Her er man sig selv nærmest

,

Eskilsø er ren idyl med mange landskaber. Erik Jensen bor med sin familie på øen, som ejes af en naturbevarende fond. Også børnene trives i pagt med naturen og med sejladsen i jolle for at komme i skole. På den øde ø gælder det om at have sportsånd og gå til udfordringerne med en kreativ indstilling. Her kommer hverken Falck eller brandvæsenet og redder én, når havnen oversvømmes, eller taget blæser af i en storm!

 

FET_Fodpåegenø_Ø_Privatejede_Øer_Øhistorie_Eskilsø_20150925_100319

Der er fire søer på Eskilsø. Et par af dem har ind til for nylig været drænet til dyrkning, blandt andet denne mod sydøst.

 

For fem år siden boede Maiken og Erik Jensen i et villakvarter i Horns- Herred sammen med deres fem børn. Han arbejdede som servicemontør og hun på fabrik. En dag blev han bedt om at reparere et oliefyr på Eskilsø i Roskilde Fjord og faldt straks for øen. Til sin kunde på Eskilsø sagde han, at hvis der blev mulighed for at få en bolig på øen, var han meget interesseret. Skæbnen ville, at beboerne i øens ene og største hus skulle fraflytte. På den måde blev Erik Jensen og familien tilbudt lejemålet af fonden, som ejer Eskilsø.

I dag er familien på fem (de to ældste børn er flyttet hjemmefra) eneste beboere på øen sammen med en beboer i nabohuset. Hjemmet er en forpagterbolig fra 1929 til den gård, der tidligere lå på øen. Her lever familien i pagt med naturen, men også med udfordringer på grund af vind og vejr:

”Før boede vi i et typisk parcelhuskvarter, hvor vi ikke havde så megen kontakt med andre i kvarteret. Vi skal aldrig tilbage til sådan et sted. Selv om vi bor øde her på øen, taler vi med mange flere lystfiskere, fuglekiggere, turister og lokale, vi møder på Sjælland, når børnene skal til skole og hjem igen.

Oprindeligt kommer Erik Jensen fra Fredericia. Han har arbejdet mange steder, blandt andet en del år på Færøerne, hvor han mødte sin hustru. Hun boede dog på en af de større øer, så småøer er noget nyt for begge. I dag er hun hjemmegående, mens han er styrmand på Omø-færgen. Han arbejder 24 timer ad gangen og har så fri i to døgn.

At være behjælpelig med naturgenopretning er egentlig ikke en del af kontrakten for familien, som hver dag sejler de tre børn på 9, 11 og 15 år til Sjælland og derefter kører dem med bil til skolen i Skibby. Men det blev hurtigt en del af livet at hjælpe med at oprette stisystemer, udtynde naturhegn, rydde op og pleje terrænet. Det vil i realiteten sige at holde uønskede buske, træer og planter nede. Ikke med sprøjtning, men ved at slå, grave og trække (med kæder og traktor) og få køer og får til at afgræsse de uønskede vækster. Hjælp til arbejdet får fonden, som ejer øen, og Erik Jensen af frivillige fra en lokalafdeling af Danmarks Naturfredningsforening. Mod bespisning hjælper de frivillige – i al slags vejr – med til at rydde områder for krat af vilde roser, hyld og tjørn samt invasive vækster.

 

Alle naturtyper

På Eskilsø er foruden ruinen af et munkekloster fra 1100-tallet mange idylliske landskabstyper.

Her er hele fire søer og flere tidligere mergelgrave med selvsåede træer og opfyld af sten fjernet fra markerne, dengang øen stadig blev dyrket med korn. Her er også højdedrag, dale, strandenge og afmærkede stier for de små 2000 turister, som hvert år lægger vejen forbi efter at have aftalt sejlads med Erik Jensen. Kajakroere finder også ind men må kun gå i land ved havnen, da strandengene med ynglefugle er fredede.

”Vi går ofte tur på stierne for at tilse dyr og natur. De første år satte vi os med termokande eller grillede på en skråning med smuk udsigt, men det er ikke blevet til så meget på det seneste. For der er altid så meget praktisk at gøre,” fortæller Erik Jensen.

