Regentparrets refugium

Fredensborg Slot blev opført som lystslot i barokstil, hvor de kongelige kunne nyde naturen langt væk fra hovedstaden. Slottet blev bygget om op til flere gange af 1700-tallets bedste arkitekter og fik en imponerende slotshave, som er en af landets største historiske haveanlæg. I Fredensborg by er nutidens regentpar så populært, at flere hund-rede borgere hvert år i april går i fakkeltog gennem byen til slotsgården, når dronningen og prinsen flytter ind.

 

FET_NordsjællandsSlotte_Fredensborg_DSC_1460_Foto_Thomas Rahbek_SLKE

Fredensborg har været sommerslot for kongefamilien siden 1700-tallet. Stedets trumf er beliggenheden i et af landets største og mest harmoniske haveanlæg ned til Esrum Sø.

 

Siden 1700-tallet har Fred-ensborg været kongelig sommerresidens, og byen Fredensborg er opstået omkring kongeslottet. Frederik d.4. fik trinvist opført det vidtforgrenede slotsanlæg på en grund, hvor der før lå den kongelige jagtgård Østrup. Idéen var at skabe et lettere og mere intimt kongeligt lystslot til erstatning for det tunge og efterhånden gammeldags Frederiksborg Slot. Byggeriet tog fire år fra 1720 og blev blandt andet til af genbrugsmaterialer fra lystslottet Sparepenge i Hillerød. Stilen var fransk og italiensk inspireret barok, og hovedarkitekten var en af datidens bedste, nemlig J. C. Krieger. Slottets centrale bygning er udstyret med kuppelsal og en havesal mod nord. Den ottekantede slotsgård, som åbner sig mod syd, er harmonisk omkranset af lave bygninger.

Ved en ridebane øst for slottet er lave bygninger, herunder stalde og Kancellihuset (tidligere til tjenestefolk) samt slotkirke i hollandsk barok. Tidens store arkitekt Lauritz de Thurah forhøjede i 1741 hovedbygningen, og Niels Eigtved tegnede 11 år senere fire hjørnepavilloner. Men ombygningerne var ikke slut derved. I 1774-76 gav arkitekt C. F. Harsdorff slottet sit nuværende udseende ved blandt andet at forhøje fløjene langs gårdspladsen. Med tiden er flere bygninger kommet til, herunder det kun 20 år gamle orangeri vest for slottet i forbindelse med den kongelige families private havedel.

I 1863-1906 var Fredensborg Slot ramme om Christian d. 9.’s sommerophold med familien. Siden 1940’erne under Frederik d.9. har Fredensborg igen været fast sommerresidens for kongefamilien. Kronprinseparret har i en periode boet i Kancellihuset, indtil de kunne flytte til det nyrestaurerede Frederik d. 8.’s palæ på Amalienborg. Barokslottet danner ofte ramme om statsbesøg og begivenheder i kongefamilien. Slottet er åbent for offentligheden på guidede ture i juli måned, hvor regentparret er bortrejst til vinslottet i Sydfrankrig eller på sommertogt i danske farvande med Dannebrog.

 

Skønne landskaber

Slotshaven med sin karakteristiske stjerneform og syv alleer blev tegnet af J.C. Krieger og siden ændret i 1760’erne af havearkitekt N.H. Jardin. Under hans omlægning fik haven sin hovedakse, den dobbelte lindeallé kaldet Brede Allé, kantet af skulpturer af blandt andet mennesker, løver mm skabt af billedhuggeren Johannes Wiedewelt.  I samme periode fik haven Nordmandsdalen med 70 sandstensstatuer af norske og færøske bønder og fiskere. Dalen og dens figurer blev gennemgribende renoveret og moderniseret over 13 år frem til 2002.

Slotshaven, som er en af landets største historiske haveanlæg, er tilgængelig året rundt. Og her er altid lokale løbere, cyklister og hundeluftere som i enhver anden skov.  En del af slotshaven er imidlertid reserveret kongefamilien og kun tilgængelig i juli, mens de kongelige er bortrejst. Her kan man besøge marmorhaven, orangeriet og køkkenhaven med grøntsager og blomster til den kongelige husholdning.

Områdets stjerneform og lange alléer er renoveret i 70’erne og 90’erne som eksempel på den pompøse stil fra Versailles Slottet ved Paris.

Slotshavens anlæggelse tog sin begyndelse allerede i slutningen af 1600-tallet i et delvist fældet skovområde ved Esrum Sø. Landskabet er en blanding af bøgeskov og anden skov, bakker, dale og 200 år gamle stier.

 

FET_NordsjællandsSlotte_Fredensborg_Slot_Den_Reserverede_Have_3_aug_2008_foto_Thomas Rahbek_SLKE

Den Reserverede Have med marmorhaven, der lige som resten af haven er tegnet af N.H. Jardin, ligger på vestsiden af slottet. Her er bede, dam, urtehave mm.

 

FET_NordsjællandsSlotte_Fredensborg_DSC_1590_Foto_Thomas Rahbek_SLKE

Det 250 år gamle barokanlæg Brede Allé i slotshaven ved Fredensborg Slot har i årene 2009 – 2013 gennemgået en omfattende restaurering, hvormed en væsentlig del af 1700-talsanlægget med dets mange skulpturer er genopstået i al sin pragt.

Nordmandsdalen er befolket af 69 statuer af norske og færøske fiskere. Sandstensstatuerne og området, de står i, blev i 2002 genindviet efter en længere renovering.   

 

………………………………………………………………………………………………………………………….

Det 250 år gamle barokanlæg Brede Allé i slotshaven ved Fredensborg Slot har i årene 2009 – 2013 gennemgået en omfattende restaurering, hvormed en væsentlig del af 1700-talsanlægget med dets mange skulpturer er genopstået i al sin pragt.

 

Borgere i fakkeltog  

Hvert år i april, når dronningen og prinsen flytter i sommerresidens på Fredensborg Slot, bydes de velkommen af flere hundrede lokale borgere.

Borgerne går i fakkeltog fra stationen op gennem byen og til den indre slotsgård. Her modtages store og små af regentparret og borgmesteren, som holder en lille velkomsttale. Den takker dronningen for, og så er stemningen i top!

På grund af renovering på Amalienborg Slot bor regentparret for tiden fast på Fredensborg. Men normalt begynder sæsonen midt på foråret kun afbrudt af en periode på Marselisborg Slot i Aarhus, et togt med kongeskibet rundt i Danmark og et ophold på Château de Cayx i Sydfrankrig.

En af de borgere, som i årevis har deltaget i fakkeltoget, er tømrermester og formand for Handels- og Håndværkerforeningen, Aage Andersen:

”At gå i fakkeltog og modtage regentparret gør en masse for sammenholdet i byen og er en dejlig tradition. Vi har et sammenhold omkring det og viser, hvor glade vi er for vores populære dronning,” forklarer Aage Andersen, som også mener, det er vigtigt for byen, at slottet er beboet og ikke kun står hen som museum.

 

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

FET_NordsjællandsSlotte_Fredensborg_Den_Reserverede_Have-DSC_7908_foto_Thomas_Rahbek_SLKE

Flere bygninger er kommet til siden barokken. Senest et orangeri fra 1995 tegnet af arkitekt Søren D. Schmidt. Orangeriet bruges til overvintring af citrustræer mm og er om sommeren åbent for salg af opformerede planter og urter fra slotshaven.

 

FET_NordsjællandsSlotte_Fredensborg_sommerbutik_SES_0535_foto_Thomas Rahbek_SLKE