What’s up – Lidt om alt!

What’s up generel november 2022

Det er også muligt at få malet et billede af eget hus og få hjælp væk fra et snusforbrug.

Maler det urbane

Kristian Krysfeldt, 44, er egentlig uddannet smykkedesigner. Men efter at have taget nogle kurser i oliemaling blandt andet i Göteborg begyndte han at male motiver fra det gamle København, som han selv stammer fra. Han sælger mest på bestilling og har senest leveret tre malerier til ejeren af en historisk ejendom i Klosterstræde – en ejendom som er gået i arv i tre generationer. Næste projekt er pladsen/krydset mellem Ny Østergade og Store Regnegade, fortæller kunstneren, som også aktuelt er hyret til at male et af de stribede strandhuse i Rågeleje. Kristian Krysfeldt sælger dog også allerede udførte malerier af bymiljøer – eksempelvis i det gamle Helsingør – samt diverse motiver fra kyst og natur i Storkøbenhavn og Nordsjælland. De er udstillet i Hørsholm Helsekost, Hovedgaden 47 i Hørsholm. www.krysfeldt.com www.helsam.dk

Vej larmer mindre

Lyngby-Taarbæk kommune har nedsat hastigheden fra 90 km/t til 70 km/t på en knap fire km lang strækning på Lyngby Omfartsvej. Desuden er der lagt asfalt med støjreducerende effekt på. Begge tiltag skal nedsætte trafiklarmen til gavn for vejens naboer i det centrale Kongens Lyngby, hvor beboerne længe har været plaget af trafikstøj. I følge kommunens seneste kortlægning fremgår det, at en del boliger langs vejen er stærkt belastede, hvorfor flere områder er udpeget som særlige indsatsområder. På omfartsvejen er køresporene indsnævret i forhold til tidligere, så bredden svarer bedre til den nye hastighed på 70 km. Dagligt kører der 28.000-40.000 køretøjer – personbiler, busser og lastbiler – i begge retninger på Lyngby Omfartsvej. www.ltk.dk

Klog på Hr. Bang

Dyssegård Bibliotek, Dyssegårdsvej 24, danner 24. november kl. 17-20.30 ramme om et foredrag om forfatter, instruktør og journalist Herman Bang, som levede 1857-1912. Cand.mag. Lise Lotte Frederiksen fortæller om Herman Bang og hans liv, kærlighedsliv og samtid. Tanken er, at deltagerne skal blive klogere på nogle af forfatterens store værker fra københavnerromanen ”Stuk” over ”Ludvigsbakke” til novellen ”Irene Holm”. Efter foredraget er der mulighed for fællesspisning med mad leveret af Café Henning på hovedbiblioteket. Måltidet koster 95 kr., mens selve foredraget er gratis. www.genbib.dk

Lær at slippe snus

Nikotin er stærkt vanedannende, og der kan være en højere dosis af stoffet i snus end i cigaretter. Brug af nikotinprodukter blev forbudt på ungdomsuddannelserne ved skoleårets begyndelse i august, men alligevel findes der stadig mange unge brugere derude. Også i Gentofte kommune bruger unge snus, men de har nu  mulighed for hjælp til at slippe ud af forbruget. Som noget nyt tilbyder kommunen nemlig et gratis gruppeforløb for unge, som ønsker at skære ned eller stoppe helt. Forløbet afholdes i Byens Hus på Hellerupvej 24 i lokalet ”Hyrdinden” hver tirsdag kl. 16.30-18 frem til 20.december. Tilmelding sker med navn og mobilnummer på asis@gentofte.dk www.gentofte.dk

Saunaer er lukket

Det bliver snart en køligere fornøjelse at gå i svømmehallen i Rudersdal, som råder over Birkerød Svømmehal og Rundforbi Svømmehal Nærum. Kommunale bygninger sænker generelt temperaturen for at spare på varme og strøm og dermed dæmme op for priseksplosionen på energipriser. Saunaer i de to svømmehaller er lukket, og i dialog med svømmeforeninger og -haller ventes temperaturen i vand og luft også at få et kraftigt nøk nedad i den kommende tid. Hel eller delvis lukning af svømmehaller kan desuden komme på tale for at spare på de løbske energiudgifter. I følge Rudersdals borgmester Ann Sofie Orth vil børnenes svømmeundervisning i skolen blive prioriteret højest, men motionister og andre kan komme til at holde for i krisen. www.rudersdal.dk

Nu kommer sandet

Hørsholm kommune fodrer kysten fra Bukkeballevej og en km nordpå mod Mikkelborg med sand. Arbejdet ventes færdigt i begyndelsen af december. Der lægges groft sand på den nuværende kyst, så sandet kan dæmpe bølgernes kraft. Derved skabes en mere robust strand uden på den gamle stensætning. For at holde det nye sand på plads plantes hjælme, en græsart der ligner marehalm. Sandet kan ikke forhindre oversvømmelse af Rungsted Strandvej, men bølgernes slag på kysten kan minimeres, så kyst og vej skånes. Sandet er hentet i Køge Bugt og sejlet til stedet med skib, som har kastet anker mellem en halv og en hel kilometer fra kysten, hvor en gummiged lægger sandet ud. Sideløbende med sandfodringen forlænges en udløbsledning for spildevand 30 meter. En del af sandet lægges i depot på den nye kyst og kommer på plads, når tre store udløbsledninger ved Bukkeballevej er forlænget. www.horsholm.dk