument at se – hvis man vil prøve at forstå verden.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gravpladsen på Oliebjerget er det fineste og dyreste sted at blive begravet i Jerusalem. Her siges det nemlig at Messias vil komme og vække de døde til live.

FET_Jødisk bøn ved Grædemuren. Bemræk de små små _ papir-bønner_, som er stykket ind i murens revner

Ortodokse jøder beder ved Grædemuren. I alle sprækker af muren er der stukket små håndskrevne bønner ind.

FET_Mand under  Davidsstjerne 1

Davidsstjernen er et jødisk symbol, som også findes i det israelske flag.

FET_jerusalem, udsigt fra oliebjerget 1

Udsigt over Jerusalem fra Oliebjerget. I midten Klippe Moskeen med den gyldne kuppel – muslimenes helligdom i Jerusalem.

FET_Den Hellige Gravs Kirke i det Kristne kvarter

FET_Muren omkring Bethlehem er fuld af grafitti

Muren omkring Betlehem blev i sin tid bygget for at forhindre selvmordsbombere i at angribe Jerusalem. I dag står den stadig – som et grimt sindbillede på den mentale tilstand i den svære fredsproces.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

………………………………………………………………………………………………………………………….

REJSEFAKTA

www.goisrael.dk er der en god oversigt over de flyselskaber, som flyver til Israel. Både SAS og Norwegian flyver direkte København-Tel Aviv 3 gange om ugen. Samme sted oplyses om danske rejsearrangører, der laver ture til Israel. Der findes rundrejser med forskelligt indhold: nogle handler kun om religion, andre er med politisk, tematiseret indhold og spændende danske politikere som rejseledere. Vi rejste med Tema Rejser www.temarejser.dk

King David Hotel er det fineste hotel i Jerusalem. Her har alverdens statsoverhoveder overnattet og holdt møder, og hotellet ligger med fantastisk udsigt over den gamle by.

www.danhotels.com
Et billigere alternativ med en god beliggenhed er hotellet Prima Royale. Www.prima-hotels-israel.com/royal_Hotel

Det Østrigste Hospice
www.austrianhospice.com er endnu et alternativ. Midt i den gamle by driver en østrigsk nonne dette sted, hvor man både kan overnatte på sovesal eller i pæne private værelser til en meget billig penge. Samtidig er stedets cafe og have et udsøgt pusterum midt. Jerusalems pulserende liv, hvis man trænger til en pause. Der serveres strudel og forskellig slags kaffe.

Har man lyst til at overvære fredagsbønnen i en jødisk synagoge, er man velkommen i Den Store Synagoge. www.jerusalemgreatsynagogue.com

Vil man en tur til Betlehem på egen hånd kører arabiske Charlie dagsture i sin egen taxa for ca 100 kr. pr. deltager. Charlies Taxi og Guide Service telefon:
052 2 635 379

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

x2S0A9901 copy

Liebhaverboligen blandede sig i feltet med verdensstjerner, solide ben og nye, håbefulde stænger, da TeamTinkoff-Saxo indledte sæsonen med en stille og rolig træningslejr på Gran Canaria. Blandt sponsorer, netværksforbindelser, massører og mekanikere fik vi talt med tre danske proryttere. På de følgende sider kan du bl.a. læse om deres oplevelser fra badeøen, deres holdning til Shimano … og som en ekstra bonus til Liebhaverboligens læsere har vi hooked Matti Breschel op med en håndfuld drilske spørgsmål fra Etixx – Quick Steps sportsdirektør Brian Holm.

 

Spørgsmål

1. Partytime! Er der tid til andet end hård træning på en camp som denne her?
2. Hvem bliver Pro-tourens største overraskelse i den kommende sæson 2015?
3. I har et af sportens største budgetter. I er et hold fyldt med stjerneryttere … kan du mærke det som rytter?
4. Mekanikerne har skiftet jeres Sram’s mekaniske gear gruppe ud til fordel for Shimanos elektroniske Di2 gruppe. Hvad har det betydet for din kørsel?
5. Er det anderledes at sige velkommen til en ny hold kammerat, når han hedder Peter Sagan?
6. Watt-zoner, fysioterapi, massage, intensiv træning, forberedelse og så en masse cykeløb – hvornår holder I fri?
7. SMS, podcast, streaming, spil eller … ja, hvad er din yndlingsbeskæftigelse på smartphonen?
8. Hvilke kunstnere er på din playlist pt.?

 

ny1 copy

Michael Valgren Andersen, 22 år, professionel siden 2011

1. Denne her træningslejr er lidt mere afslappet end den i januar. Her bygger vi stille og roligt op, så der er også tid til en tur til Puerto Rico på disc!

2. Det gør Jullian Alaphillipe fra Omega. Ung fransk gut med nosser!

3. Jeg som ung rytter kan godt mærke det. Når jeg kigger mig omkring er det jo kun stjerner. Plus presset med de resultater som holdet vil have, vi skal levere smitter også af på mig, selvom det måske ikke er berettiget på mig.

4. Tror jeg kommer til at bruge gearene noget mere. Især fra stor til lille klinge og den vej. Og på prologer og tidskørsler er det en kæmpe fordel kunne skifte ude i grebene med det elektroniske!

5. Det skulle man måske tro, men han er helt nede på jorden og har en fed humor så i den her situation er det slet ikke svært at sige velkommen.

6. Aldrig. Som cykelrytter tænker man på cykling 24/7, som hvornår du går i seng, hvad du spiser, hvad du laver med kæresten osv osv. Cykling, cykling, cykling.

7. Twitter, nyhederne, SMS med kæresten og musik.

8. Alt det gode fra Spotify’s topliste

A54X4111 copy

 

Matti Breschel – 30 år, professionel siden 2005

1. Der bliver selvfølgelig gået til stålet, og vi får cyklet en del kilometer. Men ja, vi hygger os om aftenen og når der er plads og overskud til det, fester vi igennem. Der er stadig lidt tid til sæsonstart, så vi er en smule mere afslappede end normalt.

