Glæder og fornøjelser men også svære beslutninger, rod og ødelagte liv sætter præg på månedens aktiviteter på Frederiksberg.

Nærmere et dødsstød til Buen
Frederiksberg Kommune er sammen med Københavns kommet med forslag til at omdanne den sekssporede motorvej Bispeengbuen til park. Motorvejsbroen har i 50 år skåret sig igennem Frederiksberg og Nørrebro og har længe været genstand for debat. Bevares buen, har den kun en levetid på ti år tilbage før en nødvendig hovedrenovering. Den nye skitse kommer med forslag til en hel- eller delvis nedrivning af den trafikerede vej til fordel for et grønt område hvor Ladegårdsåen, som løber under jorden, fritlægges. De to kommuner arbejder med tre forskellige scenarier, hvoraf de to første betyder en total nedrivning og etablering af grønt område med eller uden bebyggelse oven på en biltunnel. Tredje scenarie er en delvis nedrivning, hvor kun en af to brobuer fjernes til fordel for en engpark. Også her åbnes Ladegårdsåen. Sidst i maj vil kommunerne beslutte, hvilket af de tre muligheder, der skal arbejdes videre med.  www.frederiksberg.dk www.kk.dk

Ny lommepark på et hjørne
Frederiksberg er en geografisk lille kommune, hvor al jord må udnyttes. For eksempel til endnu et grønt åndehul – en såkaldt lommepark – indviet på hjørnet af Solbjergvej og Holger Tornøes Passage. Det nye grønne åndehul er opkaldt efter den markante tidligere kirke- og kulturminister, teologen Bodil Koch, som i flere perioder boede på Frederiksberg og ligger begravet på Frederiksberg Ældre Kirkegård. Begrebet lommepark opstod i 1960´ernes New York og har siden bredt sig. Blandt andet til Frederiksberg hvor det er blevet en fast del af byplanlægningen. I følge Jan E. Jørgensen, formand for kommunens Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalg, er parken også inspireret af hemmelige små parker i Paris og London. Her er mange forskellige planter og træer, springvand, små passager og loungemøbler samt et skulpturelt betonelement. www.frederiksberg.dk

Oplev Zoo-dyr før åbningstid
Start morgenen med en tur rundt i Zoo før havens ordinære åbningstid. Morgenrutinerne i Zoo kan opleves på nært hold i den særlig blanding af ro og travlhed, der hersker, lige inden haven åbnes for publikum. Turen går rundt til de mest morgenfriske dyr, imens dyrepasserne uddeler dagens første foderportioner. Ledige tider bookes i forvejen på hjemmesiden, da der er plads til max. 25 personer fra 12 år ad gangen. Tidspunkt er en time før åbningstid kl. 10 med mødested ved Zoos hovedindgang på Roskildevej. Entre til haven er ikke dækket i prisen på 129 kr. www.zoo.dk

Prøver at bekæmpe cykelkaos
Frem til 24. juni vil cykler, der er efterladt uden for cykelstativer i centrum af Frederiksberg, blive fjernet og opmagasineret i kælderen på Frederiksberg Gymnasium på Falkoner Plads, hvor ejerne kan afhente dem. Kommunens indsats skal på denne måde give bedre plads til fodgængere i bymidten omkring Solbjerg Plads og Frederiksberg metroforplads. At fjerne cykler uden for stativer og afmærkede zoner er et forsøg på at rydde op i en stor mængde henslængte og tilfældigt parkerede tohjulede på fortove og andre gangarealer. Indsatsen er et forsøg godkendt af Vejdirektoratet. Skilte og informationstavler er opsat ved alle indgange til området, hvor der er 1.154 cykel-p-pladser inden for mod cirka dobbelt så mange udenfor. Første forsøg på at komme cykelkaosset til livs var under corona, og efter det nye forsøg skal kommunen evaluere resultaterne.

Gør et kup eller sælg selv
Sæsonen for loppetorve på lørdage er gået i gang på Frederiksberg, og måske kan der gøres et kup i boligudstyr, legetøj, køkkenudstyr, tøj eller andet. Foruden på Frederiksberg Rådhusplads er der også loppetorv på Georg Carstensens Plads på Allégade hver lørdag kl. 9 til 15 frem til midt i oktober på nær enkelte datoer, hvor der afholdes andre arrangementer på pladserne. Arealet mellem Frederiksberg Bredegade og Allégade afspærres for gennemkørsel, da det benyttes til stadepladser. Bookning af stadeplads til loppetorv foregår via kommunens hjemmeside, og spørgsmål om dette stilles på frb-loppetorv@frederiksberg.dk

Frederiksberg på bagsiden
I selskab med Gadens Stemmer kan du få en guidet byrundtur om bag facaden. Guiderne har alle en barsk baggrund fra kanten af samfundet med misbrug, prostitution og hjemløshed og har planlagt hver deres personlige rute i det kvarter, som har haft så stor betydning for dem. Som ”Stork”, der er kendt fra ”Slaget om Fredens havn” på tv2 og oprindelig kommer fra Frederiksberg og et liv præget af alkoholmisbrug. Han viser rundt i sin ungdoms kvarter og fortæller, hvordan druk satte rammerne for hans barndom og skubbede ham ud på gaden til andre utilpassede unge med hang til kriminalitet og hashrygning, hvilket førte til et rakkerliv som landevejsridder. Deltagerne får historier fra det Frederiksberg, som er pænt på overfalden men også har herberger, misbrug og hjemløse. Billetter koster 149 kr. www.gadensstemmer.cdk www.visitfrederiksberg.dk