En station med liv skaber tryghed

I dag sælges mere end ni ud af ti togbilletter elektronisk, hvilket har gjort de gamle billetsalg på stationerne overflødige. Der er billetsalg på de største strategisk placerede stationer i blandt andet København og Århus. Desuden sælges billetter fra de 7Eleven-kiosker, som drives på franchise-basis på flere stationer, dog ikke længere Charlottenlund.  

Mens flere engang så livlige stationer står tomme rundt om i landet, har DSB succes med at udleje tomme lokaler på Kystbanestrækningen, hvor der ikke længere er brug for billetsalg. Charlottenlund Station er en af dem, og her er både kontorer, bager, kulturhus og snart også is- og blomsterbutik til afløsning for en cykelhandler  

En øde og forladt station skaber utryghed. Derfor har DSB for år tilbage, da køb af billetter og togkort online blev det normale, valgt at leje tomme lokaler i stationsbygninger ud til erhverv. Sådan er det også sket med succes på Charlottenlund Station lige som 10 andre stationer på Kystbanens strækning, hvor der hvert år færdes 10 millioner rejsende. Snart afløses en mangeårig cykelhandel på stationen med en is- og blomsterbutik. Den åbner sandsynligvis til foråret efter en renovering af lokalerne. På den anden side af perronen er en pavillon, hvor ”verdens mindste forsamlingshus” med et kulturelt oplevelsesrum er ved at blive sat i stand og allerede har haft åbningsevent med deltagelse af borgere og borgmester. I den nu fuldt udlejede station findes i forvejen kontorfællesskabet Voxeværket, den lokale AOF-afdeling, hvor der før var en 7Eleven-kiosk, og i stationens gamle pakhus findes en bager med udendørs servering om sommeren. 

DSB lejer sine stationer over hele landet ud på markedsvilkår og lægger vægt på, at lokalerne ikke står tomme og uopvarmede hen med senere ekstra vedligeholdelse som resultat. Når lokalerne først er lejet ud, kommer der liv og lys. Og sådan er det på mange af landets 300 DSB-stationer, som indeholder cafeer, take away, kiosker, gallerier, liberalt erhverv og sågar en psykologpraksis på overetagen af Holstebro station.  Det sker også, at DSB skiller sig af med stationsbygninger til boliger eller andet formål som det for nylig med salget af en landlig stationsbygning i Gelsted på Vestfyn. Da DSB i 2015 startede projektet med udlejning, bar der 60 tomme eller halvtomme stationer. Siden er de fleste, som primært ligger uden for Københavnsområdet, lejet ud.  

Jernbane i rivende udvikling 

Charlottenlund Station på Kystbanen, som tidligere blev kaldt Klampenborg-banen, blev taget i brug ved banens indvielse i 1863. Den oprindelige station lå som den nuværende ved sporenes vestside og var tegnet af V.C.H. Wolf, der stod bag de øvrige stationer mellem Hellerup og Klampenborg. Jernbanen var med til at udvikle området med landliggere og siden fastboere, som pendlede til arbejde i København. Ved anlæggelsen af banens andet hovedspor blev stationen i 1876 udvidet med fire fag mod syd til godsekspedition, dragerbolig og detention til højrøstede(!) udflugtsrejsende. På banens østside blev opført billetkontor og et langt halvtag langs perronen. Som led i anlæggelsen af Kystbanen videre mod nord blev stationsbygningen revet ned i 1897 og den nuværende opført. Den er tegnet af Thomas Arboe og stod færdig to år senere.  

Charlottenlund var omkring århundredeskiftet en udpræget villaby med mange udflugtsrejsende fra hovedstaden til skov, strand og beværtninger. Da var salget af billetter fra stationen 656.000 billetter. I 1915-16 blev anlagt en fodgængertunnel mellem østre og vestre stationsforplads til afløsning for en farlig overgang ved den tiltagende jernbanetrafik. Nedgangene lå i to trappehuse tegnet af den legendariske DSB-arkitekt Heinrich Wenck. De blev senere fjernet i forbindelse med stationens videre udvikling blandt andet med en forlænget perrontunnel og opførelse af en ottekantet pavillon med ventesal, billetsalg og rejsegodsekspedition. I 1922-23 blev jernbaneoverskæringen erstattet af den viadukt, der fører Jægersborg Allé over banen.