Naturpark kun 20 km fra Rådhuspladsen

Søllerød Naturpark strækker sig over et 200 hektar stort område fra Søllerød Kirkeskov i syd til Høje Sandbjerg i nord. Her er mange landskaber på ét sted med græssende husdyr på overdrev, istidslandskaber, vandløb, skov med slugter og blandede træer samt en historisk gård og et koloni-haveområde inde midt i det hele.

 

FET_Søllerød_Naturpark.4

 

Kun en snes kilometer fra Københavns larmende centrum kan Søllerøds borgere og mange andre opleve et idyllisk og stille naturområde med skov, marker, bakker og stier. Søllerød Naturpark tilbyder muligheder for friluftsliv med åbne vidder og udsigt til overdrev til græsning. Parken strækker sig fra Søllerød Kirkeskov i syd til Høje Sandbjerg i nord, hvor de 85 meter over havet er Rudersdal Kommunes næsthøjeste punkt (Maglebjerg i Rude Skov er højest). Flere steder i naturparken er der i øvrigt terrænspring på over 30 meter.

Det fredede Rygård Overdrev med græssende køer og heste er opkaldt efter gården midt i området. Dens ældste bygninger dateres tilbage til 1700-tallet og blev restaureret af arkitekt Palle Suenson, som var ejer i 47 år fra 1940. Det var også Suenson, som tog initiativ til at åbne området for offentligheden. En del af Søllerød Naturpark bliver i øvrigt brugt til at dyrke vinterfoder af økologisk havre til hjortene i Jægersborg Dyrehave. 

I parkens sydlige del mellem Søllerød og Øverød ligger Søllerød Kirkeskov. Oprindeligt tilhørte skovens 47 hektarer kuperet terræn kirken. Her er de ældste træer 120 år, og gennem skoven løber en ådal dannet for 10.000 år siden, da isen smeltede under sidste istid. Det meget bakkede terræn gør skoven interessant at færdes i. 

Kig ind i fremtidens skov

Vandløbene i Søllerød Naturpark er et kapitel for sig: Et løb følger Attemosevej, hvilket betyder, at vand fra Kalvemosen løber mod vest til Indre Sø, før det fortsætter ud i Søllerød Sø. Samtidig bliver vand fra østsiden af vejen samlet i Kikhanerenden og fortsætter ud i Øresund. Et andet træbevokset område er den mindre Rygård Fredskov lidt længere mod nord. Her kan man få en fornemmelse af, hvordan fremtidens danske skove kommer til at tage sig ud med mange forskellige træer i alle aldre på ét sted og med levesteder for dyr og planter. Mod nord giver Høje Sandbjerg kig til Øresund og helt til Hven ovre mod øst. 

Adgang til Søllerød Naturpark kan ske fra Øverødvej, Gl. Holtevej, Høje Sandbjergvej og Rude Skov. På Gl. Holtevej lige syd for Høje Sandbjergvej findes en P-plads. Midt i naturparken ligger en haveforening med 62 andelshavehuse, som jævnligt sættes til salg hos mæglerne. Adgang til Haveforeningen Solpletten, som den hedder, sker fra Øverødvej 175 i Holte.

 

FET_Søllerød_Naturpark_3

Både vild og trimmet natur, husdyr og vilde dyr findes i Søllerød Naturpark mellem Søllerød Kirkeskov og Høje Sandbjerg.

FET_Søllerød_Naturpark_Søllerød-Naturpark-1

FET_Søllerød_Naturpark_5