2. Jeg håber det bliver Magnus Cort fra Greenedge

3. Der er kommet en større trænerstab, og vi har opgraderet en smule på udstyret. Derudover har vi med de nye ryttere, det stærkeste hold på papiret.

4. Jeg kunne egentlig godt lide Sram, det fungerede fint. Jeg tror ikke at det får den store betydning rent resultatmæssigt, Shimano er bare lækkert og smukt at se på.

5. Egentlig ikke, han sgu’ ligesom alle os andre.

6. Vi har mange perioder i løbet af sæsonen, hvor vi holder små pauser på tre dage og helt op til en uge. Ellers har vi omkring en måned efter sidste løb på kalenderen i oktober, hvor vi holder helt fri, måske tager på ferie eller bare ser familie og venner i Danmark.

7. Instagram og Twitter

8. Link Wray, R.L Burnside, Powersolo, Godless Wicked Creeps, Junior Kimbrough, Charley Horse, Heavy Trash, Lez Wampas og Nine Pound Hammer.

 

_00B1613 copy

 

Brian Holms seks skarpe til Matti Breschel

Mest elegante rytter i feltet? Bradley Wiggins.

Den flotteste jersey ever? Den er svær! Jeg har mange yndlings … hmm det er et valg mellem Fausto Coppis Bianchi jersey, De Vlaemincks Brooklyn eller Tom Simpsons Peugeot.

Den flotteste cykel ever? Gios Torino 78’

Hvem har feltets mest trimmede stænger? Simon Gerrans har en rimelig pillet læg.

Hvem råber mest i feltet? Der er et par italienere, jeg ikke engang kan huske navnet på, de er forfærdelige.

Mest cool mærke cykeltøj? Breschel BNK

Er det rigtigt du har en kæmpe ørn tatoveret over hele ryggen? Nej, det er en ravn!

 

ny copy

Christopher Juul Jensen – 25 år, prorytter siden 2012

1. Ja, det er der. Vi har faktisk haft flere sjove aftener. Så længe, at rytterne står skarpe og klar til dagens træning, er det ok, en gang i mellem at give den lidt gas.

2. Jeg håber, at Magnus Cort kan blive ved med at vinde cykelløb. selvom han er rykket op i ProTouren.

3. Da jeg stod på toppen af Kilimanjaro sammen med nogle af verdens bedste ryttere som har vundet klassiker, grandtours og mange mange andre store løb så siger det lidt om hvor vildt det her hold er !

4. Jeg synes det er rigtig lækkert at køre med. Så længe at batteriet holder lidt længere end min iPhone.

5. Nej, overhovedet ikke. Peter er meget, meget ydmyg. Det er rart at opleve. Man glemmer næsten helt, at han er et af verdens bedste cykelrytter.

6. Det er der tid til imellem alle de seks ting. hehe. Cykling er meget unikt på den måde, at der er nogle perioder, som er meget intense men så er der også tidspunkter som fx efter et hård løbsperiode eller træningsblok hvor der er god tid til at holde fri. Når sæsonen slutter, er der typisk 3-4 uger, hvor jeg ikke rører cyklen. Min kæreste og jeg holdte fx ferie i Japan efter Japan Cup, det var meget sjovt.

7. Jeg er stor P1 Debat fan det er ikke en joke … Det program streamer jeg tit når jeg er af sted til løb. Det er vigtigt at holde sig opdateret omkring, hvad der sker derhjemme politisk.

8. Bass Drum of Death… et fedt rock/punk band fra USA som Matti lige har introduceret mig for.

Ride Like A Pro

SaxoSport lancerer i 2015 “Ride Like A Pro” for finansielle markeder i Europa og Asien. Saxo Bank giver eksisterende og potentielle kunder eksklusiv adgang til at leve og træne som en Tinkoff-Saxo rytter. Deltagerne får unikke netværksmuligheder, hvor de møder andre i den finansielle industri med passion for performance og en sund livsstil. Saxo Bank indgår blandt andet et samarbejde med Peloton til udførelse af træning og træningsvejledning.

A54X4104 copy A54X4082 copy A54X4007 copy A54X3793 copy

Detaljer om programmerne

· Ca. syv måneders program med ugentlig gruppetræning

· Detaljeret træningsvejledning der indbefatter træningsprogram, intervaller og grundige forklaringer

· Der trænes mod del- og hovedmål

· Der gennemføres etaper fra eksempelvis La Vuelta A Espana.

· Interaktioner med Tinkoff-Saxo, hvor ryttere og sportsdirektører deltager i nogle af gruppetræningerne

Er du interesseret i at høre mere om SaxoSport – Ride Like A Pro, så skriv venligst ind til sport@saxobank.com.

 

 

  RTM-EXT-AYE-10 copy

Kom igen til Mandalay – et krydstogt med luksus

Bella Vista Travel er førende inden for luksus-krydstogter med appel til individuelt rejsende, der har mulighed for – og lyst til – at investere i rejser ud over det sædvanlige. Eksempelvis et krydstogt det smukke historiske skib Road to Mandalay.

Skibet sejler på Ayeyarwady floden mellem Bagan og Mandalay. På dette flodkrydstogt oplever man de mange unikke og bemærkelsesværdige områder langs floden, krydret med aromatiske dufte og eksotiske toner i Myanmar. Naturligvis alt sammen i overdådig kvalitet, stil og luksus. Mens man langsomt sejler fra den royale by Mandalay og sydpå til den gamle hovedstad Bagan, kendt for dens 2.500 pagoder spredt udover det smukke gyldne landskab, bliver man ganske enkelt tryllebundet af dette spændende land. Der findes et stort udvalg af flodkrydstogter, som spænder fra tre til syv nætter og som desuden kan kombineres med et landprogram, der blandt andet inkluderer Yangon (Rangoon) og det smukke Inle Lake område. Bella Vista Travel kan ganske enkelt skræddersy din næste rejse til Burma (Myanmar) alt efter dine ønsker og behov.

