What’s up – Generel september

Tilfredse forældre, sunde borgere, udsigt til mindre trafikstøj og flere seniorboliger samt spændende ture i naturen. Efteråret har meget at byde på i.

1. Forældre er tilfredse

Forældre til børn i Lyngby-Taarbæks daginstitutioner er især tilfredse med personalets indsats for at få deres børn til at føle sig trygge. Forældrene har sagt deres mening om blandt andet aktiviteter i institutionerne og samarbejde med personalet i en tilfredshedsundersøgelse. Som kommentar dertil siger Simon Agersnap, formand for kommunens dagtilbudsudvalg: ”Trivselsundersøgelsen spørger ikke om alt og rammerne, vi tilbyder i institutionerne, kan blive bedre hvad angår renovering af bygninger, nye institutioner og bedre normeringer”. I nabokommunen Rudersdal giver en tilsvarende undersøgelse stort set samme resultat: 85 procent er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns liv, når de selv er på job. På landsplan er tallet 86 procent. www.ltk.dk www.rudersdal.dk

2. Tiltag mod trafikstøj

I Gentofte er en tredjedel af borgerne plaget af trafikstøj, og problemet er stigende i takt med, at trafikken i hovedstadsområdet øges og tusindvis af biler passerer via indfaldsvejene til København. Det kalder på nye løsninger, lyder det fra borgmester Michael Fenger, som mener, at flere vil blive mere plaget af støj, hvis der ikke gøres noget. Kommunen arbejder på at gøre noget ved problematikken blandt andet ved sammen med andre kommuner at teste tekniske løsninger og kontakte politikere på Christiansborg for at få dem til at handle mod støjen på motorvejene. På egen hånd afprøver kommunen fartnedsættelser på lokalveje for at opnå en mindre larmende trafikafvikling, lige som man sammen med Lyngby-Taarbæk har anmodet Vejdirektoratet om at nedsætte hastigheden på Motorring 3. www.gentofte.dk

3. Svampes ukendte sider

Svampe i Danmark er mere end Karljohan og kantareller. Det meste af tiden lever de mange svampearter en skjult tilværelse, men når de viser sig, er det med et væld af former og farver. Hør to naturformidlere fortælle om svampenes forunderlige verden på en vandring i efterårsskoven. Det sker på en to-timers tur 25. september kl.12 med udgangspunkt fra Ninas Naturcafé på Kirkeltevej 101 ved Allerød. Her kan man også høre, hvordan alle kneb gælder, når svampene spreder deres sporer. Svampe holder sig sjældent til hanner eller hunner, og nogen har op til 28.000 forskellige køn. Deltagerne kan også få svar på, hvad fluer har med fluesvampe at gøre, og hvilken svamp ulvefis egentlig er. Billetter koster 50 kr.  www.naturcafe.dk

4. Støtte til seniorboliger

Hvert år bliver der 200 flere 65-årige i Gentofte. Derfor vil kommunen gøre det lettere for almene boligselskaber og ejendomsudviklere at skabe nye boligformer for de ældre – såsom seniorbofællesskaber. På den måde skal ensomhed forebygges og de ældre få en vej ud af store villaer, de ikke længere magter. Et opgaveudvalg bestående af fem lokalpolitikere og ti borgere har set på, hvad der kan gøres, når kommunen ifølge lovgivningen ikke selv må opføre seniorboliger eller rådgive om enkeltprojekter. Derimod må der gerne støttes på anden vis med lokalplaner, som giver mulighed for nye seniorboliger, ved at gå i dialog med aktører udefra, som måske køber og ændrer eksisterende boliger i seniorvenlig retning. Udvalget anbefaler desuden, at det gøres nemmere at søge tilladelse til at bygge elevator, forbedre badeværelser m.m. www.gentofte.dk/fremtidensboligformerforseniorer

5. Se Moserute fra cyklen

Nyd efterårets farver på en 10 km cykeltur 25. september kl. 15 og et par timer frem, hvor grøn guide Karen Stevnsbak Andersen tager deltagerne med ad Moseruten i Vangede. På turen vil hun fortælle om lokal natur, klima og miljø og til sidst sluttes af med kaffe på biblioteket. Turen er for voksne og gratis med kræver tilmelding på www.genbib.dk Moseruten er en cykeloplevelse gennem Vangedes landskaber herunder Nymose, Gammelmose og Brobæk Mose. Vangede er områdes mest bakkede bysamfund, og Moseruten snor sig op over Vangede Batteri, bakkekammen med vandtårnet ved Jægersborg Station samt den skrappe stigning op til Bakkegårdsskolen. Mødested er Vangede Bibliotek, Vangede Bygade 45. www.vangede.dk

6. Sunde men vinglade

Gentofteborgerne er fortsat mere villige til at hælde alkohol i glasset end borgerne i resten af Region Hovedstaden. Andelen af 35-64-årige, der drikker over 14/21 genstande om ugen er steget fra fem til seks procent og fra 14 til 17 procent for borgere over 65 år. I følge Region Hovedstadens nye sundhedsprofil er Gentoftes borgere derimod mere fysisk aktive, ryger mindre, er mindre overvægtige og har bedre livskvalitet end de fleste andre i regionen. Eksempelvis er antallet af daglige rygere kun otte procent mod 13 procent i regionen generelt. Svært overvægtige er der kun ni procent af mod 15 procent i hele regionen. Lavt fysisk aktivitetsniveau har kun 13 procent af Gentofte-borgerne mod 18 procent i regionen som helhed. Og hvad angår alkoholforbruget, er der det lyspunkt, at drikkeriet er faldet lidt blandt de 16-34-årige. www.gentofte.dk