I sin første store separatudstilling i Danmark præsenterer Miriam Cahn et omfattende kunstnerskab, der spreder sig over hele Kunsthal Charlottenborgs nordfløj. Udstillingen rummer værker i kridt, trækul, pastel og akvarel på papir samt oliemalerier i forskellig skala – lige fra det helt små til det monumentale – såvel som film, fotografi og tekst. Cahn er en kompromisløs kunstner, der gennem hele sin karriere har udforsket en række temaer såsom kvinders rettigheder, identitet, seksualitet, konflikt og rum. Hendes værker skubber til konventionerne inden for kunsthistorien, den moderne kunstoplevelse, og hvordan en kunstner engagerer sig i verden. Nogle af værkerne udfordrer socialt konstruerede forestillinger og klichéer om kønsroller, andre værker beskæftiger sig med menneskekroppen, og hvordan vi omgås hinanden intimt.

‘ME AS HAPPENING’ kan opleves fra 8. oktober–
21. februar 2021.

www.kunsthalcharlottenborg.dk