www.bellavista.dk

S. 3 stort

Toscana har det hele – og lidt til

Middelalderbyer, kulturbyer, ja sågar hele marmorbyer omgivet af bølgende bakker, imponerende bjerge, vingårde og knejsende cypresser. Det er det Toscana, som giver mange et drømmende blik i øjnene og gør, at de vender tilbage gang på gang. Toscana er uden tvivl Italiens mest populære region, og samtidig kunsten og kulturens mekka. Vi besøger så mange af områdets attraktioner som muligt, oplever den skønne natur og sætter særligt fokus på ”Carraras hvide guld”, som har tiltrukket kunstnere fra hele verden gennem århundreder. Vi bor i centrum af den gamle kurbadeby Montecatini Terme på et familieejet hotel med gårdhave og swimmingpool. På vores udflugter benytter vi bl.a tog, for det er både nemt og effektivt og giver lige den ekstra lokalkolorit, som de fleste sætter pris på. Vi besøger den hyggelige middelalderby Lucca og den noget større Siena, som er berømt for bl.a. domkirken og den muslingeformede rådhusplads. Det bliver også til et besøg i byen med de mange tårne San Gimignano, hvor frokosten indtages på en lokal vingård, inden turen går hjem gennem det bølgende landskab via Volterra. Renæssancens højborg Firenze står naturligvis også på programmet. Det var her Michelangelo voksede op og her han huggede sine mest berømte skulpturer David og Pietà. Vi går i hans fodspor, når vi besøger det spændende område og kører gennem de imponerende marmorbjerge. De aktive marmorbrud og det interessante museum besøges inden frokostpausen i landsbyen Colonnata. Turen tilbage går gennem de smukke grønne bjerge Alpi Apuane, hvor vi bl.a. gør stop ved ”Djævlebroen”. For de der har lyst, arrangeres en guidet omvisning på kunstmuseet Uffizi’erne i Firenze og en aften kan man spise toscansk middag på en vingård nær Montecatini. Hele rejsen afsluttes med et besøg ved det skæve tårn i Pisa. Afrejse i perioden april – oktober: 8 dage fra 5.995 kr. inkl. direkte fly, udflugter, måltider og dansktalende rejseleder.

www.kulturrejser-europa.dk

 

Fuji&BulletTrain copy

Shinkansen – langt fra kystbanen

Glem alt om forsinkelser, graffiti og snavsede aviser på gulvet. Det japanske togsystem er ren nydelse og effektivitet – især højhastighedstoget Shinkansen. Toget kører altid til tiden, personalet er høfligt og der er pinligt rent. Husk at købe en lækker madpakke og måske en øl inden du stiger ombord. Læn dig tilbage i dit store, bløde sæde og se det smukke japanske landskab med bjerge, bambusskove og rismarker flintre forbi med op til 320 km/t. Rejser du på første klasse er der oven i købet visse strækninger, hvor du kan stige op og se det hele fra oven. Og det allerbedste? Her er ingen forsinkelser. I Japan gør man en dyd ud af punktlighed, og Shinkansen er så præcis, at man måler forsinkelserne i sekunder! Den bedste måde at opleve det japanske togsystem på er ved at købe et Japan Rail Pass. Passet er et særligt tilbud til udenlandske turister og du køber det allerede inden du kommer til Japan. Med et Japan Rail Pass i hånden har du ubegrænset adgang til det offentlige togsystem i hele landet. Hop på højhastighedstog, regionaltog og lokaltog som

I lyster. Hvis I vil, kan I også reservere pladser gratis. Japan Rail Pass skal købes inden du rejser til Japan, og Japanspecialisten er eneforhandler i Danmark. Køb Japan Rail Pass online på Japanspecialistens hjemmeside, hvor du også kan læse om vores mange rejser til Japan. www.japanspecialisten.dk

 

MS Hamees pool night copy

Mövenpick – luksus cruise for den kræsne

Nyd den eksotiske stemning, der er ombord på et cruise, som sejler på den legendariske Nilen. I sejler gennem flere tusinde års historie, og møder fortidens mystik på land, mens I ombord har alle nutidens bekvemmeligheder. Mövenpick er verdensberømt for sin fortrinlige mad og service, og det nydes alt sammen i luksuriøse omgivelser. Underholdning og dans om aftenen i den smukke lounge. Udvendige kahytter med stor dobbeltseng eller to enkeltsenge, store panoramavinduer, privat bad med brus, og badekar. Satellit TV, videokanal, musik, sikkerhedsboks, minibar og telefon. Garanteret kahyt på et af de øverste dæk. Soldæk med swimmingpool og liggestole. Overdækket område med borde, stole og en bar. Stor restaurant med plads til 100 gæster, butikker, juveler, Internet, vaskeservice m.m. På rejsen venter oplevelser i stort faraonisk format: Pyramider, rigt dekorerede klippegrave, smukke relieffer, kolossale bavianstatuer og velbevarede templer fra det 19. dynasti. Vi er sikre på, at I vil få en oplevelse for livet og glæder os til at byde jer velkommen ombord. Fly, skatter, visum, helpension på cruiset og alle udflugter med dansktalende guide er inkluderet. Pris pr. person i dobbeltkahyt 17.550 kr. Afrejse kun 10. marts 2014

www.tiffanytours.dk

Capitol Reef_144234156 copy

Ferie i bilernes land

USA skal naturligvis opleves i bil. I bilernes land er der fokus på komfort og stor køreglæde, og drømmer du om at sidde bag rattet i en Cadillac eller Mustang, kan drømmen gå i opfyldelse, uden det koster en formue. Men hvor skal turen gå hen? Risskov Rejser har netop lanceret konceptet ”Grand Tours made by RTP”, som er kør-selv-pakker inkl. billeje, hotel og kørselsvejledning på dansk, og de forskellige ruter er tilrettelagt på basis af medarbejdernes egne erfaringer og oplevelser. ”Grand Tour of the West ” er den ultimative kør-selv-tur i det vestlige USA med ekstra god tid til oplevelserne og med ekstra gode hoteller. Det særlige ved den kør-selv-tur er desuden, at du kommer til at bo i nationalparkerne Grand Canyon og Yosemite – ikke kun en, men to nætter. Der er ingen ende på oplevelserne i solskinsstaten Florida, og ”Grand Tour of Florida” er en Florida-ferie i deluxe-udgave, hvor du bor på lækre resorts ved Clearwater Beach og på Sanibel Island. Kør-selv-turen går naturligvis også til Key West, og der er afsat et par dage til oplevelser i de verdensberømte temaparker i Orlando.

