What’s up – Rudersdal!

Der er både jazzmusik, loppefund og mere alvorlige emner som gældsrådgivning og rydning af skov på programmet i Søllerød i begyndelsen af efteråret.

1. Jazzklassikere swinger

Kansas City Stompers, Europas sandsynligvis ældste jazzorkester fra 1951, spiller 7.oktober kl. 20-22 i Søllerød Jazzklub i Kulturcentret Mariehøj på Øverød vej 246B i Holte. Bandet har i tidens løb udgivet 45 LP´er og CD´er, har spillet med Louis Armstrong, spillet til Kronprins Frederiks og prins Joachims bryllupper og havde i 1975-1990 250 årlige spillejobs. Foruden sangerinden Vismaya alias Ingrid Hagelberg som er på Europa-turné fra Arizona, U.S.A., kan man møde saxofonist Jesper Thilo, pianisten Ole Kock Hansen, Niels Abild på klarinet, Lasse Lundstrøm på bas og Roger Berg på trommer. Billetter bestilles på forhånd og koster 160 kr. for medlemmer og 230 kr. for andre. www.sollerodjazzklub.dk www.place2book.dk

2. Snaps fra museets træ

Om sommeren bliver grunden lagt til Søllerød Museums populære kryddersnaps, som sælges til 120 kr. for 20 cl, som kan købes i museumsbutikken på Søllerødvej 25. Siden 1999 har Mothsgården lagt valnødder til den årlige kryddersnaps. I juli-august plukkes de endnu ikke modne nødder i en grøn skal fra et stort træ i museets have. Valnødderne med de grønne skaller vaskes og skæres ud af museets brygmestre Dorthe Meland og Bjarne Pedersen. Herefter overhældes de ituskårne stykker med Brøndumsnaps, som trækker i nogle måneder. Processen følges nøje og iltes med mellemrum, indtil det er tid til at filtrere væsken, der siden sættes til klaring og smages til. www.museer.rudersdal.dk

3. Kirke så god som ny

Søllerød Kirke har i sommerens løb fået en overhaling i form af renoveringsarbejder på kirke, kirkemur og sognegård. Der er flere steder blevet kalket udvendigt og inde i våbenhuset lige som tårn, sokkel og facade er repareret. Sognegårdens vinduer og døre er malet og gårdens tag efterset. De stilladser, som i en længere periode har omgivet kirke og sognegård og er blevet rykket rundt, er nu væk. September byder på to gratis arrangementer i kirken: 18. kl. 15 med de to unge jazzmusikere Mathias Heise på mundharpe og piano og Pelle von Bülow på guitar. 21. kl. 18 er der foredrag og oplæsninger af filosoffen Søren Kierkegaards opbyggelige tanker ved de to præster Preben Kok og Helle Møller Jensen. www.sollerodkirke.dk

4. Fund kan gøres – igen

Glas, porcelæn, tøj, lamper, møbler, bøger, vinylplader, legetøj, pyntegenstande.. Efter corona-nedlukninger kører Søllerød Loppemarked heldigvis på igen på søndage frem til 16. oktober. Arrangementet, hvor man kan gøre fund fra andres gemmer, er tilbage i sin sædvanlige centrale placering på skovparkeringspladsen på Holte Stationsvej 6 ved Kongevejen lige over for Holte Midtpunkt og Rudersdal Rådhus. Markedet byder på mere end 80 boder, som private har sat op, og som holder åbent kl. 8 til 14. www.kultunaut.dk info@solleroedloppemarked.dk

5. Rydning skaber en eng

Naturstyrelsen har de senere år gennemført naturplejetiltag på Degnemosen i Søllerød Kirkeskov. Køer har gennem flere år græsset på engen, men det kunne dog alligevel ikke forhindre den i at springe i krat og skov, som det hedder. Derfor er de dele af området, der har udviklet sig til skov, ryddet for træer og buske, så dyrene bedre kan holde området åbent fremover. Rydningen er foregået om sommeren, da engen i vintermånederne er våd og blød og derfor svær at køre på med de store maskiner, der bruges. Desuden generes ynglefugle ikke, da de for længst har fået deres unger på vingerne. Rydningen har set lidt voldsom ud men betaler sig på den lange bane ved at åbne en lys eng i den gamle løvskov. www.naturstyrelsen.dk

6. Få hjælp ud af uføret

Pensioneret advokat og statsautoriseret ejendomsmægler Jørgen Cardél har mange års erfaring som frivillig i gældsrådgivningen i Forbrugerrådet Tænk. Han er én af de eksperter, som hver tirsdag eftermiddag rådgiver gratis, anonymt, uvildigt, fortroligt og via mail med udgangspunkt i Frivillighedscenteret på Øverødvej 246A i Holte. Der afsættes en time til første ”besøg” i rådgivningen, hvis man i forvejen har beskrevet sine udfordringer på okonomioggaeldsraadgivning@gmail.com Mailrådgivningen varetages af frivillige med uddannelse og erfaring inden for det økonomiske, juridiske og sociale område. Emnerne kan være uoverskuelig gæld, budgetlægning, gældssanering, aftaler med kreditorer, tvangsauktion og meget andet. www.kultunaut.dk