Sommerbolig på en øde ø?

Arvingerne efter Erik Tingleff Larsen, som købte Hesselø af F. L. Schmidt for 20 år siden, ejer et unikt og isoleret stykke dansk natur ude i Kattegat at tilbringe ferierne på.

Fra Heatherhill mellem Rågeleje og Vejby, fra den store udsigtsbakke i udkanten af Tisvilde Hegn og fra kysten i Hundested kan Hesselø ses ganske fint i klart vejr. Øen knap 30 km nord for Sjælland ligger 20 meter over havet, hvilket gør landstykket på 1,5 km i længden og 700 meter i bredden til et markant syn. Hesselø er bevokset med en del skov, som gør silhuetten endnu tydeligere. Det er et af de mest isolerede steder i Danmark her i Kattegat syd for Anholt.

Hesseløs nuværende ejere Tina og Thomas Munkholm Larsen er børn af den tidligere og nu afdøde Erik Tingleff Larsen, som med sit firma Weibel Scientific i Allerød købte øen i 2002. De er ikke vendt tilbage efter Liebhaverboligens forespørgsel om besøg på øen og interview om at have ”sommerhus” på et så usædvanligt sted. Oprindelig ejede F. L. Schmidt-koncernen øen til ferieområde og jagt til udvalgte medarbejdere. Salget i 2002 til Weibel Scientific og Erik Tingleff Larsen skete angiveligt for 12,5 millioner kr.

På Hesselø fik hofjægermester Emil von Holstein-Ratlou opført en villa og sat dyr ud til jagt. Han fik også importeret eksotiske dyr til øen som skildpadder, påfugle, dværgkænguruer og kasuarer, en art strudsefugl.

Hesselø er en del af Halsnæs Kommune og strækker sig over knapt en kvadratkilometer. På øen boede i 1955 16 personer, men siden 2005 har stedet været ubeboet efter tidligere blandt andet at have været dyrket som landbrug med tilhørende gård. I dag tager fredede spættede sæler ophold på øens tre km lange stenrev, hvor man ikke må færdes mellem 15. april og 30. september.  Uden for den periode må sejlere gå i land men kun tage ophold på stranden i under et døgn. Derved går de glip af at opleve den privatejede øs herligheder med skove, søer, moser, enge og gamle bjælkehuse tegnet af Martin Nyrup, som var arkitekten bag Københavns Rådhus. På øen driver Danmarks Meteorologiske Institut en vejrstation, og der findes også en primitiv kirkegård for skibbrudne, som i tidligere tider drev i land.

Vindmøllepark i 2029

Folketinget har besluttet, at Hesselø Havvindmøllepark i Kattegat nord for Sjælland skal stå færdig ved udgangen af 2029. Parken skal yde mellem 800 og 1.200 Megawatt. Strømmen skal leveres til elnettet via et tilslutningspunkt i Hovegård 50 km fra Sjællands kyst.

Foruden mennesker, som ferierer på øen, lever der dådyr og kvæg som afgræsser arealerne med enge og krat, så det hele ikke springer i skov på det i øvrigt regnfattige og solrige miljø. Selve Hesselø er ikke fredet, men det er havet rundt og de lange stenrev mod nord- og sydvest. Udover at det er forbudt at betræde revene, må man desuden hverken fange eller jage dyr eller indsamle fugleæg. Fredningerne af farvandet omkring øen har siden 1951 været udlagt som videnskabelige reservater med flere restriktioner især af hensyn til sælerne.

Enblomstret fladbælg hedder urten, som trives i det solrige og regnfattige klima på Hesselø.

Farlige stengrunde

For at lede sejlende uden om øens mange farlige stengrunde blev der tidligt opført et fyr på Hesselø. Det første fyr var et beskedent tårn fra 1841 med roterende spejlapparat. Det nuværende 23 meter høje fyrtårn i hvidt er fra 1865 og blev automatiseret i 1902.

Hesselø oplevede stor opmærksomhed i forbindelse med et verbalt søslag, da Danmark og Sverige blev uenige om grænsedragningen og dermed A. P. Møllers olieeftersøgning nordøst for Hesselø i juni 1983. Bølgerne gik højt mellem den danske statsminister Poul Schlüter og svenske Oluf Palme. Striden endte i september samme år med enighed om, at Hesselø såvel som Anholt, Læsø og Bornholm fik såkaldt fuld vægt, når grænselinjen for kontinentalsokkel og fiskerizoner skulle trækkes i fremtiden.

I 2003 satte øens daværende ejer – Erik Tingleff Larsen som var hovedaktionær i Weibel Scientific i Allerød – en række anlægsarbejder som blandt andet havn og landingsbane i værk uden at have søgt tilladelse. Herved blev nogle arkæologiske mindesmærker og naturområder helt eller delvist ødelagt, og firmaet blev i 2006 idømt en bøde og fik påbud om at føre forandringerne tilbage til oprindelig stand.

Spættede sæler holder til på et langt rev på Hesseløs nordvestlige side. Derfor må sejlere ikke lægge til og færdes på revet i sommerhalvåret.

Hesselø har været kendt siden 1200-tallet, og betydningen af navnet er forbundet med ”vand” og ”hasselkrat”. Tidligere hed øen Esæl ”sælernes ø”.

Hesseløs 0, 71 privatejede kvadratkilometer består af varieret natur med skov, enge, søer, moser og høje. Her er også et 24 meter højt fyrtårn og flere bjælkehuse tegnet af Martin Nyrup, skaberen af Københavns Rådhus.

På Hesselø findes en primitiv kirkegård for skibbrudne, som i gamle dage drev i land.