”Grand Tour of Canyonland” er eksempel på en kør-selv-tur fra Denver til nationalparker ”off the beaten track”, og hvor man på forskellig vis kommer på sporet af indianer-kulturen.

www.risskovrejser.dk

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

safari copy

Oplev safari i verdensklasse & Victoria Falls

Kom på safarieventyr og oplev det bedste af Sydafrika, Zimbabwe og Botswana. På Nyati Safari Lodge i Sydafrika bliver du forkælet i din egen eksklusive bungalow ud til Olifants River og Kruger Nationalpark, hvor du hver dag kan følge det rige dyreliv langs floden fra din private terrasse. Opholdet indeholder et fuldt safariprogram i åbne safari biler med danske guider. Imellem aktiviteterne vil der være tid til fx at slappe af i Lodgens store pool-, lounge- og barområde eller til et par tilvalgsaktiviteter som fx storvildtsjagt og golf. Maden på Nyati Safari Lodge er et højdepunkt i sig selv. På ægte Blixen maner serveres kulinariske menuer i stearinlysets skær ved smukt dækkede borde eller i ”bomaen”, den traditionelle afrikanske grillplads. I Zimbabwe kommer du på en tidsrejse i Dr. Livingstones fodspor på det historiske Victoria Falls Hotel, som ligger direkte ud til de spektakulære vandfald – et af verdens syv vidundere. I Botswana rundes der af med storslået safari til lands og til vands i den berømte Chobe Nationalpark, hvor du bl.a. kommer helt tæt på verdens største elefantflok med ca. 120.000 elefanter. Pris pr. pers.: Fra 27.675 kr. for 15 dage inkl. alle fly, transfers, femstjernet ophold med morgenmad og alle måltider på Nyati Safari samt stort turprogram med aktiviteter hver dag.

www.nyati-safari.dk

240626_393858010687160_206 copy

Ø-hop i Caribien

Once in a lifetime arrangerer individuelle rejser til det sydøstlige Caribien. Og vi er ikke et traditionelt rejsebureau. En rejse hos os er din rejse – ingen andres. For sådan kan vi bedst selv lide at rejse. Gennem et personligt kendskab til og et solidt netværk på alle øerne, får du de rigtige hoteller, bungalows, sejlture og kaptajner. Ja selv taxachaufføren, der skal køre dig til hotellet eller en tur rundt på øen kender vi. På den måde får du glæde af både vores gode og dårlige oplevelser vi har samlet siden 1999, så din ferie bliver fyldt med det bedste. Her følger et par ord fra nogle vores gæster:

Ryokan Room copy

Til Hanne og Søren

Vi havde som familie (mor, far og 3 ”børn” hhv. 18, 15 og 14 år) valgt at sommerferien 2013 skulle være 4 uger i Caribien og med megen hjælp fra Hanne og Søren er det lykkes for os at få en oplevelse i særklasse …once in a lifetime! Tak fordi I har arrangeret en helt fantastisk ferie for os. Vi ændrede mange ting flere gange i planlægningsfasen og engang imellem tænkte vi at vi var lidt besværlige, men heldigvis tog Hanne det i stiv arm og sagde bare ”det er jo det jeg er her for”. Tak for det!

Bedste hilsner Lars, Gitte og børnene

www.onceinalifetime.dk

 

Ryokan – forkælelse på japansk

En gang i livet skal du prøve at overnatte på et traditionelt japansk gæstgiveri – en ryokan. Ryokan er luksus for alle sanser, det bedste i japansk wellness. Lige så snart du træder ind ad døren er du hensat til det gamle Japan. Du tager skoene af og en kimono-klædt dame viser dig dit smukke værelse. Med et buk siger hun tak, og du kan slappe af med en kop grøn te. Således opkvikket efter rejsen er det tid til et dampende varmt kurbad. På traditionel vis bader du helt nøgen sammen med andre af samme køn. Ønsker du det, findes også private bade. Er du i Japan om vinteren, skal du prøve et udendørs bad med udsigt over det sneklædte landskab – en eventyrlig oplevelse. Efter badet tager du en blød kimono på og nyder en kop sake mens der bliver dækket op på dit værelse med et hav af gourmetretter i det fineste porcelæn. Når måltidet er slut kommer den kimono-klædte dame igen, rydder bordet og reder din futon-seng op på gulvet. Mæt, varm og glad sænker du dig under dynerne og drømmer om hvilke japanske eventyr morgendagen vil bringe…

Vil du til Japan og have den ægte ryokan-oplevelse, så book din rejse hos Japan-specialisten. Med over 30 års erfaring sørger vi for at du får det ægte Japan. Ryokan kan også opleves på vores populære rejse ”Forår i Japan” med den erfarne Japan-journalist Asger Røjle Christensen.

www.japanspecialisten.dk

shutterstock_119203960_San copy

Kultur-odyssé på 1. klasse

Forkælelse, fordybelse og store oplevelser i skøn forening! Det 5-stjernede skib Celebrity Reflection, bygget i år 2012, danner rammen om en sand kultur-odyssé til Grækenland, Italien og Tyrkiet. Vi har god tid undervejs og skibet ligger til natten over i Istanbul, porten til Orienten. Dette er noget nært den ultimative krydstogt- og kulturoplevelse i Sydeuropa. Rammerne er de bedst tænkelige om bord på det spritnye og prisvindende skib Celebrity Reflection. Vores rejse tager sit udgangspunkt fra havnebyen Civitavecchia i Italien, hvor vi har en overnatning før vi stævner ud og sætter kursen mod det græske ø-hav. Vi ligger ud med en dag på havet så der er rig mulighed for at bekendtgøre sig med det dejlige skib og dens utallige faciliteter. Første landgang er smukke Santorini som lokker med charme og græsk hygge. En af rejsens store højdepunkter må ubetinget være Istanbul, hvor vi har sammensat en fyldestgørende dagsudflugt med klassikere såsom Sultanpaladset Topkapi, Hagia Sofia kirken samt Den Blå Moské. Vi har to dage til rådighed i byen, så du kan også selv tage på opdagelse i den store basar eller måske tage en sejltur gennem Bosporusstrædet?

