What’s up november generel

What’s up november generel

Erhvervsvenlighed og mangel på samme, kommunale tage belagt med solceller og et nyt naturlandskab i Øresund er værd at bemærke i november.

Kyst er klar i 2029

Første fase af det kystlandskab, som blandt andet med stendæmninger bliver en del af stormflodssikringen af København på byens nye halvø Lynetteholm, kan stå færdig om seks år. Det giver borgerne mulighed for at tage et nyt naturområde ud til vandet i brug inden for overskuelig fremtid. Første del af landskabet bliver fem-seks hektar, når der er fyldt overskudsjord på fra Københavns øvrige byggerier, så området kan beplantes til et kystlandskab. I 2029 vil floraen så småt være spiret op og vokse tættere og højere. Øvrige faser åbner fra 2032 til 2050, hvor hele landskabet på 60 hektar forventes færdigt. Stedet forbindes i 2035 til den overordnede byplan for Lynetteholm med boliger til 35.000, veje, metro og grønne områder. www.lynetteholm.kk.dk www.byoghavn.dk

 

Villapriser er faldet

Villaer i Gentofte kommune er på det seneste blevet en smule billigere. Det skriver Vores Gentofte.dk på grundlag af tal fra blandt andet Boliga.dk I løbet af 2023 er m2-prisen faldet fra 54.044 kr. til 53.853 kr. På landsplan er gennemsnitsprisen for en m2 villa 15.549 kr. Det giver en pris på lidt over to millioner kr. for en 130 m2-villa i gennemsnit på landsplan, mens den samme bolig kostede lidt over syv millioner kr. i Gentofte Kommune i første kvartal. I Gentofte er der altså sket et prisfald på 0, 4 procent, hvilket er det samme som på landsplan. Der er tale om gennemsnitlige salgspriser, som dækker over en stor variation efter beliggenhed, størrelse, stand m.m. www.boliga.dk

Trivsel på skemaet

I samarbejde med foreningen Børns Vilkår vil Gentofte kommune styrke de unges trivsel ved at sætte forebyggelse af mistrivsel på skoleskemaet i sjette og syvende klasse. Børns Vilkår skal gennem det treårige partnerskab sammen med lærerne stå for undervisning og udvikling af indsatsen. Det skal ske fælles i klasserne, så de unge ikke er henvist til at bøvle med problemerne selv, siger skoleudvalgsformand Pia Nyring (Kons.). Over de kommende år vil Børns Vilkår afholde 65 trivselsseminarer med elever, tre workshops for lærere og tre arrangementer for forældre.  Det nye initiativ sker på grundlag af en politisk vedtaget strategi, forklarer borgmester Michael Fenger (Kons.): ”Vores unge har det generelt godt. Men vi kan også se, at trivslen er under pres. Et stigende antal føler sig presset og er bange for ikke at kunne leve op til de forventninger, der stilles til dem. Det er en samfundsskabt tendens, som vi i Gentofte nu tager ansvar for at hjælpe de unge med at håndtere”. www.gentofte.dk

Venligere end før

I Dansk Industris undersøgelse af kommuners erhvervsvenlighed går Rudersdal frem til en 70. plads ud af 92 kommuner. Borgmester Ann Sofie Orth (Kons.) efterlyser dog fokus på konkrete resultater i målingen: ”Det er glædeligt, at vi nu ligger nummer tre blandt Nordsjællands 11 kommuner, som ligger i den tunge ende. Men målingen varetager organisationers interesser, frem for at se på faktiske præstationer”. DI`s undersøgelse står nemlig i direkte kontrast til en undersøgelse fra Iris Group, som kårer Rudersdal som den tiende bedste erhvervskommune og den bedste i Nordsjælland. Her bedømmes ud fra blandt andet jobskabelse, iværksætteri, vækst og eksport. Især sidstnævnte er den væsentligste forudsætning for velstand, mener Ann Sofie Orth. www.rudersdal.dk

Uenige om måling

Helsingør Kommune får plusser i en erhvervsmåling fra Dansk Industri.  Undersøgelsen består af en række kriterier som, hvordan kommunen sikrer sig arbejdskraft, og i hvor høj grad man bruger private leverandører. På begge områder placerer Helsingør sig i den pæne ende og går frem i forhold til 2022. Men lokale virksomheder bedømmer indsatsen til at ligge i den lave ende. Borgmester Benedikte Kiær (Kons.) kalder det ”brandærgerligt”, at virksomhederne ikke vil anbefale andre at slå sig ned i Helsingør. Hun fastholder, at kommunens indsats har givet positiv effekt og fremhæver, at Jobcentrets indsats ligger som nummer 12 på Beskæftigelsesministeriets liste. Og at Helsingør er en af de kommuner, der udbyder fleste opgaver til private. www.helsingor.dk

Celler på svømmehal

Furesø Byråd har etableret et selskab, som skal opsætte solceller på tagene af skoler, sportshaller og andre kommunale bygninger. I følge borgmester Ole Bondo Christensen (Soc.) er der stort potentiale til at gøre kommunen CO2-neutral i 2030.  At byrådet etablerer eget selskab skyldes, at arealerne hver for sig er for små til at være interessante for private firmaer. I 2023 vil der komme 4.600 m2 solceller på Stavnsholtskolen og Værløse Svømmehal. Fra 2027 vil det være muligt at producere grøn strøm med en samlet CO2-besparelse på 1.880 tons. Med solcelleselskabet er det ikke formålet at generere økonomisk afkast men at skabe mulighed for at lave grøn strøm i økonomisk balance. Et eventuelt overskud investeres i nye klimatiltag. www.furesoe.dk

Hanstholm i Hellerup

Sidst i november åbner Hanstholm Køkken ny butik på Kildegårdsvej 17 i Hellerup med virksomhedens snedkerbyggede køkkener, badeværelser og reoler.  Indehaver Claus Finderup Nielsen ser frem til åbningen og siger: ”Vores inventar produceres på eget snedkeri i Thy, hvor stolte håndværkstraditioner holdes i hævd med fokus på æstetik, kvalitet og luksus i dagligdagen”. Butikken kan kontaktes allerede nu for en snak om, hvordan det er at indrette og omgive sig med snedkerhåndværk fra Thy, opfordrer Claus Finderup. Læs mere om den nye butik i næste udgave af Liebhaverboligen. www.hanstholm.com