Ofelia Plads er en helt særlig blanding af kulturelt fokuspunkt, uforpligtende samlingssted, rå naturkraft og underjordisk parkeringsanlæg.

 

FET_Ofelia-Plads

 

Når man står ude for enden af Ofelia Plads, hvor det skråner ned i vandet, og bølgerne skvulper ivrigt og insisterende, befinder man sig et unikt sted mellem det barske hav og et nyopført byrum midt inde i storbyen. Det er blandt andet det, den nye plads i København kan. Tilløbet til stedet var dog langt og besværligt, men i juni 2016 åbnede Ofelia Plads i sin endelige udformning.

Ekstra til københavnerne

Den 13.000 kvadratmeter store plads drives af en forening med tre medlemmer; Realdania, Jeudan og Det Kgl. Teater. Deres intention har været at skabe et byrum, der giver noget ekstra til københavnerne. Her skal man både have mulighed for at nyde den stille pause eller opleve små og store events, fortæller sekretariats- leder Ane-Mette Isaksen: “Det skal være et nyt samlingssted, hvor man kan opleve events som koncerter, skuespil, opera, ballet, sportsbegivenheder og meget mere. Samtidig får man en rå naturoplevelse midt i byen, hvilket er med til at gøre stedet helt specielt.” Samarbejdet med Det Kgl. Teater betyder, at Ofelia Plads kan byde på kulturbegivenheder af høj kvalitet, påpeger hun. “Det Kgl. teater er forpligtet til at arrangere forskelligekulturarrangementer, hvilket vi selvsagt er meget tilfredse med. Men eksterne arrangører kan også byde ind med arrangementer, hvor vi kan vurdere, om det passer ind i forhold til stedet og til naboerne.”

Politisk flertal sagde nej

Ofelia Plads ligger oven på et treeta- gers parkeringsanlæg med plads til 500 biler. P-anlægget var ved at kortslutte projektet, da et politisk flertal afviste Realdanias idé i 2007. Først i 2010 blødte kommunen op over for idéen igen. Pladsen er formgivet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter, som også tegnede Skuespilhuset. Det har kostet mere end 600 millioner kroner at opføre pladsen, der blandt andet består af 10 pavilloner, der bruges til scener, caféer, billetkontor til Havnerundfarten og som nedgang til p-anlægget nedenunder. Den store ‘kyssetrappe’, der forbinder Sankt Annæ Plads og Ofelia Plads, er blevet et yndet opholdssted for københavnerne – især når solen en sjælden gang titter frem. Travlt trafikknudepunkt

Pladsen ligger på Kvæsthusbroen, der oprindeligt var et travlt trafikknudepunkt. Her lagde blandt andet Oslobådene og Bornholmerfærgerne til. Broen blev anlagt i årene 1848-1850 og fik sit navn efter det nærliggende kvæsthus (sygehus).
Ved årtusindeskiftet sejlede det sidste passagerskib til Nordhavnen.

I 2001 blev der udskrevet en arkitekt- konkurrence for Danmarks nye skuespilhus, som Lundgaard & Tranberg Arkitekter vandt. Det stod færdigt i 2008, men den eventplads, de havde med i deres oplæg, mang- lede. Derfor gav Realdania et tre-cifret millionbeløb til opførslen af en eventplads og et parkeringsanlæg.

Fremragende modtagelse

Under projekteringen fra 2010 til 2013 fik Det Kgl. Teater i samarbejde med Jeudan til opgave at teste området under navnet Ofelia Beach. Det affødte en masse gratis events som f.eks. sandskulptur-festivaler, koncerter, ballet og meget mere.

Modtagelsen af den nye plads har været fremragende, fortæller Ane-Mette Isaksen. “Arrangementerne denne sommer har tiltrukket 40.000-50.000 gæster, og der har generelt været mange mennesker forbi pladsen. Vi har lavet nogle målinger, som er meget positive, men først til efteråret laver vi en dybdegående undersøgelse af modtagelsen både blandt brugerne og blandt dem, der ikke benytter pladsen,” siger hun.  En af Ane-Mette Isaksens og foreningen Ofelia Plads’ første opgaver bliver at få økonomien til at blive selvkørende, for med udgangen af næste år ophører den økonomiske starthjælp fra Realdania. Det skal blandt andet foregå via kommercielle aktiviteter, hvor virksomhederne skal betale for forskellige services – og dermed også bidrage til, at foreningen bliver ved med at løbe rundt uden tilskud. Selv om modtagelsen har været posi-tiv, og antallet af besøgende københavnere og turister må formodes at stige i de kommende år, forventer foreningen Ofelia Plads ikke noget økonomisk overskud. “Men det vigtige er også, at stedet giver noget til københavnerne,” understreger Ane-Mette Isaksen.

 

FET_Pernille-Rosendahl-på-Ofelia-Plads

Pernille Rosendahl på Ofelia Plads.