Plantekød boomer

Plantekød boomer

Og giver nye muligheder for landbruget og fødevareproduktionen

Salget af plantebaserede køderstatninger er steget med raketfart i Danmark og er næsten firedoblet fra 2018 til nu, viser en rapport fra Landbrug & Fødevarer. Denne tendens signalerer ikke en udfasning af landbruget, men snarere en ny udvikling, der skaber muligheder for innovation og vækst.

Lærke Kirstine Lund, der er sektorchef for planter og planterige fødevarer i den danske erhvervsorganisation Landbrug & Fødevarer, mener, at dette skift mod flere plantebaserede kødsubstitutter er positivt for dansk landbrug.

“Landbruget er klart til at dyrke fremtidens proteinafgrøder, som indgår og vil indgå i plantebaserede køderstatninger. Men landmændene mangler i grove træk bedre sikkerhed for afsætningen, så de ikke ender med at brænde inde med høsten.”

Men det udgør en ny vækstvej for landbruget i Danmark, da de kan udforske nye sorter af afgrøder, der er velegnede til disse substitutter.

Med hensyn til miljøfordele bemærker Lund, at plantebaserede køderstatninger har lavere CO2e-emissioner sammenlignet med traditionel kødproduktion. Hun fremhæver også potentialet for, at disse produkter kan reducere kødproduktionens miljøpåvirkning.

” Der ikke er noget problem med, at landbruget kan eksistere side om side med plantebaseret fødevareproduktion, da mange landmænd, der har husdyrhold, også har planteproduktion. De dyrker i dag typisk foder til deres dyr snarere end planter til konsum – men lad os se hvordan markedet udvikler sig. Landmændene er i hvert fald klar.”

Udbud og efterspørgsel

Politiske beslutningstagere og interessenter har en rolle at spille i at støtte både det traditionelle landbrug og den plantebaserede fødevareindustri i Danmark. Lund mener, at der fortsat vil være behov for både traditionelt landbrug og plantebaseret fødevareproduktion.

“Politikerne støtter både det traditionelle landbrug og den plantebaserede fødevareproduktion i dag. I takt med at vi bliver flere og flere mennesker på jorden, og at der bliver flere munde at mætte, vil der fortsat være behov for både det traditionelle landbrug og for den plantebaserede fødevareproduktion. Landmændene skal nok levere varen, når kunderne gerne vil have dem. Vi ser de offentlige køkkener som nøgleaktører her, og der kan beslutningstagerne virkelig hjælpe til.”

Hybridretter

Forskningen i køderstatninger går også hurtigt fremad, og der er nu en lang række forskellige muligheder for forbrugerne. Hybridretter, som for eksempel burgere eller bolognese, hvor kødet er halvt kød og halvt plantebaseret, bliver stadig mere populære.

Samlet set er væksten af plantebaserede fødevarer en positiv udvikling for Danmark.. Med støtte fra de politiske beslutningstagere og øget efterspørgsel fra forbrugerne kan landbruget tilpasse sig dette nye landskab og fortsætte med at trives sammen med den plantebaserede fødevareproduktion.

Fakta: CO2 er en omregningsfaktorer til sammenligning af forskellige drivhusgassers indvirken på drivhuseffekten.