Mød Maria Reumert Gjerding

Artikel af: Sarah Emilie Høegh - Oct 28 2019 kl: 12:56

FET__Maria_Reumert_Gjerding

foto: Mark Knudsen

DN Gentoftes åbne årsmøde onsdag den 13. november
kl. 19.00, Byens Hus (mødesalen), Hellerupvej 24,
2900 Hellerup

Oplæg om tidens store grønne udfordringer – og hvad vi gør ved dem.
For Maria Reumert Gjerding står vi som samfund med to altoverskyggende kriser; en natur i drastisk tilbagegang og en klimakrise, som buldrer derudaf.

Selvom politikerne har hovedansvaret for at levere svar og løsninger, har vi alle sammen en vigtig rolle at spille i den grønne omstilling, lyder det fra præsidenten:

“Det er derfor jeg er så glad for at være præsident i en forening, hvor vi ikke kun snakker – men også handler i fællesskab. Det ved jeg man også er meget optaget af i Gentofte kommune.
Vi sætter sammen fokus på plastikforurening og fjerner skrald fra naturen. Vi får børn, unge og familier ud i naturen og får grundlagt den kærlighed til naturen, som også gør os alle sammen til bedre naturbeskyttere.
Hver eneste gang vi hver især gør en lille ting, spreder det sig som ringe i vandet. Vi skal selvfølgelig fastholde enormt høje forventninger til vores politikere – men vi skal også selv gå foran og inspirere andre til at gå med. Ellers når vi aldrig i mål,” slutter præsidenten.

Kl. 20: Årsmøde med formandens beretning og valg til bestyrelsen
Efter præsidentens oplæg er der ordinært årsmøde kl 20. Her vil formanden Hans Jürgen Stehr afgive årsberetningen og der kan stilles spørgsmål og kommenteres. Herefter vil der være valg til bestyrelsen.
Dagsordenen er følgende, jvf. DNs vedtægter §5, stk. 4:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens årsberetning
3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
4. Forslag fra medlemmerne
5. Eventuelt
Ad 3. Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og op til 3 suppleanter.
Ad 4. Evt. forslag sendes med begrundelse til Gentofte@dn.dk senest onsdag d. 6.november.
Det kommende år vil igen være præget af en række arrangementer i naturen og af det lokale arbejde med bl.a. klima og bæredygtighed.
Bestyrelsen efterlyser nye ansigter og ideer, og opfordrer alle, der har lyst til at være med, til at stille op. Der er tradition for at dele arbejdet, og ingen bliver overbelastet.