Den bedste egenskab ved ham som øboer er hans evne som problemknuser, der kan klare samtlige håndværk og udfordringer i kølvandet på naturens og vejrets luner:

”Det fascinerende ved at bo på en lille ø er naturen, som man har direkte forbindelse til. Vi har en interesse for øen og følelser for stedet, som vi gerne vil gøre noget godt for og passe på,” forklarer Erik Jensen, mens Maiken Jensen supplerer:

”Der er ikke nogen særlig forskel på at bo her og for enden af en grussti et andet sted. Men der er sejlturen mellem os og den større ø Sjælland, som gør det hele lidt mere besværligt”.

For børnenes kammerater er det meget eksotisk, at familien bor på en mindre ø. Nogen spørger sågar, hvordan husene ser ud, som var de anderledes end andet dansk byggeri. Kammeraterne overnatter, når de er på besøg og lader sig gerne drage ind i en verden af natur og dyr integreret i hverdagen.

”Vores børn har det generelt godt med at bo på øen. Især bruger den ældste datter, der som os andre er naturmenneske, stedet til udeliv blandt andet på hesteryg. Men det kan da ske, at børnene føler sig lidt afsondrede, når de ikke på egen hånd kan cykle til kammerater”, fortæller Maiken Jensen.

 

Må hjælpe sig selv

Ulemper ved ølivet er besværet ved at være på forkant med vejrudsigten og at strande på grund af lavvande med for lidt vand i fjorden.  Storme som Bodil har også været en udfordring: Tagplader på ejendommens stald måtte fastgøres med wires. Og da havnen blev oversvømmet og beskadiget, måtte Erik Jensen selv i krig med at reparere. Om vinteren skal der desuden holdes isfrit ved jævnlige sejladser for at skabe røre i vandet ud for øen og ved anløbsbroen på Sjælland.

”Vi må være kreative og parate til ad hoc-løsninger. Vi kan ikke ringe til Falck eller brandvæsenet og vente på hjælp. I de perioder hvor jeg har været væk flere uger ad gangen, stod Maiken med tingene selv. Over telefon har jeg guided hende igennem blandt andet reparation af en dryppende vandhane i kælderen og manglende strøm i huset. Sådan bliver man nødt til at have sportsånd og ikke være sart anlagt, når man bor herude”, forklarer Erik Jensen.

Interesserede kan se på www.eskilsø1.dkhvorfra overfart fra Skovbroen kan arrangeres.

 

FET_Fodpåegenø_Ø_Privatejede_Øer_Øhistorie_Eskilsø_20150925_103436

 

FET_Fodpåegenø_Ø_Privatejede_Øer_Øhistorie_Eskilsø_IMG_1291

Maiken og Erik Jensen bor til leje i den tidligere forpagterbolig fra 1929. Tre ud af deres fem børn bor der også.  

 

FET_Fodpåegenø_Ø_Privatejede_Øer_Øhistorie_Eskilsø_20150925_095330

Lokale jægere fra Jyllinge kommer jævnligt på øen for at regulere ræven, der tager æg og fugleunger fra rederne. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Munkenes gamle ø

Med sine 1,4 km2 er Eskilsø den største ø i Roskilde Fjord. Øen er ejet af Struckmanns Naturfredningsfond, som for 30 år siden erhvervede sig øen for 1,8 million kr. af Selsø og Lindholm Godser. Øen har tidligere været dyrket og beboet af bønder. Men efter at en gård brændte i 1969, har stedet været dyrket af forpagtere ude fra. Dyrkningen ophørte for ti år siden, og i dag har en landmand 120 kvier gående på græs i sommer-halvåret som en del af naturplejen.  Otte får med lam afgræsser også øen. De tilhører familien Jensen, som i fem år har boet til leje i den tidligere forpagterbolig med tilhørende stald. I et andet hus, en tidligere fodermesterbolig, bor en anden beboer. Eskilsø er et morænelandskab på hævet havbund fra istiden med det højeste punkt på 12 meter over havet.

På Eskilsø findes ruinen efter kirken til et Augustiner-  kloster fra 1100-tallet, der cirka år 1175 blev flyttet til Æbelholt vest for Hillerød af Abbed Vilhelm. Sten fra klostret blev genbrugt til øens lille havn, hvortil man sejler fra Skovbroen ved Sønderby i Hornsherred. Planter fra munkenes køkken- og urtehaver ses stadig på øen – blandt andet Kongelys, Tandbæger, Glat Burre og Bulmeurt. Øen blev fredet for 30 år siden, og de seneste fem år er naturgenopretningen intensiveret ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Eskilsø har et rigt fugleliv, og jagt på vandfugle har været forbudt siden 1996.

Kilde: Gyldendals Leksikon, Wikipedia m.fl.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….