På landet midt i byen

,

Idylliske huse med stråtag, bindingsværk, hvide stakitter og lindetræer i forhaverne. Bondebyen i Lyngbys nordlige del er hjem for knap 400 sjæle, som værner om deres charmerende lokalmiljø.

 

FET_Bondebyen_Støvlet-Katrine

Ingen ved, hvorfor Støvlet- Katrines hus, Gammel Lundtoftevej 31, fik sit navn. Hun var nemlig død tre år før, huset blev opført, og kom i øvrigt aldrig i Lyngby.

 

Bondebyen er en hyggelig og idyllisk enklave i et skrånende landskab nord-øst for Lyngby Kirke. Området går fra Lyngby Hovedgade ad Gammel Lundtoftevej til Lundtoftevej tæt på Sorgenfri Slotshave på den anden side af Mølleåen. I kvar-teret er også en tidligere gardin- og tekstilfabrik, som i dag indeholder møbelhuset ILVA og flere andre virksomheder. Området er en af Storkøbenhavns bedst bevarede landsbyer med 350-400 indbyggere. Det er den ældste del af Kongens Lyngby og består af en kerne af gamle gårde. De ejede engang hele landsbyens jord, hvilket kan fornemmes, blandt andet på gårdspladsen til Lindegården på Peter Lunds Vej 8: Den oser af fordums storhed og rigdom, som var karakteristisk for Lyngby-bønderne. Lindegården, der blev drevet som landbrug frem til 1953, er nu kulturhus ejet af borgerne.

Bondebyen består dog af meget mere, som i dag er en charmerende ramme om mange moderne familiers og seniorers liv. De fleste huse er oprindeligt mindre husmandshuse, aftægtsboliger og institutioner, og Bondebyen bærer præg af en senere epoke som arbejderby. Det var i 1890’erne, hvor de lokale indu-strier blomstrede, at de gamle landbrugsbygninger blev omdannet til beboelse. 100 år senere, i 1980’erne, blev Bondebyens miljø og bygninger saneret, og kvarteret blev i al sin velholdte charme både attraktivt og eksklusivt. Et kendt og fredet hus i Bondebyen er Støvlet-Kathrines hus på Gammel Lundtoftevej 31. Hun var en af de farverige skikkelser omkring den sindssyge Kong Christian d. 7. Problemet med fortællingen er bare, at hun døde i 1805, mens huset først blev bygget tre år senere. Desuden færdedes hun aldrig i Lyngby, så hvor husets navn stammer fra, forbliver en uløst gåde!

Andre markante huse er Vilhelminelyst på Høstvej 4, som var forfatter og kvindesagsforkæmper Gyrithe Lemches barndomshjem. I nabohuset på Høstvej 6 boede den kendte jurist Janus Kolderup-Rosenvinge, og landstedet Asylgade 7 var ejet af grosserer J. F. Tutein. Siden 1970 har foreningen Bonde- bylauget arbejdet for bevaring, genskabelse og forbedring af det gamle bymiljø med mange bevaringsværdige bygninger i forskellige kategorier. Senest er kommunen gået i gang med at gendanne et ellers opfyldt gadekær ud for Lindegården på Peter Lunds Vej. Kæret skal fungere som regnvandsmagasin mod oversvømmelser ved kraftig regn.

Projektet ventes færdigt i 2018.

Kilder: Lyngby Turistinformation, Wikipedia, Kulturstedet Lindegården m.fl. 

 

FET_Lyngby_Bondebyen_Lyngby-Skole-Lundtoftevej

Cirka år 1900: Gammel Lundtoftevej med børn foran den daværende Lyngby Skole. I baggrunden købmandsforretningen, hvor der i dag er café.

 

FET_Lyngby_Bondebyen_Lundtoftevej-9-Kirke

Den sydlige del af Bondebyen med kirken set fra Nærumbanens bro over Gammel Lundtoftevej. 

 

FET_Lyngby_Bondebyen_Café-Frk.Friis

Café Frk. Friis drives af Catharina Friis i den gamle købmandsbutik, Nørregade 2. Her er indretningen nostalgisk med opkøb fra en nedlagt café i Ringsted.

 

FET_Lyngby_Bondebyen_Café-Frk.Friis4

FET_Lyngby_Bondebyen_Café-Frk.Friis3

FET_Lyngby_Bondebyen_Café-Frk.Friis2

FET_Lyngby_Bondebyen_Lindegården

Den store gård Lindegården på Peter Lunds Vej 8 var landbrug fra 1800-tallet og frem til 1953. I dag er stedet kulturhus drevet af Bondebyens beboere. 

 

FET_Lyngby_Bondebyen_Bondebyen10

FET_Lyngby_Bondebyen_Bondebyen9

FET_Lyngby_Bondebyen_Bondebyen8

FET_Lyngby_Bondebyen_Bondebyen7

FET_Lyngby_Bondebyen_Bondebyen6

FET_Lyngby_Bondebyen_Bondebyen5

FET_Lyngby_Bondebyen_Bondebyen4

FET_Lyngby_Bondebyen_Bondebyen3

FET_Lyngby_Bondebyen_Bondebyen1