Månedens Palæ!

Lidt usædvanligt testamenterede ejeren gennem næsten 30 år landstedet ved Lyngby Sø til Staten som officiel bolig og repræsentation for statsministeren.

En stor del af Danmarks befolkning ser statsministerens nytårstale til nationen transmitteret fra Marienborg med sine kridhvide facader og sortglaserede tegltag. Marienborg på Nybrovej nær udstillingsbygningen Sophienholm er statsministerens officielle embedsbolig, dog uden at hun/han bor der permanent som statslederen i Storbritannien på Downing Street 10 i London. Landstedet i harmonisk palæstil nær Frederiksdal og Lyngby Sø har siden 1961 været stillet til rådighed for den til enhver tid siddende statsminister som både bolig og repræsentative formål og blev gennemgribende sat i stand indvendigt i slutningen af 1990´erne. Statsministeren holder sin tale til nationen nytårsdag, og det var Anker Jørgensen den første til at gøre i 1981, fordi Statsministeriet var under flytning. Fem år senere blev dette en fast tradition, lige som udenlandske statsoverhoveder jævnligt modtages på det smukke landsted.

Marienborg med de kridhvide mure og sortglaseret tegltag er statsministerens officielle embedsbolig og ramme om alt fra regeringsforhandlinger til nytårstale og statsbesøg fra udlandet.

Marienborg er trelænget og ligger højt i en knap ni hektarer stor park. Der er tilhørende tjenestebolig og et tidligere drivhusgartneri, og Marienborg bruges til (regeringsforhandlinger!), møder, middage og officielle sammenkomster med statsministerparret som værter. Egentlig privatbolig har Marienborg været under Hilmar Baunsgaard sidst i 1960´erne og Mette Frederiksen – sidstnævnte for at være i isolation under corona-epidemien.

 

Oprindelig blev Marienborg bygget omkring 1745 som sommerbolig for søofficer Olfert Fischer, der også var direktør for Asiatisk Kompagni. Huset er opkaldt efter den næste ejer Johan Frederik Lindencrones hustru Marie ved overtagelsen i 1795. Både før og efter var der en lang række ejere med fine navne som Gysbert Behagen, Johann Traugott Lebrecht Otto, Peter Boll Wivet og Rosalie Hennings.

Marienborg formentlig fra 1960´erne med to gamle pæretræer foran.

200 år senere i 1934 købte den stenrige højesteretssagfører Christian Ludvig David ejendommen. I 1960 testamenterede han, som var ugift og barnløs, Marienborg til staten med park og indbo, og selve overdragelsen skete to år efter. C.L. David opbyggede i øvrigt Davids Samling og ligger selv begravet i parken. Han testamenterede sin kunstsamling og formue til et offentlig tilgængeligt museum i Kronprinsessegade 30 i den ejendom, han selv havde boet i i vinterhalvåret.

Ejendommen, der blandt andet har haft besøg af U.S.A.`s daværende præsident George W. Bush, nuværende udenrigsminister Antony Blinken og Tysklands daværende kansler Angela Merkel undergik for et årti siden en fornyelse med en ny havepavillon. Der er ikke tale om et lille lysthus som i en parcelhushave men derimod et 300 m2 flerfløjet hus med hvide mure og både stråtag og trætag og med glasfacade i den store sal ud til Mølleåen. Initiativtager var daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen, som ønskede ekstra plads til større arrangementer. Efter nedrivning af et par ældre drivhuse og flere arkitekter involveret i tilpasninger af tegningerne af miljø- og naturhensyn kunne der holdes rejsegilde i 2010.

 

Pressemøder – her med ministre i Mette Frederiksens regering – har flere gange været holdt med Marienborg som smuk baggrund. Stedet var også rammen om de seneste regeringsforhandlinger.