Rejsen kommer også til at stå i antikkens tegn, når vi på de næste landgange i Kusadasi, Athen og Napoli får mulighed for at stifte bekendtskab med nogle af de helt store seværdigheder nemlig Efesos, Akropolis og ikke mindst Pompeji. Vores udflugtspakke inkluderer naturligvis disse klassikere og vores dansktalende rejseleder leder udflugterne som bliver arrangeret eksklusivt for vores gæster. Afrejse i maj, juni og oktober 2014

Priser fra kr. 14.995.

www.kulturrejser-europa.dk

woman lying in hammock at the Caribbean beach

safari copy

Safarieventyr og strandparadis på Mauritius

Kom på safarieventyr og rund af med en lille uges afslapning i det ultimative strandparadis Mauritius, hvor du finder kridhvide strande, turkisblåt hav og hoteller, hvor intet er overladt til fantasien. På Nyati Safari Lodge får du dit livs safarioplevelse. Tag med på 10 dages safari eventyr og lad dig forkæle i din egen eksklusive bungalow midt i Great Kruger National Park med direkte udsigt til Olifants River – Elefantfloden. Fra din private terrasse vil du hver dag kunne følge det rige dyreliv langs floden. Opholdet på Nyati Safari Lodge indeholder et fuldt safariprogram i åbne safari biler med danske guider. Imellem aktiviteterne vil der være tid til fx at slappe af i Lodgens store pool-, lounge- og barområde eller til et par tilvalgsaktiviteter som fx jagt og golf. Maden på Nyati Safari Lodge er et højdepunkt i sig selv. På ægte Blixen maner serveres kulinariske menuer i stearinlysets skær ved smukt dækkede borde eller i ”bomaen”, den traditionelle afrikanske grillplads. Opholdet på Mauritius inkluderer halv- eller helpension på luksus strandhotel og adgang til et væld af faciliteter og aktiviteter. Alle fly er inkluderet i rejsen, også t/r til den lokale lufthavn ved Kruger Nationalpark, så du ikke skal køre den lange tur hertil fra Johannesburg. Pris pr. pers.: Fra 28.850 kr. for 17 dage.

www.nyati-safari.dk

Thinking bear_92444961 copy

 

Fra Rocky Mountains til Alaska

Der er heldigvis stadig steder på jorden, hvor naturen er lige så uberørt, som da pelsjægere og guldgravere drog ud for at finde lykken. Den oplevelse kan du få i de canadiske Rocky Mountains og ikke mindst i Alaska – og på en indholdsrig 18-dages rundrejse med dansk rejseleder, som Risskov Travel Partner har sammensat. De mest storslåede naturoplevelser i nationalparkerne Banff og Jasper i Rocky Mountains bliver efterfulgt af et eventyrligt krydstogt til Alaska. Glæd dig til luksuriøse omgivelser om bord på krydstogtskibet ”Celebrity Century” og til unikke naturoplevelser på turen gennem Inside Passage og så langt nordpå som til Hubbard-gletsjeren. Der lægges til i Icy Strait Point, Juneau og Ketchikan, og der er mulighed for at komme på f.eks. bjørnesafari, whale watching og på ture med vandflyver og få vildmarken helt ind under huden. Risskov Rejser har specialiseret sig i rundrejser med rejseleder til det meste af verden. Læs om rejsen ”Canada & Alaska Cruise” og alle de øvrige rundrejser på risskov.com

www.risskovrejser.dk

ZOAPC_InfinityPool_2 copy

Den Dominikanske Republik – en smuk ø i Caribien

Den Dominikanske Republik betegnes af mange som et sandt ferieparadis med bjergrige landskaber, frodige regnskove og blændende smukke sandstrande. Den Dominikanske Republik er en del af øen Hispaniola, som er den næststørste af de Caribiske øer og en af de første Europæiske kolonier. Christoffer Columbus kom som den første Europæer til Dominikanske Republik i 1492. I hovedstaden Santa Domingo, kan man opleve den særlige stemning fra den Spanske kolonitid. I den smukke gamle bydel i Santa Domingo, kan man fordybe sig i den turbulente fortid og besøge museer, historiske bygninger og gamle kolonihuse. Den 1000 km. lange kystlinje med palmeklædte sandstrande og smukt turkisgrønt hav, er et eftertragtet feriemål. Her ligger de fleste af vores hoteller tæt ved det varme blå hav, og der findes rigtigt gode muligheder for spændende udflugter i området.

Man kan bl.a. vælge at besøge den lille ubeboede ø Catalina Island og se vilde delfiner og nyde de uberørte strande. Vælg mellem flere af vore dejlige 5 stjernede all inklusive hoteller direkte på stranden: Priseksempel i udvalgte perioder: 7 nætter inkl. fly, på Now Larimar Punta Cana Resort & Spa, Fly fra København til priser fra kr. 11.995.

