Stråtag på sommerhuse?

Stråtag efterspørges ind i mellem til nybyggeri af blandt andet sommerhuse. Men det er også et naturligt valg til ældre bygninger, hvor tagtypen kulturhistorisk hører hjemme.

I Vestjylland siges sommerhuse at kunne indbringe ti procent mere i leje hos tyskerne, hvis det er et hus med stråtag. Tyske turister synes om stemningen ved netop den tagtype, fortæller kommunikationschef Jørgen Kaarup fra Stråtagets Kontor, som Tækkelauget under Dansk Industri og Sammenslutningen af Tækkemestre står bag. Kontoret arbejder på at øge brugen af stråtag i nybyggeri og bevare tagtypen på bygninger, hvor det kulturhistorisk hører hjemme.

I Nordsjælland er udlejningen af store nybyggede sommerhuse med stråtag til tyskere mere begrænset. Men flere sommerhusejere ved Nordkysten efterspørger alligevel stråtage til deres sommerhuse. Både hvis huset er af lidt ældre dato og ligger for eksempel i Liseleje, Tibirke eller Tisvildeleje men også på nybyggede sommerhuse. Dér kan stråtag være en mulighed som et ekstra bidrag til idyllen og med bæredygtighed som sidegevinst.

Foruden de mere traditionelle huse findes der også moderne arkitektur i sommerhuse med stråtag.

I følge Fleming Grøfte, som er tækkemand i Vassingerød ved Allerød, og som jævnligt kaldes til opgaver i Nordkystens sommerhusområder, er der for tiden et-to års ventetid på at få nyt stråtag. Det koster fra 1500-3000 kr. pr. m2 alt inklusive. Spændet i pris opstår, hvis der for eksempel er flere kviste på huset. De fleste ønsker ikke at spare på sikkerhed og siger derfor ja tak til brandsikring under taget. Det giver rabat, når huset skal forsikres:

”I 1940´ne og 50´erne blev stråtage anset for at være noget fattigmandsagtigt, så de blev ofte udskiftet med billigere plader. Mange vælger nu at gå tilbage til stråtag, som har en helt anden status i vore dage”, siger Fleming Grøfte.

Han forklarer, at en tækkemand typisk tækker en halv meter tag i timen. Men præcis hvor længe det tager at få tækket sit tag afhænger blandt andet af, hvor mange mand den enkelte tækkemand sætter på opgaven.

Der er forskellige og lidt teknisk varierende regler for, hvor tæt stråtækte huse må ligge på anden bebyggelse. Det normale er ti meter til skel og vejmidte som beskrevet i bygningsreglementet.

Ældgammel tagtype verden rundt

Stråtag er den ældst kendt tagtype og udbredt for eksempel i vikingetiden, men teknikkerne har udviklet sig gennem tiderne. På grund af brandfaren i tæt bebyggelse blev stråtage i større byer udskiftet med tegl. Stråtag burde faktisk omtales som rørtag, da strå fra marken kun meget sjældent bruges. Det gør rør fra moser, søbredder og fjorde derimod, og de har markant længere holdbarhed – op mod 50 år. Stråtag findes over hele verden og fremgangsmåden er stort set ens for eksempel fra Danmark til Japan og andre lande. Foruden almindelige tagrør kan stråtage også lægges med langhalm fra rug eller med lyng og ålegræs som på Læsø.

Stråtag lægges som andre tage på en konstruktion af spær og lægter. For at holde taget tæt for regn og sne lægges stråene forskudt uden på hinanden og sys eller bindes om lægterne. En ny metode, som nogen tækkemænd bruger, er at skrue tækketråden fast på oversiden af lægten. I dag brandsikres de fleste nye stråtage med en membran af brandisolerende materiale af forskellige bats eller plader. I 1800-tallet dyrkede bønderne ofte hvede eller havrestrå til at tække egne stuehuse og stalde. Deraf kommer det lidt forfejlede udtryk stråtag.

Der findes i dag ifølge BBR-registret kun cirka 42.000 danske huse med stråtag. I 1960´er blev stråtage i mange tilfælde erstattet af billige eternitplader, da det ikke krævede så store forandringer af tagkonstruktionen som til de tungere tegl. Nogen lagde endda plader oven på stråtaget for at gøre udskiftningen hurtig og nem. Af miljømæssige og æstetiske grunde vælger en del husejere at få genetableret stråtag på gamle huse på landet og i ferieområder.

Kun 42.000 danske huse har stråtag. Men flere kommer til ikke mindst i sommerhuskvarterer

Modent til nyt tag? Så vil ejerne af det gamle fritidshus nok også vælge et stråtag næste gang!