Gå ud og gå en tur

Der er mange og store grønne områder i Charlottenlund, hvor man kan lufte sig selv, hunden eller løbeskoene. På et temmelig lille område findes såvel skov som strand, parker, haver og et fort

 

FET_Charlottenlund_Char.lund Fort3

Charlottenlund Fort var en del af Københavns Kystbefæstning, som aldrig kom i brug. Siden begyndelsen af 1930´rne har stedet fungeret som grønt område med campingplads, strandpark og restaurant.

 

Ved Charlottenlund Strandpark finder man fortet opført 1883-86 som kystbatteri. Stedet fungerer nu som rekreativt område til gåture, strandture og camping. Charlottenlund Fort blev oprindelig anlagt som åbent jordværk, men blev i 1910-12 ombygget til det kystfort, man ser i dag. Fortet var led i en række søforter – herunder de kunstige øer Flakfortet og Middelgrunden – som skulle beskytte København fra søsiden, men som aldrig kom i brug. Af samme årsag blev Charlottenlund Fort officielt nedlagt til militære formål i 1932.

Det største grønne område er dog Charlottenlund Skov ved Strandparken ud til Øresund. Det virker som en oase midt i det tætbebyggede område. Det samme gælder den mere åbne park omkring Charlottenlund Slot. Stedet var oprindelig dyrehave for Kong Christian den Fjerde til erstatning for Rosenborg Dyrehave. Siden blev dyrehaven af Frederik den Tredje i 1663 overdraget til en kammertjener, som drev udskænkningssted. Slottet blev dog bortfor-
pagtet.

Siden blev stedet overtaget af Ulrik Frederik Gyldenløve, deraf det første navn Gyldenlund. I den periode blev bygninger og fiskedamme forbedret. Efter ti år forlangte kongen stedet tilbage som sommer- og jagtslot, og Gyldenløve fik til gengæld herregården Skjoldnæsholm på Midtsjælland. Efter flere ombygninger og overdragelser internt i kongefamilien i 1700-og 1800- tallet forlod de kongelige stedet i 1935, hvor det blev overtaget af Danmarks Fiskeriundersøgelser, som stadig råder over det under navnet DTU Aqua.

 

Hunde under kontrol

Til glæde for hundeejere er Bernstorffsparken en såkaldt hundeskov, hvor hunde må gå løs under ejerens kontrol. Parken er delvist indhegnet med to officielle indgange. Hunde må dog ikke færdes i rosenhaveng skal føres i snor ved blomster og bede omkring Svanesøen.

Forstbotanisk have er en lidt upåagtet grøn perle i Charlottenlund. Den hører under Naturstyrelsen og var tidligere en del af Arboretet i Hørsholm. Haven er 3,5 hk med 600 arter af træer og buske til forskningsøjemed. Her sker grundforskning til senere udnyttelse af vækster i haver, parker mm. Haven blev grundlagt i 1838 som uddannelsessted for botanikere. Den er med årene blevet mere naturskovsområde, end den oprindelig var, men er på initiativ af en lokal støtteforening blevet trimmet.

Kilder: Wikipedia, hundeskovene.dk m.fl.

 

FET_Charlottenlund_Forstbotanisk Have

På 3,5 hk findes Forstbotanisk Have (indgang fra Noras Sidevej) med 600 træer og buske til forskningsøjemed. Men stedet er også rart at opholde sig i som alternativ til skov eller park. 

 

FET_Charlottenlund_Char.lund Slot

Parken omkring Charlottenlund Slot er en gåtur værd på alle årstider. Slottet er ombygget gennem flere tidsperioder og beboet af kongelige frem til 1935. Siden har Danmarks Fiskeundersøgelser, nu DTU Aqua, rådet over slottet.

 

FET_Charlottenlund_Char.lund Fort2