www.strobeltravel.dk

NB-EXT-47 copy

Krydstogt på skinner – The Royal Scotsman

The Royal Scotsman er en luksus togoplevelse tilsat smuk udsigt, super service og dejlig mad. Turen er en oplevelse for alle, der ønsker at se Skotland på en unik og bekvem måde. Toget, der medtager max. 36 passager, kører i perioden april til oktober, med start og slut i Edinburgh. Vognene er oprindeligt bygget i 1960’erne, men er renoveret over de sidste par år i klassisk stil, med lakeret træpaneler, bløde tæpper og en smuk salonvogn med åben altan bagerst. Hver kupé indeholder rigtige senge samt velfungerende badeværelser med toilet, håndvask og brusekabine. Den gastronomiske kvalitet er i særklasse. Hver dag serveres en stor English Breakfast, en let frokostanretning og en 3-retters middagsmenu, drikkevarer, vine og drinks er inkluderet i prisen. Efter middagen vil der typisk være musikalsk underholdning fra lokale musikere. Toget stopper, et eller flere steder, hver dag, hvor en vifte af landarrangementer tilbydes. Toget har sin egen turbus, der følger toget. Eksempler på ture; besøg på whisky-destillerier, bådture,

vandreture, fluefiskeri, lerdue-skydning, golf og slotsbesøg. Priser fra 21.900,- pr. person og alle disse arrangementer er inkluderet i prisen.

www.bellavista.dk

Saona Island copy

 

Ultimativ luksus og forkælelse

Paradiset eksisterer stadig. Vil du prøve noget nyt, som er anderledes og lækkert? Og vil du have sol & varme, krystalklart turkis blåt vand, bounty strande, fantastiske golfbaner, naturoplevelser og forkælelse? – Så er den Dominikanske Republik stedet for dig. Kåret af Lonely Planet i 2013 til at være et af verdens bedste feriesteder og Caribiens “next big thing.” 8 solskinstimer hver dag året rundt, luften er 24 – 32˚ og vandet 26 – 30˚

Allerede når man ankommer til Punta Cana’s eksotiske stråtækte lufthavn, føler man den afslappede atmosfære, som skinner igennem lige fra personalet i banken til dem, der giver dig et stempel i passet. Den Dominikanske Republik tilbyder luksushoteller med en udsøgt service og restauranter, der serverer den mest fantastiske gourmetmad. Her kan du få lov til at spise hummer og skaldyr ad libitum, nyde en saftig mør bøf, spise dig mæt i lækre eksotiske frugter og forsøge at komme igennem det store udvalg af grøntsager, tilbehør og desserter. Har du lyst til spændende oplevelser, arrangeres der bl.a. ture til kakao- og kaffeplantager, svømning i havet med delfiner & heldagstur til hovedstanden Santo Domingo, grundlagt af Columbus’ bror. Du kan også opleve naturen og stranden langs det caribiske hav fra hesteryg eller hvad med dybhavsfiskeri. Ultimativt kan du blive forkælet i hotellernes Spa og Helsecentre. Den Dominikanske Republik har det hele. Ring og hør nærmere, kom forbi vores bureau eller besøg vores hjemmeside.

www.tiffanytours.dk

image001 copy

Under den afrikanske stjernehimmel

Turen går til Itinerary i Namibia/Botswana – Brandstrup Travel byder på en 3 dages Chobe Safari. Ved ankomsten til Kasane lufthavn vil du blive mødt og efterfølgende præsenteret for din lodge. Der vil være mulighed for at tage direkte på bådcruise og nyde naturen. Du kan også besøge Botswanas næststørste nationalpark, Chobe National Park. Parken er hjemsted for den største koncentration af vildt på det afrikanske kontinent. Dens unikke overflod af dyreliv og den sande afrikanske natur er ensbetyd- ende med en safarioplevelse for livet. Oplevelsen er af en helt særlig art, hvor du kommer fantastisk tæt på det autentiske og vilde dyreliv. Turen giver dig mulighed for at tilbringe en uforglemmelig nat under den afrikanske stjernehimmel med alle dens lyde. Nationalparken er i øvrigt tæt beliggende ved Victoria Falls. Pris pr. person for 3 dage 3.500 kr.

www.brandstrup.dk

 

CareUdland_DSC00558

 

Drømmen om Monaco eller om Sydfrankrig, Solkysten, England, Schweiz eller noget helt sjette. Mange danskere får lyst til at give den gas og opleve nogle år i udlandet, f.eks. når de holder op med at være erhvervsaktive. Det kræver bare lidt planlægning – ikke mindst skatteteknisk – og det har Michael Nielsen forstand på. Selv har Michael Nielsen fra Care Udland forelsket sig i den lille klat land ved Rivieraen, der udgør den selvstændige stat Monaco

 

Monaco er sjovt nok overset af de fleste danskere, siger han. – Mange tror, at det kun er for milliardærer og casino-turister. Selvfølgelig er der mange velhavere, men fælles er, at alle er ekstremt venlige og imødekommende for tilflyttere, ikke mindst monegaskerne i supermarkedet, på caféen mv. Samt en temmelig stor politistyrke, der sikrer, at fyrstendømmet stort set ingen kriminalitet oplever. For en dansker vil det føles lidt som at flytte til Korsbæk.

Hvor vil du bo?

At bo i Monaco kan selvfølgelig også være en skattemæssig fordel, men Michael Nielsen understreger, at hvis man vil nyde sit otium under sydens sol eller i den internationale atmosfære i London, så skal man først og fremmest gøre det, fordi man ønsker at opleve det land.

– Hvis folk spørger mig, hvor de skal betale den laveste skat, svarer jeg gerne ved at spørge, hvor de gerne vil bo, fortæller Michael Nielsen. – Ud fra det kan jeg anbefale den strategi, der bedst kan betale sig for flytningen rent skattemæssigt.

Vejledning, ikke skatteunddragelse

Han understreger, at det ikke handler om skatteunddragelse ved ulovligt at flytte aktiviteter til et andet land, mens man bliver boende i Danmark. Man skal selvfølgelig betale skat i det land, hvor man bor. Enten det er Danmark, Sverige, Luxembourg eller Malaysia. Og i alle lande har man en exit-skat, eller populært sagt ’lågeskat’, hvor man afregner ved ’havelågen’, når man forlader et land.

