What’s up Frederiksberg 2023

What’s up Frederiksberg 2023

Museumsbesøg og klatring kan lade sig gøre nu på Frederiksberg. Modsat svømning som må foregå i andre kommuner grundet større renovering.

Hundeglam til koncert

Et par specielt udvalgte hunde skal stå i front ved en Leopold Mozart-koncert (far til Wolfgang Amadeus) med Danmarks Underholdningsorkester i Konservatories Koncertsal, Julius Thomsensgade 1, 3. september. Hundene, som er fundet blandt mange hundrede andre dette forår, skal medvirke i en jagtsymfoni, hvor flere solopartier består af gøen og riffelskud. Koncerten er del af en tredages Haydn-festival 1.-3. september, hvor man foruden de firbenede vil kunne opleve den verdensberømte violinist Gidon Kremer, gardister fra Tivoli-Garden, sangere fra Københavns Drengekor m.fl. Koncertrækken foregår under ledelse af chefdirigent Adam Fischer med fokus på Joseph Haydn, som uberettiget har stået i skyggen af Beethoven og Mozart.

Bruger mindre SoMe

Sociale medier som bruges flittigt af danskerne. På landsplan bruges de af 61 procent i gennemsnit 49 minutter om dagen. På Frederiksberg er borgerne dog mindre online-vilde, idet kun halvdelen bruger sociale medier på daglig basis. Det skriver vores-frederiksberg.dk, som refererer Index Danmark/Gallup. Det er generelt flere kvinder end mænd, som bruger sociale medier og i længere tid end mændene. Teenagere bruger især Instagram, Snapchat og TikTok, de 20-30-årige supplerer med Facebook og sjældnere bruger TikTok. Efter 40 årsalderen falder brugen af alle sociale medier. De over 70-årige bruger næsten udelukkende Facebook, og det gør 40 procent af dem dagligt. Men altså noget mindre på Frederiksberg.

Svømmetur må vente

Det ligger et år ud i fremtiden, at Frederiksberg Svømmehal på Helgesvej kan åbne efter en større renovering. At svømmehallens genåbning igen er udskudt skyldes, at der er afdækket flere fejl og mangler ved en tidligere entreprenørs arbejde. Nu er Viuff Anlæg A/S og Cowi på opgaven med at udbedre mangelfuld korrosionsbeskyttelse og betonreparationer, som har forsinket byggeriet yderligere. Borgmester Michael Vindfeldt (Soc.) er skuffet og frustreret over, at borgerne nu skal vente endnu længere på en svømmetur. Han kalder det ”ubærligt” og ”dybt utilfredsstillende”, at der fortsat kommer ting for en dag, som forsinker arbejdet yderligere. Han er vred over den leverede kvalitet, hvorfor kommunen har anlagt en voldgiftssag mod den tidligere entreprenør for ikke at holde tidsplan og kvalitetskrav.

Klatring er permanent

Dispensation fra fredning i Søndermarken giver nu klatreparken GoMonkey lov til at fortsætte sine aktiviteter på et område i den vestlige del af haven op til Zoo. Der må fortsat være kommerciel klatrebane, hvis træerne ikke påføres væsentlig skade, har Fredningsnævnet for København bestemt. Det har tidligere været givet midlertidige dispensationer, hvoraf den seneste udløb til nytår, og en ny afgørelse er altså permanent. Klatrebanen vil blive udbudt blandt flere aktører, og arealet og antallet af træer i banen udvides. Den nye beslutning kritiseres af den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening, som frygter tivolisering af Søndermarken og desuden mener, at træerne allerede har taget væsentlig skade. Det skriver Frederiksbergnyt.dk

Giver gratis advokatråd

Der findes mere end 80 Advokatvagter fordelt over hele landet. Her giver advokater gratis mundtlig rådgivning i alle retslige spørgsmål. Det er en slags juridisk skadestue, som tilbyder juridisk førstehjælp. Man kan få en hurtig juridisk vurdering af sin situation, men advokaterne kan ikke føre ens sag. Desuden skal man møde personligt op og forbliver anonym. På Frederiksberg findes Advokatvagten på Hovedbiblioteket, Falkoner Plads 3, på torsdage kl. 16.30-18, og der udleveres ni numre fra kl. 16.

Digt er også håndværk

Frem til 20. august sætter udstillingen hånd/værk på museet Bakkehuset, Rahbeks Allé 23, fokus på to konkrete håndværk. Det ene er snedkerens forarbejdning af træet og det andet digterens arbejde med sproget. De sættes op overfor hinanden og undersøger den kreative drivkraft og kærlighed til de materialer, som kendetegner begge. Udstillingen giver et indblik i møbelsnedker Teis Dich Abrahamsens og digter Morten Søndergaards kreative universer med et udvalg af deres værker. Begge er optaget af leg og fortællinger, som fletter sig ind og ud mellem hinanden for at samles i glæden ved arbejdet med materialet. Kendte objekter og møbler lades med nye betydninger, og der opstår en overraskende virkning, så tinging bl fra hverdagen kan ses på en ny måde.