Tanke på fremtiden

– Det kan betale sig at tænke fremad, siger Michael Nielsen. – Det gælder f.eks. om man skal afhænde sin virksomhed før eller efter, at man forlader Danmark, og hvordan reglerne er, hvis man en dag vil herhjem igen. Det er slet ikke usædvanligt, når man har haft 10-15 gode år i udlandet og måske mister sin ægtefælle eller blot vil bo tættere ved børn og børnebørn.

Over 20 års erfaring

Care Udland har specialiseret sig i at rådgive om alle disse forhold. Reelt og legalt. Michael Nielsen har gennem mere end 20 års arbejde på området omfattende viden om ikke blot om de danske regler, men også om skattereglerne i Frankrig, Spanien, Luxembourg, Schweiz, England, Sverige, Monaco (der er dog skat på visse indtægter i Monaco, men den kan reduceres på forskellig vis) og Malaysia. For andre landes vedkommende henviser han gerne til kolleger.

Bog på vej …

Michael Nielsen udkommer snart med en bog om forholdene i Monaco. Læs mere på monacotax.com

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Har De overvejelser om flytning til udlandet, eller bor De allerede i udlandet, og vil have en vurdering af, hvordan Deres økonomiske situation kan optimeres, er der en god grund til at booke et møde med Michael Nielsen.

 
Care Udland
Vedbæk Strandvej 350
2950 Vedbæk
Tlf.: 70 23 90 90
www.careudland.dk 

CareUdland_H0100 kopi

 

Care_Udland_DSC03095

 

CareUdland_DSCN1745

 

CareUdland_DSC02198

 

CareUdland_DSC02224

 

CareUdland_DSC02227

 

CareUdland_DSC03010

 

CareUdland_DSC00209

 

 

 

 

 

Art_Hawaii_Rejser_2

Rejsen, hele 12 timers tidsforskel væk, ér lang, især når man netop er landet i Los Angeles og kun er halvvejs. Det er dog det hele værd. Hawaii er lidt af en drøm og med lidt planlægning kan drømme sagtens blive til virkelighed. På Hawaii’s mange øer bevæger man sig gennem Honolulus storby stemning og minder fra anden verdenskrig ved Pearl Harbor til Mauis mange tropiske vandfald og forhistoriske dale, du kun ser fra en helikopter. Husk vandrestøvler, så du kan kæmpe dig gennem regnskov til tårnhøje, frådende vandfald, samt badetøj så du kan kaste dig i bølgen på endeløse strande, den ene smukkere end den anden – og til når du skal svømme med havskildpadder omkring øen Molokini.

Overnatning

Hawaii er turisternes paradis. Der er hoteller og resorts alle vegne og i alle prisklasser. Alt efter hvad dine behov er, kan de store velkendte hotelkæder bestemt være at foretrække, men samtidig kan også mindre kendte være mindst ligeså gode. På både Maui og O’ahu finder du Marriott, Sheraton og mange flere – vi har udvalgt to af de lækreste.

Art_TurtleBay_Hawaii_Rejser

Turtle Bay Resort

Turtle Bay Resort ligger på O’ahus nordkyst, lang væk fra Waikiki og de mange tusinder af turister. Så har du brug for at kunne trække vejret, slappe af mellem udflugter og bare nyde udsigten over Stillehavet er Turtle Bay Resort dit sted.

www.turtlebayresort.com

Art_Hawaii_Hoteller_rejser

Sheraton Maui

Sheraton Maui er det sidste hotel langs den uendelige Kaanapali strand. Her ligger hotelkæderne som perler på en snor, så det føles rart, at være en lille smule afsides trods alt. Her kan du flere gange om ugen opleve en spektakulær Luau – en oplevelse for hele familien.

www.sheraton-maui.com

Art_Hawaii_Rejser_Oahu_Honolulu

O’ahu

Bedre end rummet

Hvis du vil opleve en skarpere nattehimmel end den der er projiceret i kuplen af Bishop Museums J. Watumull Planetariet, skal du helt ud i rummet. I planetariet finder du verdens bedste stjerne maskiner, som projicerer the skarpeste, mest realistiske udsigt af verdensrummet.
www.bishopmuseum.org

Spis med manér

Ala Moana Center gemmer på utallige amerikanske brand butikker, men gemmer også på Vintage Cave, en mad og vin oplevelse langt udover det sædvanlige. Her får du en 17 retters menu, som inkluderer: frisk fisk, fra den daglige levering fra Tokyos Tsukiji Fiske Marked, oksebøffer fra Four Story Hill Farm i Pennsylvanien og Osetra caviar fra det Kaspiske hav. www.vintagecave.com

Honolulu fra toppen

Turen op af de mere end 1000 trappetrin til toppen af Koko Head, er ikke for folk uden kondi. Spænd kondiskoene og få hjertet til at slå på den noget stejle tur op mod toppen. Alle kan med lidt vilje klare turen til toppen, en perfekt måde at få lidt træning ind i ferien på – og udsigten er alle anstrengelserne værd. Tillad dig selv en tur forbi den nærliggende Jamba Juice, når du har klaret turen.

Art_Hawaii_Rejser_RedSandBeach

Maui

Smukke 600 sving

Hana Highway er kendt som vejen med de mere end 600 sving, i alt 109 kilometer fra Kahului til Hana. Med sukkerroemarker på den din højre side og Stillehavet på din venstre er køreturen alt andet end kedelig. På ruten skal du hike til Na’ili’ili Haeles tre vandfald, som ikke er helt nemt tilgængelige, en snoet vej gennem et tæt bambuskrat. Smid skoene og i springvandspoolen midt i bambusskoven. Kør videre, hele oplevelsen af Hana Highway er de mange stop du hele tiden har lyst til at lave. Når du når Hana, skal du finde vejen til stranden, Kaihalulu, også kaldet Red Sand Beach. Ikke den nemmest tilgængelig strand, men den murstensrøde strand er hele hiketuren værd. Turen rundt om resten af øen er mindst ligeså spændende!

Højt at flyve

Hvis man nogensinde skal prøve at flyve i helikopter, så er det her. Oplev West Maui og naboøen Molokai, fra luften. Med lidt charme kan du sikkert få de bedste pladser, forsædet. Her er plads til to med fuld panoramaudsigt. Det smukke azurblå hav, nogle af verdens højeste vandfald, klippeskrænter og hvis du er heldig pukkelhvaler, set fra oven, er med til at gøre de 50 minutter til en oplevelse i luften du aldrig vil glemme. www.mauiactivities.com

Svøm som en fisk

Kan du bare tage et par enkle svømmetag, så skal en tur under havets overflade også være en del af din rejsecheckliste. Med et par dages planlægning, kan du stå tidligt op og stige om bord på en kæmpe båd med ca. 50 andre glade mennesker. Molokini er en lille halvmåneformet ø med perfekt snorkelfarvand. 6 timer på havet med sejltur, morgenmad, frokost og masser af tid til snorkling er en perfekt måde at bruge en dag på – og endnu bedre, hvis du er heldig at tilkæmpe dig en plads på det øverst dæk med 360 graders udsigt og masser af sol. www.mauiactivities.com

—————————————————————————————————————————–

Art_Hawaii_Rejser_1

Hawaii

Hawaii er verdens mest isolerede større øgruppe, mere end 4000 kilometer fra nærmeste fastland og 11.000 kilometer fra Danmark. Hawaii er den nyeste af USA 50 stater og den eneste stat, som kun er øer. Hawaiis forskelligartede natur, varme tropiske klima, uendelig mange offentlige strande, oceaniske omgivelser og aktive vulkaner gør det til en populær destination for turister, surfere, biologer, og vulkanologer. 

Her er bosat ca. 1,4 millioner mennesker, hvoraf de fleste bor i Honolulu. Honolulu er den største by og hovedstaden. Honolulu ligger på øen O’ahu og er et turistmål for mennesker verden over, hvor stranden Waikiki nok er et af de største trækplastre.

Pakkerejser tilbydes bl.a af Nyhavn Rejser til 15.000 kr. per person for ni dage inkl. fly, ophold og billeje.

 

 

 

Jeg husker stadig min første gang. Det var meget impulsivt. Jeg var 21. Jeg stod med min kæmpe kuffert på Victoria Station, helt alene. Det var samtidig første gang jeg rejste på egen hånd. Siden er det blevet til mange, mange weekender og dage i min europæiske favoritby. London er en by du aldrig kan få nok af – i hvert fald hvis du, som jeg, elsker den! Uanset årstid, så kommer du ikke hjem uden en rygsæk fuld af oplevelser. London er en af de mest multikulturelle byer i den industrialiserede verden, idet der tales mere end 300 sprog blandt mere end 50 etniske grupper. Mange af grupperne har samlet sig i hver sin bydel, hvor deres tilstedeværelse er synlig i blandt andet udvalget af butikker og spisesteder, det er f.eks. altid lidt af en oplevelse at gå gennem China Town.

london7

Mit london

www.nordstromstudio.com

Sofie Nordstrøm er indretningsarkitekt. Hun har tidligere arbejdet på tværs af forskellige funktioner inden for branchen, og har for nylig etableret Nordstrom Studio, som er en interiør design virksomhed med fokus på high-end internationale boligprojekter.

Sofie har boet i London siden 2010 og udvælger hér sine 3 yndlingssteder.:

1. Kaffiene er favorit kaffebaren. Den australsk ejet kaffebar tiltrækker en del kreative folk. De er på fornavn med de fleste og serverer byens bedste kaffe.

2. London har ikke mange roof top barer, nok på grund af det noget skiftende vejr, men når solen er fremme, så er Aqua stedet til sommer cocktails. Perfekt udsigt over Soho og Mayfair.

3. Hold øje med udstillingerne hos Saathci Gallery. Gå også på opdagelse i området omkring galleriet i de mange små butikker.

london

Must-See’s …

Shoreditch

De populære bydele i London skifter hele tiden – på ganske kort tid er Shoreditch i Østlondon blevet et af de mest trendy områder at hænge ud. Bydelen er på ingen måde snobbet, her er man den man er og værdierne er stadig på økologien og det gode liv. Shoreditch er hipt, restauranter, gallerier, små butikker blomstre op over alt. Brug hellere weekenden i Shoreditch i stedet for Central London.

Afternoon Tea

Jeg er stor tilhænger af Afternoon Tea – det er hele atmosfæren omkring ritualet, der tænder mig. Champagne, the, sandwich og små kager, det perfekte eftermiddagsmåltid. Vil du opleve de legendariske steder som The Ritz, Claridge’s Hotel og Soho Hotel er det en god idé at booke i forvejen. Afternoon Tea er bestemt heller ikke kun for kvinder, Sanctum Hotel er lidt af et rock star hotel, og deres Gentleman’s Afternoon Tea er værd at prøve – også for kvinder!

Marylebone Village

Undgå Oxford Street – gaden er fyldt med turister og butikker, som du alligevel kan finde i København. Gå hellere på opdagelse i Marylebone Village kun 10 minutter væk. Her finder du små butikker, deli barer (de bedste fisk, ost og vin barer i byen) og en stor Conran Shop. I Marylebone finder du mange smukke victorianske byhuse i den oprindelige byggestil.

london1 london3

Spisesteder …

1. Brunswick House

www.brunswickhouse.co Brunswick House er en af de attraktive bygninger, som du kan gå forbi igen og igen uden egentlig at lægge mærke til den. Den korte og enkle måde at beskrive Brunswick House Cafe på … er perfektion!

2. NOPI

www.nopi-restaurant.com

NOPI er et brasserie med et twist. Her serverer de retter, store nok til at dele, med referencer til Mellemøsten og Asien. Nopi tog London med storm, da de åbnede og er et fortrukken spise- sted for rigtig mange af de lokale indbyggere.

3. Dukes Hotel

www.dukeshotel.com

Du skal tage på Dukes Hotel for at besøge deres bar. Den er legen- darisk. Og kendt for deres formidable mar-tinis. Baren skulle eftersigende være stedet hvor Ian Flemming fik idéen til ”Shaken, not stirred”